20190905 № 826/841/17 ВС: витрати на правову допомогу

ДОДАТКОВА ПОСТАНОВА 05 вересня 2019 року Київ справа №826/841/17 адміністративне провадження №К/9901/5157/19 Обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами (частина сьома статті 134 КАС України). Відповідно до статті 30 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» гонорар є формою винагороди адвоката за …

20190807 № 61-22437св18 ВС: звільнення, реорганізація

Постанова Іменем України 07 серпня 2019 року м. Київ справа № 442/61/16 провадження №61-22437св18 Однією з найважливіших гарантій для працівників при скороченні чисельності або штату є обов’язок власника підприємства чи уповноваженого ним органу працевлаштувати працівника. За змістом ст. 49-2 КЗпП працівнику одночасно з попередженням про звільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці …

20190801 № 915/237/18 ВС: послуги адвоката, гонорар

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 01 серпня 2019 року м. Київ Справа № 915/237/18 Гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги. При встановленні …

20190711 № 826/18377/14 ВС: не за юридичною адресою

ПОСТАНОВА Іменем України 11 липня 2019 року Київ справа № 826/18377/14 адміністративне провадження №К/9901/6754/18 Право податкового органу на направленняплатнику податків податкової вимоги у разі визначення грошового зобов’язання на підставах, зазначених у пп. 54.3.1 — 54.3.6 п. 54.3 ст. 54 ПК, виникає лише на 11-й день після отримання платником податкового повідомлення-рішення за умови неініціювання процедури оскарження такого рішення контролюючого органу. Оскільки податкові …

20190709 № 920/999/16 ВС: набувальна давність

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 09 липня 2019 року м. Київ Справа № 920/999/16 Давнісне володіння є безперервним, якщо воно не втрачалося володільцем протягом усього строку, визначеного законом для набуття права власності на майно за набувальною давністю. При цьому втрата не зі своєї волі майна його володільцем не перериває набувальної давності в разі повернення майна протягом одного …

20190702 № 826/7836/17 ВС: рух активів, коштів

ПОСТАНОВА Іменем України Київ 02 липня 2019 року справа №826/7836/17 адміністративне провадження №К/9901/13969/19 Судами попередніх інстанцій встановлено, що в реєстраційних даних контрагента позивача відсутній такий вид діяльності за КВЕД як надання маркетингових послуг. Крім того, в актах здачі-прийняття робіт не визначено перелік обов’язкових реквізитів первинних та зведених облікових документів, які необхідні для надання цим документам юридичної …

20190701 № 825/1343/16 ВС: вихідні, подвійному розмірі

ПОСТАНОВА Іменем України 01 липня 2019 року Київ справа №825/1343/16 адміністративне провадження №К/9901/10074/18 Судами попередніх інстанцій встановлено, що питання компенсації працівникам за їх роботу у вихідний день врегульовано п. 3.4 Колективного договору, укладеного між адміністрацією та профспілковим комітетом Городнянської районної державної адміністрації. Так, пунктом 3.4 вказаного Колективного договору робота у святкові, неробочі та вихідні дні, якщо …

20190611 № 826/15949/15 ВС: поновлення договору, цифровий підпис

ПОСТАНОВА Іменем України Київ 11 червня 2019 року справа №826/15949/15 адміністративне провадження №К/9901/41807/18, №К/9901/41805/18 Визнання протиправними дії щодо розірвання договору не поновлює договір з моменту набрання сили судовим рішенням, а визначає договір як такий, що не розривався. Верховний Суд роз’яснив, що реєстрація податкової накладної в ЄРПН є обов’язком постачальника товарів чи послуг. Однак цьому обов’язку …

20190605 № 908/1568/18 ВПВС: збитки, реєстрація накладної

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 05 червня 2019 року м. Київ Справа № 908/1568/18 Провадження № 12-52гс19 Позовна вимога покупця про зобов’язання продавця здійснити таку реєстрацію не є способом захисту у господарських правовідносинах, і не підлягає розгляду в суді жодної юрисдикції. Натомість належним способом захисту для позивача може бути звернення до контрагента з позовом про відшкодування збитків, …

20180515 № 820/2312/17 ВС: арешт коштів, майна

ПОСТАНОВА Іменем України Київ 15 травня 2018 року справа N 820/2312/17 Відповідно до підпункту 20.1.33 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України, контролюючі органи мають право звертатися до суду щодо накладення арешту на кошти та інші цінності, що знаходяться в банку, платника податків, який має податковий борг, у разі якщо у такого платника податків відсутнє майно та/або його балансова вартість менша …