2013.09.19 № 1278/12/12-13 ВАСУ: Лист

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,
ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 19.09.2013 р. № 1278/12/12-13
Печерському районномVASUу суду м. Києва
У Вищому адміністративному суді розглянуто звернення з приводу визначення юрисдикції судів стосовно вирішення справ за позовами осіб, які виявили бажання стати адвокатом, адвокатів до кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури та повідомляється таке.

Відповідно до ч. 2 ст. 59 Конституції для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура.

Частина 1 ст. 2 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 N 5076-VI встановлює, що адвокатура України — недержавний самоврядний інститут, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі, а також самостійно вирішує питання організації й діяльності адвокатури в порядку, встановленому цим Законом.

Представляє адвокатуру України у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, у тому числі делегує представників до органів державної влади, Національна асоціація адвокатів, яка об’єднує всіх адвокатів та діє через організаційні форми адвокатського самоврядування, передбачені цим актом (ст. 45 Закону).

До цих організаційних форм, зокрема, віднесено з’їзд адвокатів України, Раду адвокатів та ради адвокатів регіонів, Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури та кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури, Вищу ревізійну комісію адвокатури та ревізійні комісії регіонів (ст. 46 Закону).

З’їзд адвокатів України призначає своїх представників до Ради адвокатів, до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатів, до Вищої ревізійної комісії адвокатів, а також до Вищої ради юстиції, яка є конституційним органом.

З’їзд адвокатів, приймаючи рішення про сплату щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, може визначити відповідальність за їх несплату, у тому числі дисциплінарну (ст. 54 Закону).

На Раду адвокатів та ради адвокатів регіонів, які формуються відповідно з’їздом адвокатів та регіональними конференціями адвокатів, закон покладає забезпечення ведення Єдиного реєстру адвокатів України та надання витягів із нього. За приписами ст. 45 Кримінального процесуального кодексу захисником не може бути адвокат, відомості про якого не внесено до Єдиного реєстру адвокатів України, а звідси — не може здійснювати конституційну функцію забезпечення права на захист від обвинувачення (ст. 17 Закону).

Рада адвокатів встановлює розмір та порядок сплати щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, що є рішенням органу адвокатського самоврядування, невиконання якого та інших є підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (ст. 55 Закону).

Рішення з’їзду адвокатів та Ради адвокатів є обов’язковими до виконання всіма адвокатами України (ст. 57 Закону).

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 50 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 N 5076-VI з метою визначення рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір отримати право на заняття адвокатською діяльністю, та вирішення питань щодо дисциплінарної відповідальності адвокатів утворюється кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури.

За змістом п. 3 Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого 17 листопада 2012 року установчим з’їздом адвокатів України, функції з відбору, атестування осіб, які виявили намір займатися адвокатською діяльністю, є публічно-правовими.

Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду (ч. 8 ст. 50 Закону).

Із системного аналізу цих норм вбачається, що діяльність адвокатури спрямована, зокрема, на забезпечення гарантованої державою можливості будь-якій особі незалежно від характеру її правовідносин з державними органами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, юридичними та фізичними особами вільно, без неправомірних обмежень отримувати допомогу з юридичних питань.

Оскільки функції, з метою реалізації яких діють органи адвокатського самоврядування, визначені ст. 46 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», є публічно-правовими, то справи, пов’язані з виконанням цих функцій, належить вирішувати за правилами адміністративного судочинства.

Заступник Голови суду
М. Цуркан