Постанова ВГСУ від 10.10.2012

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
10.10.2012 р.
Справа N 5023/429/12-5011-20/2675-2012
vgsuВідповідно до частини другої статті 34 Господарського кодексу України дискредитацією суб’єкта господарювання є поширення у будь-якій формі неправдивих, неточних або неповних відомостей, пов’язаних з особою чи діяльністю суб’єкта господарювання, які завдали або могли завдати шкоди діловій репутації суб’єкта господарювання.
Разом із тим згідно з частинами першою та другою статті 30 Закону України «Про інформацію» ніхто не може бути притягнутий до відповідальності за висловлення оціночних суджень. Оціночними судженнями, за винятком наклепу, є висловлювання, які не містять фактичних даних, критика, оцінка дій, а також висловлювання, що не можуть бути витлумачені як такі, що містять фактичні дані, зокрема з огляду на характер використання мовно-стилістичних засобів (вживання гіпербол, алегорій, сатири). Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості.
Таким чином, суди попередніх інстанцій, правильно з’ясували наявність права юридичної особи на захист ділової репутації від її приниження шляхом розповсюдження неправдивої інформації і дослідили характер такої інформації. Визначивши відповідну інформацію як таку, що містить оціночні судження, суди попередніх інстанцій обґрунтовано застосували положення статті 30 Закону України «Про інформацію» про неможливість притягнення до відповідальності за висловлення оціночних суджень.

Вищий господарський суд України у складі колегії: головуючого — Черкащенка М. М., суддів — Нєсвєтової Н. М., Студенця В. І. (доповідач) (за участю представників сторін: позивача — не з’явився; відповідача-1 — Гринь М. О., Бєлкіна Л. М.; відповідача-2 — не з’явився), розглянувши касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства «Трест Житлобуд-1» на постанову Київського апеляційного господарського суду від 06.06.2012 та на рішення господарського суду м. Києва від 27.03.2012 у справі N 5023/429/12-5011-20/2675-2012 за позовом Публічного акціонерного товариства «Трест Житлобуд-1» до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті Брок», 2. Українсько-американсько-британського Товариства з обмеженою відповідальністю «Пронто-Київ» в особі Харківської філії «Агенція «Авізо» про захист ділової репутації та спростування недостовірних відомостей, встановив:

Публічне акціонерне товариство «Трест Житлобуд-1» (далі — ПАТ «Трест Житлобуд-1») звернулось до господарського суду Харківської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті Брок» (далі — ТОВ «Сіті Брок») та Українсько-американсько-британського Товариства з обмеженою відповідальністю «Пронто-Київ» в особі Харківської філії «Агенція «Авізо» (далі — Українсько-американсько-британське ТОВ «Пронто-Київ» в особі Харківської філії «Агенція «Авізо») про захист ділової репутації та спростування недостовірних відомостей, в якому просив:

— визнати недостовірною та такою, що дискредитує, порочить ділову репутацію ПАТ «Трест Житлобуд-1» інформацію, яка розміщена в оголошенні щотижневого рекламно-інформаційного видання Харківської філії «Агенція «Авізо» ТОВ «Пронто-Київ» 18 — 24 грудня 2011 року на сторінці N 3 у розділі «Нерухомість»;

— зобов’язати Спільне українсько-американсько-британське ТОВ «Пронто-Київ» в особі Харківської філії «Агенція «Авізо» протягом одного місяця з моменту набрання судовим рішення законної сили розміщати у щотижневому рекламно-інформаційному виданні ТОВ СП «Пронто-Київ» в особі Харківської філії «Агенція «Авізо» спростування вказаної інформації (згідно змісту, наведеного у прохальній частині позову).

Ухвалою господарського суду Харківської області від 02.02.2012 порушено провадження у справі N 5023/429/12 за позовом ПАТ «Трест Житлобуд-1» до ТОВ «Сіті Брок» та Українсько-американсько-британського ТОВ «Пронто-Київ» в особі Харківської філії «Агенція «Авізо» про захист ділової репутації та спростування недостовірних відомостей.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 20.02.2012 справу N 5023/429/12 у порядку ст. ст. 15, 17 ГПК України передано за підсудністю до господарського суду м. Києва.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 05.03.2012 справу прийнято до провадження та присвоєно їй номер N 5023/429/12-5011-20/2675-2012.

Рішенням господарського суду м. Києва від 27.03.2012 (суддя Палій В. В.) у задоволенні позовних вимог відмовлено повністю.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 06.06.2012 (колегія суддів у складі: головуючий суддя Кропивна Л. В., судді: Поляк О. І., Рудченко С. Г.) рішення господарського суду м. Києва від 27.03.2012 залишено без змін, а апеляційну скаргу ПАТ «Трест Житлобуд-1» — без задоволення.

Не погоджуючись з постановою Київського апеляційного господарського суду від 06.06.2012 та рішенням господарського суду м. Києва від 27.03.2012, ПАТ «Трест Житлобуд-1» подало касаційну скаргу, в якій просить рішення судів скасувати, як такі, що винесені з порушенням норм матеріального та процесуального права, та прийняти нове рішення по справі, яким задовольнити позовні вимоги в повному обсязі.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 20.09.2012 касаційну скаргу прийнято до розгляду та призначено на 10.10.2012.

