20190417 № 212/2354/18 ВС: поновлення строку

податковий адвокат, розблокування податкових накладних, виведення з ризикових

ПОСТАНОВА

Іменем України

17 квітня 2019 року

Київ

Поновлення строку апеляційне оскарження ст. 270 КАСУ, право апеляційного суду оцінити, неможливість поновлення, ст. 286 КАСУ, 287 КАСУ, 288 КАСУ, 289 КАСУ

справа N 212/2354/18 (2-а/212/93/18)

провадження N К/9901/5989/19

Норми ст. 286 КАС щодо особливостей провадження у цій категорії справ є спеціальними. Зокрема, ч. 4. ст. 286 КАС встановлює спеціальні строки на апеляційне оскарження і порядок обчислення цього строку.

Водночас ВС вказав, що статтею 286 КАС не обмежено повноваження суду апеляційної інстанції щодо поновлення строку на апеляційне оскарження в порядку ч. 3 ст. 295 КАС.

Причини пропуску строку на апеляційне оскарження у справах цієї категорії підлягають оцінці на предмет їх поважності в загальному порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства, із урахуванням визначених ч. 4 ст. 286 КАС особливостей, і суд апеляційної інстанції не обмежений у повноваженні щодо поновлення цього строку за наявності відповідних підстав.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:

головуючого — Смоковича М.І.,

суддів: Бевзенка В.М., Данилевич Н.А.,

розглянув у порядку письмового провадження в касаційній інстанції справу

за позовом ОСОБА_1 до інспектора роти N 2 батальйону N 2 Управління патрульної поліції в місті Кривому Розі Департаменту патрульної поліції лейтенанта поліції Кравченко Олени Дмитрівни про визнання протиправною та скасування постанови, провадження по якій відкрито

за касаційною скаргою інспектора роти N 2 батальйону N 2 Управління патрульної поліції в місті Кривому Розі Департаменту патрульної поліції лейтенанта поліції Кравченко Олени Дмитрівни на ухвалу Третього апеляційного адміністративного суду від 8 лютого 2019 року, постановлену у складі колегії суддів: Чумака С.Ю. (доповідач), Чабаненко С.В., Юрко І.В.

І. Обставини справи

1. У квітні 2018 року ОСОБА_1 (надалі також ОСОБА_1, позивач) звернувся до суду з позовом до інспектора роти N 2 батальйону N 2 Управління патрульної поліції в місті Кривому Розі Департаменту патрульної поліції лейтенанта поліції Кравченко Олени Дмитрівни (надалі також Інспектор) про визнання протиправною та скасування постанови.

2. Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області рішенням від 8 жовтня 2018 року задовольнив позовні вимоги.

3. Зазначене рішення ухвалено у відкритому судовому засіданні без участі відповідача (його представника). Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру судових рішень електронний примірник рішення суду першої інстанції від 8 жовтня 2018 року надіслано судом 22 листопада 2018 року, зареєстровано 23 листопада 2018 року й оприлюднено в цьому реєстрі 26 листопада 2018 року.

4. Супровідний лист суду першої інстанції щодо направлення на адресу учасників справи копій указаного рішення датовано 27 листопада 2018 року. Матеріали справи не містять доказів вручення вказаного рішення учасникам справи.

5. 6 грудня 2018 року Інспектор оскаржив указане рішення в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги засобами поштового зв’язку.

6. Третій апеляційний адміністративний суд ухвалою від 11 січня 2019 року залишив без руху апеляційну скаргу Інспектора з підстав, передбачених частиною третьою статті 298 Кодексу адміністративного судочинства України (надалі також КАС), і надав апелянтові строк у десять днів із моменту отримання копії цієї ухвали для усунення недоліків апеляційної скарги шляхом подання до Третього апеляційного адміністративного суду заяви про поновлення строку на апеляційне оскарження із зазначенням поважних причин пропуску такого строку.

7. Копію ухвали суду про залишення апеляційної скарги без руху Інспектор отримав 23 січня 2019 року.

