2013.05.21 № 21-146а13 ВСУ: Прецедентне рішення

ВАСВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 21 травня 2013 року
Антимонопольний комітет України (далі — АМК) має право вказати на порушення п. 3 ч. 1 ст. 29 Закону України від 1 червня 2010 р. N 2289-VI «Про здійснення державних закупівель»5 при проведенні державних закупівель, якщо встановить невиконання замовником вимог щодо перевірки відповідності пропозиції конкурсних торгів умовам документації конкурсних торгів.
За таких умов посилання касаційного суду в рішенні на те, що АМК не довів, що подані позивачем документи були недостатніми для виготовлення товару, який був предметом закупівлі, є безпідставними, оскільки АМК як орган оскарження не має права втручатися у підприємницьку діяльність, а лише здійснює нагляд у сфері економічної конкуренції.

Колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України у складі: головуючого — Кривенка В. В., суддів — Гусака М. Б., Коротких О. А., Кривенди О. В., Маринченка В. Л., Панталієнка П. В., Прокопенка О. Б., Терлецького О. О., Тітова Ю. Г., розглянувши в порядку письмового провадження справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Торговельний дім «Науково-технічний центр «АВС» (далі — Товариство) до Антимонопольного комітету України (далі — АМКУ), треті особи — державне підприємство Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», IRT Ingenieur-und-Reparatur-Transfer GmbH, про визнання протиправним та скасування рішення, встановила:

У жовтні 2011 року Товариство звернулося до суду з позовом, у якому просило визнати протиправним та скасувати рішення АМКУ від 7 вересня 2011 року N 642-р/пк-ск, яким позивача зобов’язано відмінити процедуру закупівлі «вентилів, кранів, клапанів та подібних виробів (обладнання та послуги для модернізації «Retrofit» приводу БЗОК виробництва BABCOCK або повну заміну БЗОК нової конструкції для ВП ЮУАЕС бл. 1, 2)» [оголошення N 55665 (ТЕХ), опубліковане в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 27 грудня 2010 року N 56 (444)].

На обґрунтування позову Товариство зазначило, що пропозиція конкурсних торгів, яку воно надало, відповідає умовам документації конкурсних торгів та чинному законодавству, а оскаржуване рішення відповідач прийняв без належної оцінки всіх матеріалів, які були йому надані, порушивши при цьому вимогу закону щодо об’єктивного, повного та всебічного дослідження всіх обставин справи. Позивач також зазначив, що вимога Документації конкурсних торгів щодо надання учасниками конкурсних торгів у складі пропозиції таких торгів конструкторської документації BABCOCK для засувок типу Eldidor (у випадку подання пропозиції на «Retrofit») є дискримінаційною, оскільки зазначена документація є тільки в одного виробника БЗОК, а саме SEMPELL.

Окружний адміністративний суд м. Києва постановою від 20 квітня 2012 року позов задовольнив.

Київський апеляційний адміністративний суд постановою від 30 серпня 2012 року постанову окружного адміністративного суду м. Києва від 20 квітня 2012 року скасував, у задоволенні позову відмовив.

Вищий адміністративний суд України ухвалою від 7 лютого 2013 року постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 30 серпня 2012 року скасував та залишив у силі постанову окружного адміністративного суду м. Києва від 20 квітня 2012 року.

Касаційний суд, погодившись із висновком суду першої інстанції, виходив із того, що конструкторську документацію BABCOCK, яку відповідно до документації конкурсних торгів потрібно надати у складі інших документів, необхідних для виробництва товару, позивач надав, але не в повному обсязі, що відображено в оскаржуваному рішенні АМКУ. Оскільки конструкторську документацію потрібно було надати у складі інших документів у обсязі, необхідному для виготовлення товару, а перелік таких документів у відповідному пункті документації конкурсних торгів замовник не визначив, то посилання в оскарженому рішенні АМКУ на невідповідність пропозиції позивача вимогам документації конкурсних торгів (через те, що відповідач не довів, що надані Товариством документи були недостатніми для виготовлення товару, який був предметом закупівлі) є необґрунтованим.

Позивач також зазначив, що при прийнятті оскаржуваного рішення відповідач не врахував, що за змістом статей 1, 31 Закону України від 1 червня 2010 року N 2289-VI «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон N 2289-VI) акцепт пропозиції конкурсних торгів зумовлює виникнення обов’язку у замовника укласти відповідний договір з переможцем, а у останнього — право вимагати укладення відповідного договору, тоді як повноваження замовника відмінити процедуру закупівлі після акцепту пропозиції, тобто результати торгів, законом прямо не передбачені.

У заяві про перегляд судових рішень Верховним Судом України з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 237 Кодексу адміністративного судочинства України (далі — КАС), АМКУ, посилаючись на неоднакове застосування судом частини четвертої статті 18 та частини першої статті 29 Закону N 2289-VI, просить скасувати ухвалу касаційного суду та прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позовних вимог.