Відповідно до розпорядження в. о. секретаря четвертої судової палати Вищого господарського суду України від 09.10.2012 N 03.10-05/623 у зв’язку з виходом судді Черкащенка М. М. з відпустки для розгляду справи N 5023/429/12-5011-20/2675-2012, призначеної до перегляду в касаційному порядку на 10.10.2012 колегією суддів у складі: головуючий-суддя Студенець В. І., судді: Жукова Л. В., Нєсвєтова Н. М., сформовано колегію суддів у такому складі: головуючий-суддя Черкащенко М. М., судді: Нєсвєтова Н. М., Студенець В. І.

Колегія суддів, розглянувши наявні матеріали, обговоривши доводи касаційної скарги, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування норм матеріального і процесуального права вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Господарськими судами встановлено, що у щотижневику рекламно-інформаційного видання газети приватних оголошень за 18 — 24 грудня 2011 року по м. Харкову та Харківській області на стор. 3 у розділі «Нерухомість» надруковано оголошення наступного змісту:

«Уважаемые акционеры! АО «Трест Жилстрой-1» г. Харьков, ул. Артема, 43, ООО «Сити Брок» (г. Киев), являющееся одним из крупнейших акционеров АО «Трест Жилстрой-1», в связи с неблагоприятной экономической ситуацией в строительной отрасли, с целью защиты прав акционеров инициирует вынесение на рассмотрение в повестку дня Общего собрания акционеров, которое состоится согласно действующего законодательства, следующие вопросы:

1. Ликвидация АО «Трест Жилстрой -1» (г. Харьков, ул. Артема, код ОКПО 01270285) по решению высшего органа эмитента.

2. Избрание Ликвидационной комиссии, утверждение порядка и сроков ликвидации.

3. Порядок распределения между акционерами имущества, которое остается после удовлетворения требований кредиторов.

4. Утверждение ликвидационного баланса».

Редакцією вказаного видання є Українсько-американсько-британське ТОВ «Пронто-Київ» в особі Харківської філії «Агенція «Авізо».

Звертаючись до суду, ПАТ «Трест Житлобуд-1» вважало, що ТОВ «Сіті Брок» не є найбільшим акціонером ПАТ, і не мало правових підстав на подання вимоги про скликання позачергових зборів; неправомірний заклик щодо ліквідації позивача призвів до зниження кількості звернень до останнього про продаж квартир, що є основним джерелом існування ПАТ «Трест Житлобуд-1»; розміщена в оголошенні інформація із зазначенням без згоди позивача його найменування, є рекламою, у розумінні ст. 7 Закону України «Про рекламу», що носить дискредитуючий позивача характер, а отже порочить ділову репутацію і може вплинути на фондову вартість компанії та ввести в оману учасників фондового ринку щодо ціни на акції ПАТ «Трест Житлобуд-1».

Згідно ч. 1 ст. 91 ЦК України юридична особа здатна мати такі ж цивільні права та обов’язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.

Юридична особа має право на недоторканність її ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть їй належати (ст. 94 ЦК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 277 ЦК України фізична особа, особисті немайнові права якої порушено внаслідок поширення про неї та (або) членів її сім’ї недостовірної інформації, має право на відповідь, а також на спростування цієї інформації.

Отже, за змістом ст. 91 ЦК України право на спростування недостовірної інформації, передбачене ч. 1 ст. 277 ЦК України, належить не лише фізичним, але й юридичним особам у передбачених законом випадках, у тому числі як спосіб судового захисту проти поширення інформації, що шкодить діловій репутації господарюючого суб’єкта.

У п. 4 постанови Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2009 N 1 «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи» зазначено, що чинне законодавство не містить визначення понять гідності, честі чи ділової репутації, оскільки вони є морально-етичними категоріями й одночасно особистими немайновими правами, яким закон надає значення самостійних об’єктів судового захисту.

Зокрема, під гідністю слід розуміти визнання цінності кожної фізичної особи як унікальної біопсихосоціальної цінності, з честю пов’язується позитивна соціальна оцінка особи в очах оточуючих, яка ґрунтується на відповідності її діянь (поведінки) загальноприйнятим уявленням про добро і зло, а під діловою репутацією фізичної особи розуміється набута особою суспільна оцінка її ділових і професійних якостей при виконанні нею трудових, службових, громадських чи інших обов’язків. Під діловою репутацією юридичної особи, у тому числі підприємницьких товариств, фізичних осіб — підприємців, адвокатів, нотаріусів та інших осіб, розуміється оцінка їх підприємницької, громадської, професійної чи іншої діяльності, яку здійснює така особа як учасник суспільних відносин.

