2013.05.15 № 101-739/0/4-13 ВССУ: Про деякі питання зазначення реєстраційного номера облікової картки платника податків у постановах по справах про адміністративне правопорушення

ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ
2S5B9n8MSTY-1728x800_cЛИСТ
від 15.05.2013 р. N 101-739/0/4-13
Про деякі питання зазначення реєстраційного номера облікової картки платника податків у постановах по справах про адміністративне правопорушення

У Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ (ВССУ) розглянуто звернення щодо проблем виконання судових рішень державними виконавцями в разі відсутності у постановах по справі про адміністративне правопорушення реєстраційного номера облікової картки платника податків та з метою недопущення неоднакового та/або неправильного тлумачення норм права повідомляємо наступне.

Судова палата у кримінальних справах ВССУ на виконання положень статті 21 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», Положення про Єдиний Державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11 січня 2012 року N 39/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 січня 2012 року за N 28/20341, Порядку надсилання електронних копій судових рішень щодо осіб, які вчинили корупційні правопорушення, затвердженого спільним наказом Державної судової адміністрації України та Міністерства юстиції України від 26 січня 2012 року N 12/152/5, а також у зв’язку зі зверненням Міністерства юстиції України від 28 лютого 2012 року N 11/17/760 (вх. N 935/0/1-12 від 5 березня 2012 року) довела до відома суддів місцевих та апеляційних судів України про необхідність включення до судових рішень у справах, що стосуються корупційних правопорушень, інформації про паспортні дані, місце народження та проживання, дату народження осіб, стосовно яких постановляються відповідні рішення, а також у справах про адміністративні корупційні правопорушення, окрім наведеної інформації, — реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Щодо підстав та порядку зазначення реєстраційного номера облікової картки платника податків в інших категоріях справ про адміністративні правопорушення слід звернути увагу на наступне.

Згідно із підпунктом «ґ» пункту 3.3 розділу III Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 2 квітня 2012 року N 512/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 2 квітня 2012 року за N 489/20802, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія і номер паспорта можуть не зазначатися в постановах у справах про адміністративні правопорушення, які виносяться на місці вчинення правопорушення або без участі особи.

В інших випадках орган (посадова особа) при підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення згідно із статтею 278 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) повинен з’ясувати, у тому числі: чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про адміністративне правопорушення; чи витребувано необхідні додаткові матеріали тощо.

Порядок та підстави повернення протоколу про адміністративне правопорушення у КУпАП прямо не визначено. Відповідно до статті 256 КУпАП у протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення); місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків, потерпілих, якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості, необхідні для вирішення справи. Тобто нормами КУпАП не визначено склад відомостей про особу та не встановлено обов’язок зазначати у протоколі відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Також відповідно до статті 280 КУпАП такі відомості не віднесено до обставин, що підлягають з’ясуванню при розгляді справи про адміністративне правопорушення.

Аналіз норм згаданого кодексу дозволяє дійти висновку про те, що зазначення даних реєстраційного номера облікової картки платника податків у протоколі про адміністративне правопорушення не вимагається, а тому справу про адміністративне правопорушення слід розглядати суду й у разі відсутності таких відомостей у протоколі.

Тому відсутність у протоколі про адміністративне правопорушення та інших матеріалах справи відомостей про реєстраційний номер облікової картки платника податків не може бути підставою для його повернення для належного оформлення уповноваженими особами, оскільки вирішення питання про притягнення до адміністративної відповідальності не потребує з’ясування відомостей щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Крім того, інформуємо, що у зв’язку із неоднозначністю законодавчого регулювання питань, пов’язаних із визначенням суб’єкта, зобов’язаного зазначати у своєму процесуальному документі реєстраційний номер облікової картки платника податків особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, ВССУ під час підготовки пропозицій до парламентських слухань на тему: «Про стан виконання судових рішень в Україні», проведення яких заплановано на 22 травня 2013 року, направив звернення до Міністра юстиції України Лавриновича О. В. та Голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Писаренка В. В. від 18 квітня 2013 року N 2-625/0/4-13, у якому акцентовано увагу на необхідності вдосконалення нормативно-правового регулювання для досягнення належного виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення.

 

Виконуючий обов’язки Голови

С. М. Міщенко