8. На виконання ухвали про залишення апеляційної скарги без руху Інспектор подав заяву про поновлення строку на апеляційне оскарження. В обґрунтування поважності причин пропуску встановленого процесуальним законом десятиденного строку оскарження рішень у цій категорії справ, апелянт послався на неотримання копії оскаржуваного судового рішення від 8 жовтня 2018 року, а також указав на відсутність примірника указаного рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

9. Ухвалою від 8 лютого 2019 року Третій апеляційний адміністративний суд:

9.1. визнав неповажними вказані Інспектором причини пропуску строку на апеляційне оскарження;

9.2. відмовив у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою Інспектора на рішення Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 29 жовтня 2018 року в цій справі.

II. Провадження в суді касаційної інстанції

10. Інспектор, уважаючи ухвалу суду апеляційної інстанції про відмову у відкритті апеляційного провадження постановленою з порушенням вимог процесуального закону, подав касаційну скаргу.

11. У касаційній скарзі автор просить скасувати оскаржуване судове рішення та направити справу до суду апеляційної інстанції для вирішення питання щодо відкриття апеляційного провадження.

III. Нормативне врегулювання

12. Завданням адміністративного судочинства в силу частини першої статті 2 КАС є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень.

13. Відповідно до частин першої, другої статті 242 КАС рішення суду повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права.

14. Пункт 8 частини другої статті 129 Конституції України серед основних засад судочинства закріплює забезпечення права на апеляційний перегляд справи. Цим конституційним положенням кореспондують норми статті 14 Закону України від 2 червня 2016 року N 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» і статті 13 КАС.

15. Згідно з частиною першою статті 293 КАС учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції повністю або частково, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

16. Статтею 295 КАС визначено таке:

1. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, а на ухвалу суду — протягом п’ятнадцяти днів з дня його (її) проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення (ухвали) суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

2. Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження:

1) на рішення суду — якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду;

2) на ухвалу суду — якщо апеляційна скарга подана протягом п’ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

3. Строк на апеляційне оскарження також може бути поновлений в разі його пропуску з інших поважних причин, крім випадків, визначених частиною другою статті 299 цього Кодексу.

17. При цьому за приписами частини першої статті 121 КАС суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

18. Відповідно до частини третьої статті 298 КАС апеляційна скарга залишається без руху також у випадку, якщо вона подана після закінчення строків, установлених статтею 295 цього Кодексу, і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані неповажними. При цьому протягом десяти днів з дня вручення ухвали особа має право звернутися до суду апеляційної інстанції з заявою про поновлення строку або вказати інші підстави для поновлення строку.

19. За правилом пункту 4 частини першої статті 299 КАС суд апеляційної інстанції відмовляє у відкритті апеляційного провадження у справі, якщо скаржником у строк, визначений судом, не подано заяву про поновлення строку на апеляційне оскарження або наведені підстави для поновлення строку на апеляційне оскарження визнані судом неповажними.

20. Частиною другою цієї ж статті обумовлено, що незалежно від поважності причин пропуску строку на апеляційне оскарження суд апеляційної інстанції відмовляє у відкритті апеляційного провадження у разі, якщо апеляційна скарга прокурора, суб’єкта владних повноважень подана після спливу одного року з дня складення повного тексту судового рішення, крім випадків подання апеляційної скарги суб’єктом владних повноважень у справі, про розгляд якої він не був повідомлений або до участі в якій не був залучений, якщо суд ухвалив рішення про його права та (або) обов’язки.

21. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо притягнення до адміністративної відповідальності визначені статтею 286 КАС. Згідно з цією статтею:

1. Адміністративна справа з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності вирішується місцевими загальними судами як адміністративними судами протягом десяти днів з дня відкриття провадження у справі.

2. Позовну заяву щодо оскарження рішень суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності може бути подано протягом десяти днів з дня ухвалення відповідного рішення (постанови), а щодо рішень (постанов) по справі про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксовані в автоматичному режимі, — протягом десяти днів з дня вручення такого рішення (постанови).

3. За наслідками розгляду справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності місцевий загальний суд як адміністративний має право:

1) залишити рішення суб’єкта владних повноважень без змін, а позовну заяву без задоволення;

2) скасувати рішення суб’єкта владних повноважень і надіслати справу на новий розгляд до компетентного органу (посадової особи);

3) скасувати рішення суб’єкта владних повноважень і закрити справу про адміністративне правопорушення;

4) змінити захід стягнення в межах, передбачених нормативним актом про відповідальність за адміністративне правопорушення, з тим, однак, щоб стягнення не було посилено.