Також в п. 15 постанови Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2009 N 1 «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи» вказано, що при розгляді справ зазначеної категорії суди повинні мати на увазі, що юридичним складом правопорушення, наявність якого може бути підставою для задоволення позову, є сукупність таких обставин: а) поширення інформації, тобто доведення її до відома хоча б одній особі у будь-який спосіб; б) поширена інформація стосується певної фізичної чи юридичної особи, тобто позивача; в) поширення недостовірної інформації, тобто такої, яка не відповідає дійсності; г) поширення інформації, що порушує особисті немайнові права, тобто або завдає шкоди відповідним особистим немайновим благам, або перешкоджає особі повно і своєчасно здійснювати своє особисте немайнове право.

Під поширенням інформації слід розуміти: опублікування її у пресі, передання по радіо, телебаченню чи з використанням інших засобів масової інформації; поширення в мережі Інтернет чи з використанням інших засобів телекомунікаційного зв’язку; викладення в характеристиках, заявах, листах, адресованих іншим особам; повідомлення в публічних виступах, в електронних мережах, а також в іншій формі хоча б одній особі.

Недостовірною вважається інформація, яка не відповідає дійсності або викладена неправдиво, тобто містить відомості про події та явища, яких не існувало взагалі або які існували, але відомості про них не відповідають дійсності (неповні або перекручені).

Згідно ч. 2 ст. 34 ГК України дискредитацією суб’єкта господарювання є поширення у будь-якій формі неправдивих, неточних або неповних відомостей, пов’язаних з особою чи діяльністю суб’єкта господарювання, які завдали або могли завдати шкоди діловій репутації суб’єкта господарювання.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що згідно виписки про стан рахунку у цінних паперах N 001262 від 19.12.2011 відповідач-1, ТОВ «Сіті Брок», дійсно являється акціонером ПАТ «Трест Житлобуд-1» та володіє простими іменними акціями товариства у кількості 142663 шт. загальною вартістю 35665,75 грн., що становить 0,6625 % статутного капіталу акціонерного товариства. ТОВ «Сіті Брок» дійсно зверталося до позивача з вимогою скликати позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Трест Житлобуд-1» та винести на розгляд вищого керівного органу акціонерного товариства питання ліквідації Товариства (лист за вих. N 275 від 07.12.2011).

Спірна інформація не містить відомостей, виражених у формі твердження, що принижують ділову репутацію позивача з точки зору законів, моралі та звичаїв і можуть бути об’єктом моральної оцінки членів суспільства.

Висловлені ТОВ «Сіті Брок» відомості за ознакою відсутності у ній фактичних даних, є відтворенням власного суб’єктивного уявлення відповідача-1 про права та необхідні дії акціонера у правовідносинах із іншими акціонерами та акціонерним товариством в цілому в умовах несприятливої економічної ситуації у будівельні галузі та його суб’єктивне оціночне відношення до цього, тобто є судженнями, а не відомостями.

Також, судами встановлено, що висловлювання ТОВ «Сіті Брок» є оціночними судженнями і не є розповсюдженням щодо позивача недостовірних та дискредитуючих відомостей у формі твердження про спосіб ведення чи результати господарської (підприємницької) діяльності позивача, у т. ч. виконання нею договірних зобов’язань, якість товарів, що нею випускається, або надання нею послуг, про рівень розвитку виробництва, що може вплинути на зниження вартості нематеріальних активів позивача.

Згідно ст. 30 Закону України «Про інформацію» ніхто не може бути притягнутий до відповідальності за висловлення оціночних суджень.

Оціночними судженнями, за винятком наклепу, є висловлювання, які не містять фактичних даних, критика, оцінка дій, а також висловлювання, що не можуть бути витлумачені як такі, що містять фактичні дані, зокрема з огляду на характер використання мовно-стилістичних засобів (вживання гіпербол, алегорій, сатири). Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості.

Відповідно до ст. 1117 ГПК України переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

Касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

З урахуванням меж перегляду справи в касаційній інстанції, колегія суддів вважає, що під час розгляду справи фактичні її обставини були встановлені апеляційним та місцевим господарськими судами, на підставі всебічного, повного і об’єктивного дослідження поданих доказів в їх сукупності, висновки судів відповідають цим обставинам і їм дана належна юридична оцінка з правильним застосуванням норм матеріального і процесуального права, а тому відсутні підстави для зміни чи скасування оскаржуваних судових рішень.

Доводи ПАТ «Трест Житлобуд-1» наведені в касаційній скарзі колегією суддів до уваги не приймаються з огляду на те що, вони передусім зводяться до додаткової перевірки доказів, а згідно ч. 2 ст. 1117 ЦК України касаційна інстанція не має права збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 1115, 1117, 1119 — 11112 ГПК України, Вищий господарський суд України постановив:

Касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства «Трест Житлобуд-1» залишити без задоволення, а постанову Київського апеляційного господарського суду від 06.06.2012 та рішення господарського суду м. Києва від 27.03.2012 у справі N 5023/429/12-5011-20/2675-2012 — без змін.

Головуючий, суддя
М. М. Черкащенко
Судді:
Н. М. Нєсвєтова

В. І. Студенець