20190123 № 761/15565/16-ц ВС: доставка судових повісток

податковий адвокат, розблокування податкових накладних, виведення з ризикових

Окрема ухвала

23 січня 2019 року

м. Київ

справа N 761/15565/16-ц

Судова повістка, надсилання, повідомлення, неналежне повідомлення, повернення, розписка про отримання повістки, Укрпошта, адвокат

провадження N 61-7365св18

Практика фактичного залишення у абонентських поштових скриньках адресатів інформації про необхідність забрати у відділенні АТ «Укрпошта» рекомендований лист з судовим повідомленням, який не вручений особисто адресату, (з подальшим поверненням цього листа суду-відправнику через п’ять днів без встановлення передбачених цивільним процесуальним законодавством причин його невручення) не дає можливості суду встановити зазначені обставини щодо адресата та у відповідності до них визначити факт належного повідомлення адресата. Зазначене в певній мірі позбавляє сенсу рекомендовані листи як елемент визначеності в процедурах повідомлення сторін спору у цивільному процесі. Разом з тим, така практика, враховуючи, що відповідні рекомендовані листи АТ «Укрпошта» повертає до суду з відміткою «за закінченням встановленого строку зберігання», сприяє широким можливостям зловживання процесуальними правами, оскільки адресат може безкінечно не з’являтись за відповідним рекомендованим листом до відділення АТ «Укрпошта», уникати особистої зустрічі з працівниками АТ «Укрпошта», а відтак, фактично унеможливлювати розгляд судом спору у відповідності до вимог цивільного процесуального законодавства з застосуванням такого механізму доставки повідомлення сторін спору як рекомендовані листи з повідомленням про вручення.

18. Очевидним є те, що суди не можуть безпосередньо виконувати зазначені вимоги цивільного процесуального законодавства щодо передачі повідомлень під розписку та повернень їх собі з зазначенням причин невручення. Ці функції покладено на особу, яка надає послуги поштового зв’язку.

Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду Висоцької В.С., Мартєва С.Ю., Пророка В.В. (суддя-доповідач), Сімоненко В.М., Фаловської І.М.,

ВСТАНОВИВ:

1. Верховним Судом розглянута справа N 761/15565/16-ц за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_7 про поділ спільного майна подружжя та стягнення грошової компенсації за касаційною скаргою ОСОБА_6 на постанову Апеляційного суду міста Києва від 11 січня 2018 року.

2. Розглядаючи справу Шевченківський районний суд міста Києва у відповідності до вимог статті 74 Цивільного процесуального кодексу України від 18 березня 2004 року N 1618-IV (в редакції, чинній на момент здійснення процесуальних дій судом першої інстанції, далі — ЦПК України 2004) неодноразово направляв рекомендованими листами судові повідомлення відповідачу у цій справі щодо розгляду зазначеним судом відповідної справи. Ці судові повідомлення направлялись на поштову адресу, яка співпадає з адресою реєстрації відповідача відповідно до офіційної довідки адресно-довідкового підрозділу Головного управління Державної міграційної служби України у місті Києві. При направленні зазначених рекомендованих листів Шевченківський районний суд міста Києва користувався послугами підприємства поштового зв’язку Публічне акціонерне товариство «Укрпошта» (далі — ПАТ «Укрпошта»).

3. Копію заочного рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 22 грудня 2017 року також було направлено зазначеним судом відповідачу рекомендованим листом з використанням послуг ПАТ «Укрпошта».

4. Постановою Апеляційного суду міста Києва від 11 січня 2018 року заочне рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 22 грудня 2017 року було скасовано, в тому числі через те, що апеляційний суд встановив факт неналежного повідомленні відповідача судом першої інстанції про розгляд зазначеної справи. Зокрема, апеляційний суд встановив, що відповідачу направлялися відповідні судові повістки, однак всі конверти з ними повернулися на адресу суду першої інстанції з відміткою «за закінченням встановленому строку зберігання». Копію заочного рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 22 лютого 2017 року було направлено відповідачу 20 березня 2017 року. Відповідний конверт 03 квітня 2017 року повернувся на адресу суду першої інстанції з відміткою «за закінченням встановленого строку зберігання».