4. Апеляційні скарги на судові рішення у справах, визначених цією статтею, можуть бути подані протягом десяти днів з дня його проголошення.

5. Суд апеляційної інстанції розглядає справу у десятиденний строк після закінчення строку апеляційного оскарження з повідомленням учасників справи.

6. Якщо за наслідками апеляційного перегляду суд апеляційної інстанції змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативним актом про відповідальність за адміністративне правопорушення, таке стягнення не може бути посилено.

22. Стаття 287 КАС визначає особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності органу державної виконавчої служби, приватного виконавця визначені статтею. Частина шоста цієї норми передбачає, що апеляційні скарги на судові рішення у справах, визначених цією статтею, можуть бути подані протягом десяти днів з дня їх проголошення.

23. Стаття 288 КАС визначає особливості провадження у справах за адміністративними позовами з приводу примусового повернення чи примусового видворення іноземців або осіб без громадянства за межі території України. Відповідно до частини третьої цієї норми процесуального закону апеляційні скарги на судові рішення в адміністративних справах, визначених цією статтею, можуть бути подані в десятиденний строк з дня їх проголошення.

24. Стаття 289 КАС визначає особливості провадження у справах за адміністративними позовами з приводу затримання іноземців або осіб без громадянства. Згідно з частиною шістнадцятою цієї норми апеляційні скарги на судові рішення в адміністративних справах, визначених цією статтею, можуть бути подані в десятиденний строк із дня їх проголошення.

25. При цьому за правилами, встановленими статтею 271 КАС, у справах, визначених статтями 273-277, 280-289 цього Кодексу, суд проголошує повне судове рішення.

Копії судових рішень у справах, визначених цією статтею, невідкладно видаються учасникам справи або надсилаються їм, якщо вони не були присутні під час його проголошення.

26. Відповідно до частини першої статті 353 КАС підставою для скасування ухвали судів першої та (або) апеляційної інстанцій і направлення справи для продовження розгляду є неправильне застосування норм матеріального права чи порушення норм процесуального права, що призвели до постановлення незаконної ухвали суду першої інстанції та (або) постанови суду апеляційної інстанції, яка перешкоджає подальшому провадженню у справі.

IV. Оцінка Верховного Суду

27. Як уже зазначено, у цій справі відповідач 6 грудня 2018 року подав апеляційну скаргу на рішення суду від 8 жовтня 2018 року, проголошеного без його участі (його представника), у справі з приводу рішення суб’єкта владних повноважень щодо притягнення до адміністративної відповідальності. Супровідний лист суду першої інстанції щодо направлення на адресу учасників справи копій указаного рішення датовано 27 листопада 2018 року, а доказів вручення вказаного рішення учасникам справи матеріали справи не містять.

28. Третій апеляційний адміністративний суд, визнаючи неповажними причини пропуску Інспектором строку на апеляційне оскарження й відмовляючи у відкритті апеляційного провадження, виходив із того, що норми статті 295 КАС про право учасника справи на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження не можуть бути застосовані у цій категорії справ.

29. Верховний Суд указує на помилковість зазначеного висновку з таких підстав.

30. Дійсно, стаття 286 КАС є спеціальною нормою процесуального закону, що визначає особливості провадження у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо притягнення до адміністративної відповідальності, та частина четверта якої встановлює спеціальні у відношенні до статті 295 КАС строк на апеляційне оскарження (протягом десяти днів) і порядок обчислення цього строку (з дня проголошення судового рішення).

31. Однак загальний аналіз статті 286 КАС дає підстави для висновку про те, що нею, на відміну від частини п’ятої статті 270 КАС, не обмежено повноваження суду апеляційної інстанції щодо поновлення строку на апеляційне оскарження в порядку частини третьої статті 295 КАС.

32. Отже, причини пропуску строку на апеляційне оскарження у справах цієї категорії підлягають оцінці на предмет їх поважності в загальному порядку, передбаченому КАС, із урахуванням визначених частиною четвертою статті 286 КАС особливостей, і суд апеляційної інстанції не обмежений у повноваженні щодо поновлення цього строку за наявності відповідних підстав.

