Про дива податкової еквілібристики: зустрічна перевірка

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,
Євген ВЛАСОВ
Правовий тиждень №23-24, 25 червня 2013
Податкова декларує свою відкритість і готовність співпрацювати із платниками податків, а своїми діями доводить протилежне: акти перевірок, внутрішні листи-роз’яснення фіскальних органів рясніють такими поняттями, як «податкові ями», «безтоварність господарських відносин», «адреси масової реєстрації», що останнім часом не викликає у підприємців нічого, крім «алергічної реакції», адже вони вже навчилися ефективно захищатися.

Податкова декларує свою відкритість і готовність співпрацювати із платниками податків, а своїми діями доводить протилежне: акти перевірок, внутрішні листи-роз’яснення фіскальних органів рясніють такими поняттями, як «податкові ями», «безтоварність господарських відносин», «адреси масової реєстрації», що останнім часом не викликає у підприємців нічого, крім «алергічної реакції», адже вони вже навчилися ефективно захищатися.

По плодах впізнаєте їх

Як відомо з криміналістики, ідеальний злочин — це злочин із мінімальними доказами. Тому податківці намагаються залишати якнайменше слідів своєї «діяльності», а для суб’єктів господарювання така прихована тактика стає подекуди неприємною несподіванкою.

Наразі хвиля масового визнання в актах перевірки нікчемності договорів, неможливості здійснення господарських операцій через відсутність кадрових і матеріальних ресурсів йде на спад, однак почали застосовуватися зустрічні звірки, чи то, в розумінні фіскалів, «зустрічні перевірки».

Проведенню зустрічної звірки передує підготовча робота: підприємці отримують запити на отримання інформації та її документальне підтвердження на підставі п. 3 ст. 73 Податкового кодексу України (за формою Додатку 2 до Методичних рекомендацій щодо організації та проведення органами Державної податкової служби зустрічних звірок).

Підготовча кампанія

Відповідно до п. 3 ст. 73 ПКУ органи ДПС мають право звернутися до платників податків та інших суб»єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на органи ДПС функцій, завдань, та її документального підтвердження.

Підстави для звернення з відповідним запитом такі:

1) за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС;

2) для визначення рівня звичайних цін на товари (роботи, послуги) під час проведення перевірок;

3) виявлено недостовірність даних, що їх містять податкові декларації, подані платником податків;

4) щодо платника податків подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної;

5) у разі проведення зустрічної звірки;

6) в інших випадках, визначених цим Кодексом.

Платники податків та інші суб»єкти інформаційних відносин зобов»язані подавати інформацію, визначену у запиті органу ДПС, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту.

Зустрічна звірка — це співставлення даних первинних бухгалтерських та інших документів суб»єкта господарювання, що здійснюється органами ДПС з метою документального підтвердження господарських відносин між платниками податків і зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з»ясування їх реальності та повноти відображення в обліку платника податків.

Зустрічна звірка не є перевіркою, однак вона може стати підставою для проведення позапланової перевірки.

Результати проведеної зустрічної звірки суб»єкта господарювання підлягають врахуванню в результатах перевірки платника податків органом ДПС — ініціатором і долучаються до матеріалів такої перевірки.

Процедура проведення зустрічних звірок регламентується, зокрема, постановою Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку проведення органами Державної податкової служби зустрічних звірок» від 27.12.2010 р. № 1232 (далі — Порядок).

Так, зустрічні звірки проводяться у суб»єктів господарювання, щодо здійснення операцій з якими під час перевірки платника податків та зборів виникають сумніви стосовно факту здійснення таких операцій або якщо існують розбіжності задекларованих у деклараціях з податку на додану вартість показників податкового кредиту та податкових зобов»язань.

Орган ДПС (ініціатор), який проводив перевірку та виявив одну з наведених обставин, направляє до податкової, на обліку в якій перебуває суб»єкт господарювання, запит про проведення зустрічної звірки для підтвердження даних, отриманих у ході перевірки. Якщо такий суб»єкт господарювання перебуває на обліку в тій самій податковій, що і платник податків, щодо якого проводиться перевірка, або вони знаходяться в межах одного населеного пункту, зустрічна звірка проводиться тим самим податковим органом, який проводив перевірку, під час якої виникла необхідність у співставленні даних.

Практика свідчить, що відносно однієї компанії проводиться перевірка щодо господарських операцій з її контрагентами, за результатами чого складається акт та виноситься повідомлення-рішення, яке згодом успішно оскаржується платником податків. Але потім зустрічним звірками піддаються всі контрагенти компанії, незважаючи на те, чи фігурували вони в акті перевірки, що є доволі спірним питанням.