5. Встановлені судом апеляційної інстанції обставини в зв’язку з невідповідністю процедури направлення судом рекомендованими листами судових повідомлень процедурі, передбаченій ЦПК України 2004 стали законною підставою для скасування рішення суду першої інстанції, в тому числі й для Верховного Суду. Зазначена невідповідність процедури направлення судових повідомлень вимогам ЦПК України 2004 відбулась не з вини суду першої інстанції. Приведення її у відповідність до вимог ЦПК України 2004 перебувало поза повноваженнями суду першої інстанції.

6. Нажаль зазначена практика ПАТ «Укрпошта» (в редакції Статуту від 2018 року — Акціонерне товариство «Укрпошта» (далі — АТ «Укрпошта») щодо реалізації відправлення судових повідомлень рекомендованими листами має сталий характер, не відповідає вимогам законодавства та за певних обставин фактично унеможливлює розгляд судами справ, у яких передбачено виклик сторін, без порушення вимог цивільного процесуального законодавства.

7. Відповідно до частини п’ятої статті 74 ЦПК України 2004 судова повістка разом із розпискою, а у випадках, встановлених ЦПК України 2004, разом з копіями відповідних документів надсилається, зокрема поштою рекомендованим листом із повідомленням за адресою, зазначеною стороною чи іншою особою, яка бере участь у справі.

8. У разі ненадання особами, які беруть участь у справі, інформації щодо їх адреси, судова повістка надсилається фізичним особам, які не мають статусу підприємців, — за адресою їх місця проживання чи місця перебування, зареєстрованою у встановленому законом порядку. У разі відсутності осіб, які беруть участь у справі, за такою адресою, вважається, що судовий виклик або судове повідомлення вручене їм належним чином (абзаци четвертий та п’ятий частини п’ятої статті 74 ЦПК України 2004).

9. Згідно із вимогою частини першої та другої статті 76 ЦПК України 2004 судові повістки, адресовані фізичним особам, вручаються їм під розписку.

10. Якщо особу, якій адресовано судову повістку, не виявлено в місці проживання, повістку під розписку вручають будь-кому з повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом з нею, а за їх відсутності -відповідній житлово-експлуатаційній організації або виконавчому органу місцевого самоврядування (частина третя статті 76 ЦПК України 2004).

11. Розписка про одержання судової повістки з поміткою про дату вручення в той самий день особами, які її вручали, повертається до суду (частина друга статті 76 ЦПК України 2004).

12. У разі відмови адресата одержати судову повістку особа, яка її доставляє, робить відповідну помітку на повістці і повертає її до суду. Особа, яка відмовилася одержати судову повістку, вважається повідомленою (частина восьма статті 76 ЦПК України 2004).

13. У разі відсутності адресата особа, що доставляє судову повістку, негайно повертає її до суду з поміткою про причини невручення (частина четверта статті 76 ЦПК України 2004).

14. Зазначеним нормам ЦПК України 2004 за своєю суттю кореспондують частина шоста статті 128 (з уточненням щодо рекомендованого листа з повідомлення про вручення), пункт 2 частини сьомої статті 128, частини перша -четверта та дев’ята статті 130 Цивільного процесуального кодексу України у редакції Закону України від 03 жовтня 2017 року N 2147-VIII «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» (далі — ЦПК України), якими суди послуговуються на сьогоднішній день.

15. Більше того, зі змісту частини восьмої статті 128 ЦПК України випливають конкретні відмітки, які мають робитись щодо судових повідомлень особами, які здійснюють їх поштову доставку у вигляді рекомендованих листів.

16. Вищезазначені положення цивільного процесуального законодавства не передбачають повернення рекомендованих листів з відміткою «за закінченням встановленого строку зберігання», така відмітка не передбачена як причина невручення судового повідомлення. Ця відмітка не розкриває суті причини неможливості вручити адресату відповідний рекомендований лист. Отже, подібна відмітка не дає суду обґрунтованих процесуальних підстав для визначення факту належного повідомлення сторони у судовій справі, зокрема не визначає чи адресат відмовився від отримання судового повідомлення, чи адресат відсутній, чи особа, якій адресовано судову повістку, не виявлено в місці проживання.