33. Крім того, у справах цієї категорії, які є терміновими в розумінні КАС, надзвичайно важливим в аспекті реалізації учасником справи права на апеляційне оскарження є дотримання судом першої інстанції порядку проголошення та вручення (надсилання) копій судових рішень, визначеного частиною другою статті 271 КАС. Недотримання судом першої інстанції цього порядку може бути підставою для поновлення строку на апеляційне оскарження, з урахуванням інших фактичних обставин.

34. До того ж, аналогічний підхід слід застосовувати до спорів, що передбачені статтями 287-289 КАС, які визначають тотожні з установленими частиною четвертою статті 286 КАС строки на апеляційне оскарження та порядок їх обчислення, і так само не містять обмежень щодо повноваження суду апеляційної інстанції щодо поновлення строку на апеляційне оскарження в порядку частини третьої статті 295 КАС.

35. Інше тлумачення зазначених норм процесуального права нівелює доцільність застосування частини третьої статті 298 КАС із метою належної оцінки причин пропуску строку на апеляційне оскарження у відповідних категоріях справ, а також створює передумови для безпідставного обмеження права особи на апеляційне оскарження, що є неприпустимим.

36. Відтак, покладений в основу оскаржуваного судового рішення висновок суду апеляційної інстанції є передчасним.

37. При цьому суд касаційної інстанції критично оцінює посилання апеляційного суду в оскаржуваному рішенні на висновки Верховного Суду, наведені в його постанові від 23 листопада 2018 року у справі N 295/13440/16-а, адже у пунктах 38, 39 цієї постанови саме й ідеться про можливість поновлення строку на апеляційне оскарження в цій категорії справ.

V. Висновки щодо застосування норм права

38. Статті 286-289 Кодексу адміністративного судочинства України встановлюють спеціальні відносно статті 295 цього Кодексу строк на апеляційне оскарження і порядок обчислення цього строку, але водночас не обмежують повноваження суду апеляційної інстанції щодо поновлення строку на апеляційне оскарження в порядку частини третьої статті 295 вказаного Кодексу.

39. Причини пропуску строку на апеляційне оскарження у визначених указаними статтями справах підлягають оцінці на предмет їх поважності в загальному порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України, із урахуванням визначених цими статтями особливостей, і суд апеляційної інстанції не обмежений у повноваженні щодо поновлення цього строку за наявності відповідних підстав.

40. Недотримання судом першої інстанції визначеного частиною другою статті 271 Кодексу адміністративного судочинства України порядку проголошення та вручення (надсилання) копій судових рішень може бути підставою для поновлення строку на апеляційне оскарження в адміністративних справах, передбачених статтями 286-289 зазначеного Кодексу, з урахуванням інших фактичних обставин.

VI. Висновки за результатом розгляду касаційної скарги

41. За наведеного правового регулювання та обставин справи Верховний Суд констатує, що суд апеляційної інстанції допустив порушення норм процесуального права, що призвело до постановлення незаконної ухвали, яка перешкоджає подальшому провадженню у справі.

42. Таким чином, касаційна скарга підлягає задоволенню, а оскаржуване судове рішення — скасуванню із направленням справи до суду апеляційної інстанції для продовження розгляду на стадії вирішення питання щодо відкриття апеляційного провадження.

VII. Судові витрати

43. З огляду на результат касаційного розгляду та відсутність документально підтверджених судових витрат, понесених учасниками справи у зв’язку з розглядом справи в суді касаційної інстанції, суд не вирішує питання щодо розподілу судових витрат.

Керуючись статтями 3, 341, 345, 349, 353, 355, 356, 359 Кодексу адміністративного судочинства України, Верховний Суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу інспектора роти N 2 батальйону N 2 Управління патрульної поліції в місті Кривому Розі Департаменту патрульної поліції лейтенанта поліції Кравченко Олени Дмитрівни задовольнити.

2. Ухвалу Третього апеляційного адміністративного суду від 8 лютого 2019 року у справі N 212/2354/18 (2-а/212/93/18) скасувати, а справу направити до суду апеляційної інстанції для продовження розгляду на стадії вирішення питання щодо відкриття апеляційного провадження.

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття, є остаточною та не може бути оскаржена.

Головуючий: Смокович М.І.

Судді: Бевзенко В.М.

Данилевич Н.А.