20181008 № 927/490/18 ВС: до включно

Прийменник до включно чи ні, до конкретної дати, господарський спір, до певної події, процесуальний строк, позиція Верховного СудуПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2018 року

м. Київ

Справа №  927/490/18

з урахуванням положень частини 8 статті 165 та пункту 1 частини 1 статті 178 ГПК України, місцевий суд встановив строк, протягом якого Відповідач має право пред’явити зустрічний позов — до 25.07.2018, що у такому випадку є крайньою датою пред’явлення Відповідачем зустрічного позову; але з урахуванням приписів частини 8 статті 165 ГПК України цей строк не може бути меншим п’ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі.

Прийменник «до» з календарною датою в українській мові вживають на позначення кінцевої календарної дати чинності включно або виконання чого-небудь (постанови Верховного Суду від 25.04.2018 у справі № 803/350/17 та у справі № 815/4720/16, від 13.06.2018 у справі № 815/1298/17, від 14.08.2018 у справі № 803/1387/17, від 28.08.2018 у справі № 814/4170/15).

Виходячи з викладеного, Суд дійшов висновку, що останнім днем, коли Відповідач мав право пред’явити зустрічний позов, є 25.07.2018, а не 24.07.2018, помилкового висновку про що дійшли суди і першої, і апеляційної інстанцій, здійснивши неправильне — з порушенням передбаченого статтею 116 ГПК України порядку, визначення початку та закінчення процесуального строку, встановленого місцевим судом ухвалою від 06.07.2018 для вчинення відповідної процесуальної дії — подання Відповідачем відзиву на позов, а відповідно і для пред’явлення Відповідачем зустрічного позову. Тому Суд погоджується із доводами скаржника, що останнім днем для подання відзиву та зустрічного позову є 25.07.2018 включно (пункти 6, 7).

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Пількова К. М. — головуючого, Дроботової Т. Б., Чумака Ю. Я.,

розглянув у письмовому провадженні касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства «Слов’янські шпалери-КФТП»

на ухвалу Господарського суду Чернігівської області (суддя Белов С.В.) від 31.07.2018

та постанову Київського апеляційного господарського суду (головуючий — Чорна  Л.В., судді: Куксов В.В., Разіна Т.І.) від 06.09.2018

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Інформаційно-технологічна компанія «Хатіса»

до Публічного акціонерного товариства «Слов’янські шпалери-КФТП»

про стягнення 2 537 052 грн. 21 коп.

Короткий зміст позовних вимог

1.          25.06.2018 Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційно-технологічна компанія «Хатіса» (далі — Позивач) подав позовну заяву про стягнення з Публічного акціонерного товариства «Слов’янські шпалери-КФТП» (далі — Відповідач) 2 066 620 грн 80 коп. основної заборгованості, інфляційних втрат — 377 215 грн 62 коп. та 3 % річних — 93 215 грн 79 коп., а також покладення на Відповідача витрат зі сплати судового збору. Позовна заява мотивована неналежним виконанням Відповідачем своїх зобов’язань за укладеним з Позивачем договором купівлі-продажу №  407/4-16 від 14.07.2016 (далі — Договір), оскільки Відповідач на порушення умов Договору лише частково оплатив виготовлений та поставлений Позивачем товар (обладнання — лінії гранулювання 2 тонни за годину) — в сумі 1 500 000 грн 00  коп., тоді як платіж мав складати 2 674 965 грн 60 коп., а продавець — Позивач свої зобов’язання з виготовлення та поставки товару виконав у повному обсязі. Також Позивач вказав, що на порушення умов Договору Відповідач не виконав свої зобов’язання, оскільки не підготовив виробничий майданчик для здійснення Позивачем монтажу поставленого ним обладнання, внаслідок чого Позивач вимушений був за укладеним ним договором зберігання № 407/4-16 передати виготовлене ним та поставлене Відповідачу обладнання на відповідальне зберігання. Крім цього Позивач вказав, що, незважаючи на направлені  претензію та листи, Відповідач між тим не здійснив оплату за поставлене йому обладнання.