17. Практика фактичного залишення у абонентських поштових скриньках адресатів інформації про необхідність забрати у відділенні АТ «Укрпошта» рекомендований лист з судовим повідомленням, який не вручений особисто адресату, (з подальшим поверненням цього листа суду-відправнику через п’ять днів без встановлення передбачених цивільним процесуальним законодавством причин його невручення) не дає можливості суду встановити зазначені обставини щодо адресата та у відповідності до них визначити факт належного повідомлення адресата. Зазначене в певній мірі позбавляє сенсу рекомендовані листи як елемент визначеності в процедурах повідомлення сторін спору у цивільному процесі. Разом з тим, така практика, враховуючи, що відповідні рекомендовані листи АТ «Укрпошта» повертає до суду з відміткою «за закінченням встановленого строку зберігання», сприяє широким можливостям зловживання процесуальними правами, оскільки адресат може безкінечно не з’являтись за відповідним рекомендованим листом до відділення АТ «Укрпошта», уникати особистої зустрічі з працівниками АТ «Укрпошта», а відтак, фактично унеможливлювати розгляд судом спору у відповідності до вимог цивільного процесуального законодавства з застосуванням такого механізму доставки повідомлення сторін спору як рекомендовані листи з повідомленням про вручення.

18. Очевидним є те, що суди не можуть безпосередньо виконувати зазначені вимоги цивільного процесуального законодавства щодо передачі повідомлень під розписку та повернень їх собі з зазначенням причин невручення. Ці функції покладено на особу, яка надає послуги поштового зв’язку.

19. Відповідно до умов пункту 2.3. Статуту АТ «Укрпошта», затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 14 грудня 2018 року N 611 (далі — Статут), АТ «Укрпошта» у своїй діяльності керується Конституцією України, законодавством України, у тому числі законодавством щодо запобігання корупції, актами Всесвітнього поштового союзу, Статутом, а також внутрішніми документами АТ «Укрпошта», прийнятими відповідно до Статуту.

20. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 року N 10-р «Про національного оператора поштового зв’язку» АТ «Укрпошта» є національним оператором поштового зв’язку.

21. Закон України від 04 жовтня 2001 року N 2759-III «Про поштовий зв’язок» (далі — Закон про поштовий зв’язок) згідно його преамбули визначає правові, соціально-економічні та організаційні основи діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку, а також регулює відносини між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, операторами поштового зв’язку і користувачами їх послуг.

22. Відносини у сфері надання послуг поштового зв’язку регулюються Конституцією України, цим та іншими законами України і прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами (частина перша статті 2 Закону про поштовий зв’язок).

23. Абзац другий та восьмий частини першої статті 3 Закону про поштовий зв’язок основними засадами діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку зазначають захист інтересів користувачів у сфері надання послуг поштового зв’язку та єдність правил, стандартів і норм у сфері надання послуг поштового зв’язку.

24. Згідно з абзацами шістнадцятим та дев’ятнадцятим частини першої статті 1 Закону про поштовий зв’язок пересилання поштових відправлень — сукупність операцій з приймання, обробки, перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень. послуги поштового зв’язку — продукт діяльності оператора поштового зв’язку з приймання, обробки, перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень, виконання доручень користувачів щодо поштових переказів, банківських операцій, спрямований на задоволення потреб користувачів.

25. Оператори поштового зв’язку надають послуги з пересилання внутрішніх поштових відправлень, до яких, зокрема, належать рекомендовані листи (абзац четвертий пункту 8 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 року N 270 в редакції, чинній на момент направлення копії відповідного судового рішення (далі — Правила). Рекомендованим поштовим відправленням є, зокрема, реєстрований лист, який приймається для пересилання без оцінки відправником вартості його вкладення (абзац двадцять сьомий пункту 2 Правил). У разі подання для пересилання, зокрема, реєстрованого поштового відправлення з повідомленням про його вручення відправник заповнює бланк повідомлення на свою поштову адресу або адресу особи, якій за його дорученням належить надіслати повідомлення після вручення поштового відправлення, поштового переказу (абзац перший пункту 62 Правил).

