20190218 № 922/1161/18 ВС: зустрічний позов, строк

податковий адвокат, розблокування податкових накладних, виведення з ризикових

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2019 року

м. Київ

Справа № 922/1161/18

Права та обов’язки учасників справи визначені у ст.42 ГПК України. Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 46 ГПК України крім прав та обов’язків, визначених у ст. 42 цього Кодексу відповідач має право подати зустрічний позов у строки, встановлені цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1,2,4 ст. 180 ГПК України відповідач має право пред’явити позов у строк для подання відзиву. Зустрічний позов приймається до спільного розгляду з первісним позовом, якщо обидва позови взаємопов’язані і спільний їх розгляд є доцільним, зокрема, коли вони виникають з одних правовідносин або коли задоволення зустрічного позову може виключити повністю або частково задоволення первісного позову. Зустрічна позовна заява, яка подається з додержанням загальних правил пред’явлення позову, повинна відповідати вимогам ст.ст. 162, 164, 172, 173 цього Кодексу.

Відповідно до ч.8 ст.165 ГПК України відзив подається в строк, встановлений судом, який не може бути меншим п’ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі. Суд має встановити такий строк подання відзиву, який дозволить відповідачу підготувати його та відповідні докази, а іншим учасникам справи — отримати відзив не пізніше першого підготовчого засідання у справі.

Ч.ч.1,2 ст. 119 ГПК України передбачено, що суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення. Встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду.

Відповідно до ч.6 ст. 180 ГПК України зустрічна позовна заява, подана з порушенням вимог ч.1,2 цієї статті, ухвалою суду повертається заявнику. Копія зустрічної позовної заяви долучається до матеріалів справи.

Висновки: пропущений процесуальний строк може бути поновлений лише за заявою учасника справи у разі, якщо суд визнає наведені причини пропуску цього строку поважними, в той час як продовжити встановлений процесуальний строк суд має право також із власної ініціативи, однак у цьому разі відповідне продовження строку може мати місце лише до його закінчення.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

головуючого — Пількова К. М., суддів: Дроботової Т. Б., Чумака Ю. Я.,

розглянув у письмовому провадження касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «УПЕК Трейдинг» на ухвалу Господарського суду Харківської області від 07.08.2018 (суддя Смірнова О. В.) та постанову Східного апеляційного господарського суду від 12.11.2018 (головуючий суддя Мартюхіна Н. О., судді Геза Т. Д., Плахов О. В.) у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Неос Лізинг» до Публічного акціонерного товариства «Харківський підшипниковий завод», Приватного акціонерного товариства «У.П.Е.К.» та Товариства з обмеженою відповідальністю «УПЕК Трейдинг» про стягнення коштів,

1. Короткий зміст позовних вимог

1.1. 26.04.2018 Товариство з обмеженою відповідальністю «Неос Лізинг» (далі — Позивач) звернулося до Публічного акціонерного товариства «Харківський підшипниковий завод» (далі — Відповідач-1), Приватного акціонерного товариства «У.П.Е.К.» (далі — Відповідач-2), Товариства з обмеженою відповідальністю «УПЕК Трейдинг» (далі — Відповідач-3) з позовом про стягнення солідарно основної заборгованості за договором фінансового лізингу № 3144L11/00-LD від 17.10.2011 в сумі 8 917 181, 22 грн. та пеню за прострочення сплати лізингових платежів у сумі 579 892,18 грн., а всього 9 497 073, 40 грн.

1.2. Позовна заява мотивована неналежним виконанням Відповідачем-1 умов Договору фінансового лізингу № 3144L11/00-LD, укладеного 17.10.2011 з Позивачем, та виконання зобов’язань за яким забезпечено відповідно до Договору поруки № 3144L11/01/SUR від 17.10.2011, укладеного з Відповідачем-3, а також відповідно до Договору поруки №3144L11/02/SUR від 17.10.2011, укладеного з Відповідачем-2.

2. Короткий зміст зустрічних позовних вимог

2.1. У серпні 2018 року Товариство з обмеженою відповідальністю «УПЕК Трейдинг» (Відповідач-3) звернулось до Товариства з обмеженою відповідальністю «Неос Лізинг» (Позивач), треті особи — Приватне акціонерне товариство «Харківський підшипниковий завод» та Приватне акціонерне товариство «У.П.Е.К.» з зустрічним позовом про припинення поруки, яка виникла на підставі Договору поруки № 3144L11/01/SUR від 17.10.2011.