2.          30.07.2018 до Господарського суду Чернігівської області від Відповідача надійшов зустрічний позов про розірвання Договору та стягнення з Позивача на користь Відповідача 6 849 931 грн. 20 коп., сплачених як часткову передоплату за Договором. Зустрічний позов мотивований тим, що на порушення умов Договору Позивач здійснив виготовлення та поставку обладнання з порушенням визначених Договором строків, а також Позивач не виконав взяті на себе зобов’язання щодо виконання робіт з монтажу, налагодження та здачі в експлуатацію покупцю (Відповідачу) виготовленого та поставленого Позивачем обладнання, яке не було прийнято Відповідачем в експлуатацію, оскільки змонтоване спеціалістами Позивача обладнання не відповідає заявленим характеристикам та вимогам, а виготовлена лінія не забезпечила і половини заявленої в Договорі потужності, однак Позивачем численні вимоги Відповідача щодо усунення недоліків та заміни обладнання належної якості залишились без реагування. При цьому Відповідач вказав, що на даний час поставлене за Договором обладнання перебуває у нього на зберіганні. Через наведені обставини Відповідач вирішив розірвати Договір через істотне порушення Позивачем умов Договору та направив Позивачу претензію про припинення дії Договору з вимогами повернути сплачені Відповідачем платежі за цим договором з повідомленням про повернення ним Позивачу обладнання після надходження від нього коштів на рахунок Відповідача, однак відповіді на претензію від Позивача не надходило.

Короткий зміст рішень судів першої та апеляційної інстанцій

3.          31.07.2018 Господарський суд Чернігівської області виніс ухвалу (залишену без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 06.09.2018) про повернення Відповідачу без розгляду зустрічної позовної заяви. Рішення суду першої інстанції мотивоване тим, що зустрічна позовна заява була подана Відповідачем з порушенням встановленого ГПК України строку, який є однаковим зі строком для подання відзиву (частини 1, 2 статті 180 ГПК України), оскільки ухвалою суду від 06.07.2018 про відкриття провадження у справі Відповідачу встановлений строк — до 25.07.2018, для подачі відзиву та всіх доказів, що підтверджують викладені у відзиві обставини, а тому останнім днем подання і відзиву, і пред’явлення зустрічної позовної заяви є 24.07.2018, тоді як Відповідач подав зустрічну позовну заяву через відділення «Укрпошти» 25.07.2018. Суд також вказав, що встановлений в ухвалі від 06.07.2018 строк для подання відзиву становить не менше п’ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі, а ухвала від 06.07.2018 була отримана Відповідачем 07.07.2018.

4.          Підтримавши наведені висновки, апеляційний суд додав, що визначений в ухвалі від 06.07.2018 про відкриття провадження у справі строк для подачі Відповідачем відзиву та пред’явлення зустрічного позову — 25.07.2018, встановлений для подачі до суду, а не для здачі до відділення зв’язку. При цьому апеляційний суд врахував, що відзив на позовну заяву Відповідач надав 24.07.2018, тобто у встановлений судом строк.

Короткий зміст вимог касаційної скарги

5.          10.09.2018 Відповідач подав касаційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу Господарського суду Чернігівської області від 31.07.2018 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 06.09.2018, як такі, що перешкоджають подальшому провадженню у справі, і направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Доводи особи, яка подала касаційну скаргу

6.          Відповідачем не пропущений строк пред’явлення зустрічного позову у цій справі, оскільки в ухвалі від 06.07.2018 строк для подання відзиву у справі встановлений судом до 25.07.2018, а тому останнім днем для подачі відзиву та зустрічного позову є 25.07.2018 включно, зокрема для подачі вказаних процесуальних документів за допомогою засобів поштового зв’язку — до 25.07.2018 о 23 год. 59 хв., а Відповідач здав на відділення поштового зв’язку поштове відправлення із зустрічною позовною заявою 25.07.2018 о 17 год. 07 хв.

7.          Визначаючи крайню дату вчинення відповідної процесуальної дії з прислівником до — до 25.07.2018, останнім днем вчинення відповідної процесуальної дії є дата — 25.07.2018, а не дата напередодні встановленої ухвалою суду — 24.07.2018, помилкового висновку про що дійшли в оскаржуваних судових рішеннях суди першої та апеляційної інстанцій.