26. Згідно із абзацом восьмим пункту 2 Правил вручення поштового відправлення — виробнича операція, яка полягає у видачі поштового відправлення одержувачу.

27. Відповідно до абзацу вісімнадцять пункту 2 Правил повідомлення про вручення поштового відправлення — повідомлення, яким оператор поштового зв’язку доводить до відома відправника чи уповноваженої ним особи інформацію про дату вручення реєстрованого поштового відправлення та прізвище одержувача.

28. Рекомендовані листи з позначкою «Судова повістка» приймаються для пересилання лише з рекомендованим повідомленням про їх вручення (абзац другий пункту 17 Правил).

29. Відповідно до абзацу третього пункту 116 Правил у разі невручення рекомендованого листа з позначкою «Судова повістка» з поважних причин рекомендований лист разом з бланком повідомлення про вручення повертається за зворотною адресою не пізніше ніж через п’ять календарних днів з дня надходження листа до об’єкта поштового зв’язку місця призначення із зазначенням причини невручення.

30. АніЗакон про поштовий зв’язок, ані Правила не передбачають для судових повідомлень, направлених рекомендованим листом, довідки із зазначенням причини повернення — «за закінченням встановленого строку зберігання», яка засвідчується підписом працівника поштового зв’язку та відбитком календарного штемпеля. Зазначене за своїм сутнісним змістом не є причиною невручення, а є причиною повернення. З зазначених норм права випливає, що у разі повернення рекомендованого листа з позначкою «Судова повістка», мають зазначатись причини невручення, а не причини повернення такого рекомендованого листа.

31. Згідно абзацу другого пункту 2.1. Статуту АТ «Укрпошта» здійснює надання послуг поштового зв’язку, зокрема універсальних послуг поштового зв’язку на всій території України, з метою повного задоволення потреб користувачів у послугах поштового зв’язку та забезпечення ефективного розвитку єдиної національної мережі поштового зв’язку України.

32. Приведення АТ «Укрпошта» процедури направлення судових повідомлень рекомендованими листами, зокрема відміток про причини їх невручення, у відповідність до вимог цивільного процесуального законодавства, зокрема ЦПК України, забезпечить судам можливість належним чином виконувати свої процесуальні обов’язки та ефективно здійснювати правосуддя, усуне практику, яка дає можливість суттєвих зловживань процесуальними правами з боку недобросовісних учасників судових спорів з метою затягування розгляду спорів у судах, уникнення участі у судових засіданнях, або створення організаційно-процесуальних умов для скасування у майбутньому справедливих за суттю судових рішень.

33. Відповідно до статті 420 ЦПК України суд касаційної інстанції у випадках і в порядку, встановлених статтею 262 ЦПК України, може постановити окрему ухвалу.

34. Суд, виявивши при вирішенні спору недоліки в діяльності юридичної особи, постановляє окрему ухвалу, незалежно від того, чи є вона учасником судового процесу (згідно із частиною першою статті 262 ЦПК України).

35. Окрема ухвала надсилається відповідній юридичній особі, посадовим особам, які за своїми повноваженнями повинні усунути виявлені судом недоліки чи порушення чи запобігти їх повторенню. З метою забезпечення виконання вказівок, що містяться в окремій ухвалі, суд встановлює у ній строк для надання відповіді залежно від змісту вказівок та терміну, необхідного для їх виконання (згідно із частиною шостою та сьомої статті 262 ЦПК України).

На підставі наведеного, керуючись статтями 18, 262, 420 ЦПК України, частиною другою статті 6 Закону про судоустрій і статус суддів,

УХВАЛИВ:

1. Направити окрему ухвалу до Акціонерного товариства «Укрпошта».

2. Звернути увагу Акціонерного товариства «Укрпошта» на необхідність усунення зазначених в окремій ухвалі виявлених судом недоліків в діяльності цього товариства та запобігання їх повторенню у майбутньому.

2. З метою забезпечення виконання вказівок, що містяться в цій ухвалі, суд встановлює строк для надання відповіді Акціонерним товариством «Укрпошта» — до 23 квітня 2019 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання і оскарженню не підлягає.

Судді: Висоцька В.С.

Мартєв С.Ю.

Пророк В.В.

Сімоненко В.М.

Фаловська І.М.