2.2. Зустрічна позовна заява мотивована тим, що Позивач пред’явив вимоги до Відповідача-3 пізніше ніж через шість місяців після настання строку для виконання відповідної частини основного зобов’язання, тому в силу частини четвертої статті 559 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України) порука припиняється.

3. Короткий зміст рішень судів

3.1. 07.08.2018 ухвалою Господарського суду Харківської області, залишеною без змін постановою Східного апеляційного господарського суду від 12.11.2018, зустрічну позовну заяву повернуто без розгляду.

3.2. Прийняті у справі судові рішення мотивовані тим, що зустрічний позов поданий з порушенням встановленого частиною першою статті 180 Господарського процесуального кодексу України (далі — ГПК України) строку, причин пропуску цього строку не зазначено та не подано клопотання про продовження процесуального строку, отже є підстави для повернення без розгляду зустрічної позовної заяви відповідно до частини шостої статті 180 ГПК України.

4. Короткий зміст вимог касаційної скарги

4.1. Відповідач-3 (Скаржник) подав касаційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу Господарського суду Харківської області від 07.08.2018 та постанову Східного апеляційного господарського суду від 12.11.2018, винести рішення про прийняття зустрічного позову до розгляду, справу направити для подальшого розгляду до суду першої інстанції.

5. Короткий зміст відзиву на касаційну скаргу

5.1. У встановлений строк відзиви на касаційну скаргу від учасників справи не надійшли.

6. Доводи Скаржника, викладені в касаційній скарзі

6.1. Із зустрічним позовом про визнання припиненою поруки Скаржник звернувся на стадії підготовчого провадження відповідно до частини третьої статті 46, статті 180 ГПК України.

6.2. Відповідно до статті 119 ГПК України строк для подання зустрічного позову може бути поновлений судом та, якщо суд виявив недоліки у зустрічній позовній заяві, суд мав залишити її без руху та надати строк для їх усунення. Крім того суд поновив строк для подання відзивів для Відповідача-2.

6.3. Відповідно до частини другої статті 119 ГПК України встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений також з ініціативи суду.

7. Встановлені обставини

7.1. Ухвалою Господарського суду Харківської області від 21.05.2018 прийнято до розгляду первісну позовну заяву в порядку загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 11.06.2018 о 10 год. 00 хв. Встановлено Відповідачам п’ятнадцятиденний строк з дня вручення цієї ухвали для подання відзиву на позовну заяву.

7.2. Відповідно до повідомлення про вручення рекомендованого поштового відправлення Відповідач-3 отримав вказану ухвалу суду 23.05.2018.

7.3. 11.06.2018 у підготовчому засіданні частково задоволено клопотання Відповідача-1 та постановлено ухвалу про поновлення строку для надання відзиву на позовну заяву, відкладення підготовчого засідання в порядку пункту 3 частини другої статті 183 ГПК України на 02.07.2018 року о 10 год. 30 хв.

7.4. 02.07.2018 у підготовчому засіданні задоволено клопотання Відповідача-3 про відкладення підготовчого засідання та постановлено ухвалу відповідно до пункту 3 частини другої статті 183 ГПК України про відкладення підготовчого засідання на 19.07.2018 об 11 год. 00 хв.

7.5. 19.07.2018 у підготовчому засіданні задоволено клопотання Відповідача-2 про продовження строків проведення підготовчого провадження в порядку частини третьої статті 177 ГПК України, продовжено строк проведення підготовчого провадження до 20.08.2018, підготовче засідання відкладено на 08.08.2018 об 11 год. 30 хв.

7.6. 03.08.2018 Відповідач-3 звернувся з зустрічною позовною заявою до Позивача про припинення поруки, яка виникла на підставі Договору поруки №3144L11/01/SUR від 17.10.2011.

8. Позиція Верховного Суду

8.1. Права та обов’язки учасників справи визначені у статті 42 ГПК України. Згідно з пунктом 3 частини другої статті 46 ГПК України крім прав та обов’язків, визначених у статті 42 цього Кодексу відповідач має право подати зустрічний позов у строки, встановлені цим Кодексом.