Позиція Позивача, викладена у відзиві на касаційну скаргу

8.          Подавши відзив 24.07.2018, Відповідач висловив тим самим свою позицію у справі стосовно строків подання і відзиву на позовну заяву, і зустрічної позовної заяви, а суд першої інстанції нового строку для подання ще одного відзиву не встановив, а тому зустрічна позовна заява, що надійшла до суду 30.07.2018, була подана Відповідачем поза межами встановленого місцевим судом строку.

Позиція Верховного Суду

Щодо обчислення строку та порядку подання зустрічного позову

9.           Частиною 1 статті 180 ГПК України передбачено, що відповідач має право пред’явити зустрічний позов у строк для подання відзиву.

Частиною 6 цієї статті ГПК України визначено, що зустрічна позовна заява, подана з порушенням вимог частин першої та другої цієї статті, ухвалою суду повертається заявнику. Копія зустрічної позовної заяви долучається до матеріалів справи.

Згідно з пунктом 1 частини 1 статті 178 ГПК України у строк, встановлений судом в ухвалі про відкриття провадження у справі, відповідач має право надіслати суду — відзив на позовну заяву і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову.

Відповідно до частини 8 статті 165 ГПК України відзив подається в строк, встановлений судом, який не може бути меншим п’ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі. Суд має встановити такий строк подання відзиву, який дозволить відповідачу підготувати його та відповідні докази, а іншим учасникам справи — отримати відзив не пізніше першого підготовчого засідання у справі.

Статтею 113 ГПК України передбачено, що строки, в межах яких вчиняються процесуальні дії, встановлюються законом, а якщо такі строки законом не визначені, — встановлюються судом.

Згідно зі статтею 116 ГПК України перебіг процесуального строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язано його початок.

Строк, обчислюваний роками, закінчується у відповідні місяць і число останнього року строку.

Строк, обчислюваний місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця строку. Якщо закінчення строку, обчислюваного місяцями, припадає на такий місяць, що відповідного числа не має, строк закінчується в останній день цього місяця.

Якщо закінчення строку припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем строку є перший після нього робочий день.

Перебіг строку, закінчення якого пов’язане з подією, яка повинна неминуче настати, закінчується наступного дня після настання події.

Останній день строку триває до 24 години, але коли в цей строк слід було вчинити процесуальну дію тільки в суді, де робочий час закінчується раніше, строк закінчується в момент закінчення цього часу.

Строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення заява, скарга, інші документи чи матеріали або грошові кошти здані на пошту чи передані іншими відповідними засобами зв’язку.

10.          Судами встановлено, що в ухвалі від 06.07.2018 про відкриття провадження у справі місцевий суд встановив Відповідачу строк для подання відзиву на позов та всіх доказів, що підтверджують викладені у відзиві обставини — до 25.07.2018.

Тим самим, з урахуванням положень частини 8 статті 165 та пункту 1 частини 1 статті 178 ГПК України, місцевий суд встановив строк, протягом якого Відповідач має право пред’явити зустрічний позов — до 25.07.2018, що у такому випадку є крайньою датою пред’явлення Відповідачем зустрічного позову; але з урахуванням приписів частини 8 статті 165 ГПК України цей строк не може бути меншим п’ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі.

Прийменник «до» з календарною датою в українській мові вживають на позначення кінцевої календарної дати чинності включно або виконання чого-небудь (постанови Верховного Суду від 25.04.2018 у справі № 803/350/17 та у справі № 815/4720/16, від 13.06.2018 у справі № 815/1298/17, від 14.08.2018 у справі № 803/1387/17, від 28.08.2018 у справі № 814/4170/15).