Проведення звірки

З метою проведення зустрічної звірки орган ДПС — ініціатор надсилає органу ДПС — виконавцю, на обліку в якому перебуває суб»єкт господарювання, запит про проведення зустрічної звірки для підтвердження даних, отриманих від платника податків та зборів.

Зустрічна звірка може бути проведена органом ДПС (ініціатором) самостійно, якщо суб»єкт господарювання перебуває на обліку в тому ж органі ДПС, в якому перебуває платник податків, або в межах одного населеного пункту.

Інформація на запит та її документальне підтвердження можуть бути наявні в органі ДПС, який є виконавцем, у зв»язку із направленням суб»єктом господарювання за місцем реєстрації інформації відповідно положень ПКУ, за результатами попередньо проведених звірок (перевірок) та отриманих відповідних документів суб»єкта господарювання тощо.

За відсутності в органі ДПС, який є виконавцем, запитуваної інформації та її документального підтвердження такий орган протягом двох робочих днів із дня отримання запиту надсилає завірений печаткою запит про надання інформації та її документального підтвердження суб»єкту господарювання за його адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) рекомендованим листом із повідомленням про вручення чи особисто вручає суб»єкту господарювання або його законному (уповноваженому) представникові під розписку.

У разі встановлення фактів, що не дозволяють провести зустрічну звірку суб»єкта господарювання, зокрема у зв»язку зі зняттям з обліку, встановленням відсутності суб»єкта господарювання та/або його посадових осіб за місцезнаходженням (податковою адресою), відповідальний підрозділ не пізніше двох робочих днів від дати надходження запиту складає акт про неможливість проведення зустрічної звірки суб»єкта господарювання

За результатами зустрічних звірок складається довідка, яка підписується суб»єктом господарювання (законним чи уповноваженим представником) і посадовими особами органу ДПС та особисто вручається суб»єкту господарювання або його законному чи уповноваженому представникові під розписку або надсилається суб»єкту господарювання за його адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) рекомендованим листом із повідомленням про вручення у десятиденний термін.

Відповідно до п. 4.5 наказу Державної податкової адміністрації України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації та проведення органами Державної податкової служби зустрічних звірок» від 22.04.2011 р. № 236 при отриманні від суб»єкта господарювання інформації, визначеної у запиті, та її документального підтвердження відповідальний підрозділ проводить зустрічну звірку суб»єкта господарювання протягом трьох робочих днів із дня, наступного за днем отримання такої інформації та її документального підтвердження.

Епілог

Останнім часом податкові органи всупереч приписам законодавства оформлюють за результатами зустрічної звірки не довідку, а акт (такої форми для зустрічних звірок чинним законодавством не передбачено). На підставі акта повідомлення-рішення не приймається, але податкова служба самостійно здійснює коригування та вносить зміни до Системи автоматизованого співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту. І для платників податків стає неприємною несподіванкою те, що дані в електронній системі не співпадають із поданими деклараціями.

Однак такі дії податкової успішно оскаржуються платниками податків. Достатньо згадати справи №816/351/13-а (ПП «Воз’єднання» — податкова), справа №825/1932/13-а (ТОВ «Поліссяєвробуд» — податкова), №2а-2814/12/2170 (ПП «Інтерметал-СП» — податкова), №811/1735/13-а (ФОП — податкова) тощо.

Виходячи із судової практики, що стосується визнання незаконними дій податкової із проведення зустрічної звірки, основна аргументація платників податків така:

· немає підстав для здійснення зустрічної звірки;

· не було додержано процедури проведення звірки;

· був складений акт, який не може бути складений за результатами проведеної зустрічної звірки;

· зустрічна звірка не є перевіркою, податкове повідомлення-рішення не приймається, а тому для платника податків не має бути жодних негативних наслідків, однак ДПС самостійно вносить зміни до Системи автоматизованого співставлення;

· ДПС не може самостійно внести зміни до Системи автоматизованого співставлення податкових зобов»язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПАУ, оскільки, декларуючи податкові зобов»язання та податковий кредит, платник податків має право на те, щоб задекларовані ним показники відповідали показникам, відображеним в електронній базі податкової звітності.

У зв’язку із цим позовні вимогами можуть бути такими:

· визнання дій податкової служби незаконними;

· зобов’язання відновити в АІС «Система автоматизованого співставлення податкових зобов»язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПАУ» податкові зобов»язання та податковий кредит (зобов’язання вчинити дії).

Отже, коли платник податків погоджується з незаконними діями податківців, він створює неприємності своєму контрагенту, оскільки зміна звітності однієї компанії тягне зміну звітності й іншої компанії. Підприємці чудово розуміють, що податки — основа економіки країни. Однак, як і будь-який фундамент, вони мають триматися на міцних засадах, а не на міцних руках податківців, які сидять на шиї у платників податків.