8.2. Відповідно до частин першої, другої, четвертої статті 180 ГПК України відповідач має право пред’явити позов у строк для подання відзиву. Зустрічний позов приймається до спільного розгляду з первісним позовом, якщо обидва позови взаємопов’язані і спільний їх розгляд є доцільним, зокрема, коли вони виникають з одних правовідносин або коли задоволення зустрічного позову може виключити повністю або частково задоволення первісного позову. Зустрічна позовна заява, яка подається з додержанням загальних правил пред’явлення позову, повинна відповідати вимогам статей 162, 164, 172, 173 цього Кодексу.

8.3. Згідно з пунктом 8 частини другої статті 176 ГПК України про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначається строк для подання відзиву на позов.

8.4. Відповідно до частини восьмої статті 165 ГПК України відзив подається в строк, встановлений судом, який не може бути меншим п’ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі. Суд має встановити такий строк подання відзиву, який дозволить відповідачу підготувати його та відповідні докази, а іншим учасникам справи — отримати відзив не пізніше першого підготовчого засідання у справі.

8.5. Таким чином, враховуючи, що Відповідач-3 отримав ухвалу суду першої інстанції про відкриття провадження у справі 23.05.2018, строк для подання відзиву, а відтак і зустрічної позовної заяви, закінчився 07.06.2018. Із зустрічним позовом у цій справі Відповідач-3 звернувся 03.08.2018, тобто з порушенням вказаного строку, не зазначивши причини пропуску цього строку, клопотання про його поновлення або продовження.

8.6. При цьому звернення з зустрічним позовом до суду на стадії підготовчого провадження, однак поза межами встановленого частиною восьмою статті 165 ГПК України строку для подання відзиву, не свідчить про дотримання учасником справи вимог статей 46, 180 ГПК України, у зв’язку з чим відповідні посилання Скаржника (підпункт 6.1) Суд відхиляє.

8.7. Разом з цим згідно з пунктом 6 частини другої статті 42 ГПК України учасники справи зобов’язані виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки.

8.8. Відповідно до статті 118 ГПК України право на вчинення процесуальних дій втрачається із закінченням встановленого законом або призначеного судом строку. Заяви, скарги і документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

8.9. Частинами першою, другою статті 119 ГПК України передбачено, що суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення. Встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду.

8.10. Таким чином пропущений процесуальний строк може бути поновлений лише за заявою учасника справи у разі, якщо суд визнає наведені причини пропуску цього строку поважними, в той час як продовжити встановлений процесуальний строк суд має право також із власної ініціативи, однак у цьому разі відповідне продовження строку може мати місце лише до його закінчення.

8.11. З огляду на викладене, враховуючи, що з клопотанням про поновлення строку на звернення з зустрічною позовною заявою Відповідач-3 до суду не звертався, причини пропуску встановленого строку не навів, а також не повідомляв про необхідність продовження строку для подання зустрічного позову, посилання Скаржника на наведену статтю (підпункти 6.2, 6.3) безпідставні. При цьому довід Скаржника про поновлення судом строку для подання відзиву на позов для Відповідача-2 не є належним, оскільки не свідчить про існування підстав для поновлення строку для подання Відповідачем-3, зокрема зустрічної позовної заяви, оскільки з відповідним клопотанням Відповідач-3 до суду не звертався.

8.12. Відповідно до частини шостої статті 180 ГПК України зустрічна позовна заява, подана з порушенням вимог частин першої та другої цієї статті, ухвалою суду повертається заявнику. Копія зустрічної позовної заяви долучається до матеріалів справи.

8.13. З огляду на наведене висновки судів першої та апеляційної інстанцій про наявність підстав для повернення зустрічної позовної заяви законні та обґрунтовані, у зв’язку з чим відсутні підстави для зміни чи скасування прийнятих у справі судових рішень, а подана касаційна скарга підлягає залишенню без задоволення.

9. Судові витрати

9.1. З огляду на те, що касаційна скарга задоволенню не підлягає, судові витрати покладаються на Скаржника.

Керуючись статтями 240, 300, 301, 308, 309, 314, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України, Суд

П О С Т А Н О В И В :

1. Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «УПЕК Трейдинг» залишити без задоволення.

2. Ухвалу Господарського суду Харківської області від 07.08.2018 та постанову Східного апеляційного господарського суду від 12.11.2018 у справі № 922/1161/18 залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя К. М. Пільков

Судді Т. Б. Дроботова

Ю. Я. Чумак