Виходячи з викладеного, Суд дійшов висновку, що останнім днем, коли Відповідач мав право пред’явити зустрічний позов, є 25.07.2018, а не 24.07.2018, помилкового висновку про що дійшли суди і першої, і апеляційної інстанцій, здійснивши неправильне — з порушенням передбаченого статтею 116 ГПК України порядку, визначення початку та закінчення процесуального строку, встановленого місцевим судом ухвалою від 06.07.2018 для вчинення відповідної процесуальної дії — подання Відповідачем відзиву на позов, а відповідно і для пред’явлення Відповідачем зустрічного позову. Тому Суд погоджується із доводами скаржника, що останнім днем для подання відзиву та зустрічного позову є 25.07.2018 включно (пункти 6, 7).

11.          Крім цього, судами в оскаржуваних судових рішеннях встановлено, що зустрічний позов, що був отриманий судом першої інстанції 30.07.2018, направлений Відповідачем 25.07.2018 за допомогою засобів поштового зв’язку: відповідне поштове відправлення — №  1530002345571, із вкладеним зустрічним позовом було прийнято від Відповідача 25.07.2018 у відділенні зв’язку Укрпошти.

Суд зазначає, що норми статей 165, 180 ГПК України не встановлюють обов’язку сторони подавати відзив на позову заяву та відповідно пред’являти зустрічний позов лише шляхом подання відповідної заяви безпосередньо до суду (канцелярії суду), а пред’явлення зустрічного позову не є тією процесуальною дією, що може вчинятися лише в суді у межах робочого часу суду, як цього вимагають норми частини 6 статті 116 ГПК України.

Навпаки, зі змісту пункту 1 частини 1 статті 178 ГПК України вбачається право сторони надсилати суду (у том числі і за допомогою засобів поштового зв’язку — частина 7 статті 116 ГПК України) відзив на позовну заяву, а відповідно і зустрічний позов.

Отже, визначений місцевим судом в ухвалі від 06.07.2018 термін для подання Відповідачем відзиву на позовну заяву — до 25.07.2018, передбачає право Відповідача до цієї дати включно пред’явити зустрічний позов, у том числі шляхом здавання відповідної заяви до відділення поштового зв’язку. А тому Суд дійшов висновку, що Відповідач, здавши 25.07.2018 до відділення поштового зв’язку зустрічну позовну заяву у цій справі, не порушив визначений судом першої інстанції в ухвалі від 06.07.2018 процесуальний строк для пред’явлення зустрічного позову.

12.          У зв’язку із викладеним та враховуючи, що є єдиною підставою повернення зустрічної позовної заяви Відповідача стали обставини порушення ним строку для подання цього позову, а правовою підставою — норми частини 6 статті 180 ГПК України, Суд дійшов висновку про відсутність підстав для повернення Відповідачу без розгляду зустрічної позовної заяви у цій справі, з доводами Відповідача про що слід погодитись (пункт 6).

Ухвалення судом першої інстанції рішення про повернення Відповідачу без розгляду зустрічної позовної заяви позову у цій справі за визначених в оскаржуваній ухвалі підстав є порушенням наведених норм процесуального права, а суд апеляційної інстанції не врахував та не надав належної правової оцінки вказаним порушенням з боку місцевого суду, що призвело до постановлення незаконних судових рішень, що перешкоджають подальшому провадженню з розгляду зустрічної позовної заяви у справі, які відповідно до частини 6 статті 310 ГПК України підлягають скасуванню.

13.          У зв’язку з викладеним та з урахуванням положень пункту 2 частини 1 статті 308 та частини 6 статті 310 ГПК Україниоскаржувані постанова апеляційного суду та ухвала місцевого суду підлягають скасуванню, а справа — направленню для розгляду судом першої інстанції.

Керуючись статтями 300, 301, 308, 310, 314, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України, Суд

П О С Т А Н О В И В :

1.          Касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства «Слов’янські шпалери-КФТП» задовольнити.

2.          Ухвалу Господарського суду Чернігівської області від 31.07.2018 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 06.09.2018 у справі №  927/490/18 скасувати.

3.          Справу №  927/490/18 направити до Господарського суду Чернігівської області для прийняття зустрічної позовної заяви Публічного акціонерного товариства «Слов’янські шпалери-КФТП» та продовження розгляду.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Головуючий          суддя                                                                                К. М. Пільков

Судді                                                                                                    Т. Б. Дроботова

                                                                                                    Ю. Я. Чумак