У справі N К/9991/71198/12, на рішення в якій посилається заявник на підтвердження неоднакового застосування касаційним судом однієї й тієї самої норми права, Вищий адміністративний суд України у рішенні від 29 січня 2013 року зазначив, що пропозиція конкурсних торгів товариства з обмеженою відповідальністю «Прогрес-XXI» мала бути відхилена замовником, оскільки не відповідала умовам документації конкурсних торгів через відсутність документів, які підтверджують відповідність технічних характеристик запропонованій та заявленій замовником продукції, у переліку доданих до пропозиції конкурсних торгів документів немає стислого опису запропонованих товарів, інформації про технічні показники та характеристики запропонованих товарів, надання яких передбачено пунктом 2 розділу III Документації конкурсних торгів.

Аналіз наведених рішень суду касаційної інстанції дає підстави вважати, що цей суд неоднаково застосував пункт 3 частини першої статті 29 Закону N 2289-VI.

Вирішуючи питання про усунення розбіжностей у застосуванні касаційним судом цих норм матеріального права у подібних правовідносинах, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України виходить із такого.

Згідно з частиною першою статті 1 Закону України від 26 листопада 1993 року N 3659-XII «Про Антимонопольний комітет України» АМКУ є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель.

У статті 8 Закону N 2289-VI визначено, що АМКУ як орган оскарження з метою неупередженого та ефективного захисту прав і законних інтересів осіб, пов’язаних із участю у процедурах державної закупівлі, створює постійно діючу адміністративну колегію з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель. Рішення постійно діючої адміністративної колегії приймаються від імені АМКУ.

Порядок оскарження процедур закупівлі визначений статтею 18 Закону N 2289-VI.

За результатами розгляду скарги орган оскарження (АМКУ) має право, зокрема, прийняти рішення про встановлення або відсутність порушення процедури закупівлі (в тому числі порушення порядку публікації, оприлюднення або неопублікування, неоприлюднення інформації про державні закупівлі, передбаченої цим Законом) та про заходи, що повинні вживатися для їх усунення, зокрема зобов’язати замовника повністю або частково скасувати свої рішення, надати необхідні документи, усунути будь-які дискримінаційні умови (у тому числі ті, що зазначені у технічній специфікації, яка є складовою частиною документації з конкурсних торгів) або, у разі неможливості виправити допущені порушення, відмінити процедуру закупівлі (абзац двадцятий частини четвертої статті 18 Закону N 2289-VI).

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 29 Закону N 2289-VI замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо вона не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Документація конкурсних торгів — документація, що розробляється та затверджується замовником, оприлюднюється для вільного доступу та безоплатно подається замовником під час проведення торгів (конкурсних торгів) фізичним/юридичним особам <…> (пункт 6 частини першої статті 1 зазначеного Закону).

Пропозиція конкурсних торгів — пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник подає замовнику відповідно до вимог документації конкурсних торгів (пункт 25 частини першої цієї статті).

Буквальне тлумачення пункту 3 частини першої статті 29 Закону N 2289-VI дає підстави вважати, що замовник при прийнятті конкурсної документації учасників торгів перевіряє її відповідність установленим вимогам, а у разі виявлення розбіжностей — відхиляє пропозицію.

АМКУ, розглядаючи скаргу на допущені порушення під час проведення державних закупівель, перевіряє дотримання процедури таких закупівель з метою забезпечення державного захисту конкуренції у сфері державних закупівель.

Враховуючи наведене, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України дійшла висновку, що АМКУ має право вказати на порушення пункту 3 частини першої статті 29 Закону N 2289-VI при проведенні державних закупівель, якщо встановить невиконання замовником вимог щодо перевірки відповідності пропозиції конкурсних торгів умовам документації конкурсних торгів.

За таких умов посилання касаційного суду у рішенні на те, що АМКУ не довів, що подані позивачем документи були недостатніми для виготовлення товару, який був предметом закупівлі, є безпідставними, оскільки орган оскарження не має права втручатися у підприємницьку діяльність, а лише здійснює нагляд у сфері економічної конкуренції.

Ураховуючи наведене та керуючись статтями 241 — 243 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України постановила:

Заяву Антимонопольного комітету України задовольнити.

Ухвалу Вищого адміністративного суду України від 7 лютого 2013 року скасувати, справу направити на новий розгляд до суду касаційної інстанції.

Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає, крім випадку, встановленого пунктом 2 частини першої статті 237 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий
В. В. Кривенко
Судді:
М. Б. Гусак
О. А. Коротких
О. В. Кривенда
В. Л. Маринченко
П. В. Панталієнко
О. Б. Прокопенко
О. О. Терлецький
Ю. Г. Тітов