Рішення Євросуду: Сем’яністий та інші проти України від 09.01.2014 року

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

РАДА ЄВРОПИ
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
П’ята секція
РІШЕННЯ
ECtHR_Authority
Справа «Сем’яністий та інші проти України»
(Заява N 7070/04)
Страсбург, 9 січня 2014 року

Офіційний переклад.

Це рішення є остаточним, але може підлягати редакційним виправленням.

У справі «Сем’яністий та інші проти України»

Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:

Боштьян М. Зупанчіч, Голова,
Енн Пауер-Форд,
Хелена Єдерблом, судді,
а також Стівен Філліпс, заступник Секретаря секції,

після обговорення за зачиненими дверима 3 грудня 2013 року постановляє таке рішення, що було ухвалене у той день:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу розпочато за заявою (N 7070/04), яку 3 січня 2004 року подали до Суду проти України відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) 53 громадянина України (далі — заявники), чиї дані вказані у доданих таблицях.

2. Інтереси заявників в суді представляв п. Бичковський В. М.

3. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений — п. Юрій Зайцев.

4. 2 березня 2009 року заява була комунікована Уряду України.

5. 18 травня 2009 року представник заявників поінформував Суд, що заявники, зазначені у доданій таблиці під номерами 2, 5, 6, 10, 31, 33, 41 та 43, померли та їх найближчі родичі (пані Болтова, пані Бучнєва, пані Гайдар, п. Ізосін, пані Потерпеєва, пані Селівестрова, п. Сисоєв та пані Руссу) виявили бажання підтримати заяву від їх імені.

6. 2 жовтня 2012 року Уряд також проінформував Суд, що заявники п. Гросберг, пані Ізосіна, п. Кочубей, п. Ланцов, пані Літвінова, пані Шилепіна, п. Тарасов, п. Тіхонов, п. Токарев, пані Вороная, п. Євдокімов, пані Змієвська та пані Золотоверхова (зазначені у доданій таблиці під номерами 9, 11, 15, 19, 23, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52 та 53) померли. Уряд запропонував Суду вилучити заяву в частині скарг, поданих вказаними заявниками, з реєстру справ.

ФАКТИ

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

7. У період з 1998 по 2002 роки (точні дати зазначені в доданих таблицях) Краснолуцький міський суд Луганської області ухвалив рішення, яким ДВАТ шахта «Алмазна» ДП ДХК «Донбасантрацит» було зобов’язане забезпечити заявників чи їх найближчих родичів побутовим вугіллям, на яке вони мали право згідно з національним законодавством. Рішення набрали законної сили та стали такими, що підлягають виконанню. Однак заявники не домоглися своєчасного виконання цих рішень.

ПРАВО

I. Щодо статусу locus standi пані Болтової, пані Бучнєвої, пані Гайдар, п. Ізосіна, пані Потерпеєвої, пані Селівестрової, п. Сисоєва та пані Руссу

8. Суд зазначає, що ця заява стосується права власності, яке, в принципі, підлягає передачі спадкоємцям, і що є найближчі родичі заявників, які бажають підтримати заяву. За цих обставин Суд вважає, що найближчі родичі заявників, зазначені в додатку в таблиці під номерами 2, 5, 6, 10, 31, 33, 41 та 43, мають право брати участь у цьому провадженні замість них (див., з-поміж інших джерел, рішення від 14 грудня 2006 року у справі «Міронов проти України», заява N 19916/04, пункт 12).

II. Вимога Уряду вилучити заяву в частині скарг п. Гросберга, пані Ізосіної, п. Кочубея, п. Ланцова, пані Літвінової, пані Шилепіної, п. Тарасова, п. Тіхонова, п. Токарева, пані Вороної, п. Євдокимова, пані Змієвської та пані Золотоверхової з реєстру справ

9. Суд зазначає, що рекомендованими листами від 16 липня 2013 року, відправленими на адреси заявників, які, як повідомив Уряд, померли (див. вище пункт 6), «тим, кого це може стосуватися» було запропоновано до 16 серпня 2013 року поінформувати Суд про те, чи хочуть вони підтримувати заяву. Їх увагу звернули на підпункт «a» пункту 1 статті 37 Конвенції, який передбачає, що Суд може вилучити справу з реєстру справ, якщо є підстави дійти висновку про відсутність особи, що має намір підтримувати заяву. Листи, направлені на адреси заявників, зазначених у таблиці у додатку під номерами 23 та 44, були отримані 30 липня 2013 року, однак ніяких відповідей на них не надходило. Решту листів було повернуто до Суду як невитребувані.

10. У зв’язку з вищевикладеним Суд вирішує вилучити з реєстру справ заяву в частині скарг, поданих п. Гросбергом, пані Ізосіною, п. Кочубеєм, п. Ланцовим, пані Літвіновою, пані Шилепіною, п. Тарасовим, п. Тіхоновим, п. Токаревим, пані Вороною, п. Євдокимовим, пані Змієвською та пані Золотоверховою (заявники, зазначені в таблиці додатка під номерами 9, 11, 15, 19, 23, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52 та 53), у зв’язку з тим, що заявники померли і немає осіб, які бажають підтримати заяву. Крім того, підсумовуючи згідно з частиною першою статті 37, у справі відсутні будь-які особливі обставини, які зумовили б продовження розгляду справи, як цього вимагає повага до прав людини.

III. Стверджуване порушення статей 6, 13 Конвенції та статті 1 Першого протоколу до Конвенції

11. Заявники скаржилися на тривале невиконання рішень національних судів, ухвалених на їхню користь, та на відсутність ефективних національних засобів юридичного захисту щодо цих скарг. Вони посилались на пункт 1 статті 6, статтю 13 Конвенції і статтю 1 Першого протоколу до Конвенції.

12. Суд зазначає, що скарги заявників не є явно необґрунтованими в сенсі підпункту «a» пункту 3 статті 35 Конвенції. Він також зазначає, що ці скарги не є неприйнятими з будь-яких інших підстав. Тому вони повинні бути визнані прийнятними.

13. Суд вважає, що рішення, ухвалені на користь заявників, не були виконані своєчасно, відповідальність за що несуть органи державної влади.

14. Беручи до уваги свою усталену практику з цього питання (див. рішення від 15 жовтня 2009 року у справі «Юрій Миколайович Іванов проти України», заява N 40450/04, пп. 56 — 58 та 66 — 70), Суд постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції та статті 1 Першого протоколу до Конвенції у зв’язку з тривалим невиконанням рішень, ухвалених на користь заявників. Суд також вважає, що було порушення статті 13 Конвенції, оскільки заявники не мали ефективного національного засобу юридичного захисту для відшкодування шкоди, завданої таким невиконанням.

IV. Застосування статті 41 Конвенції

15. Стаття 41 Конвенції передбачає:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

16. У цій справі Суд вважає розумним та справедливим (див. рішення від 6 червня 2013 року у справі «Кононова та інші проти України» [Комітет], заява N 11770/03 та 89 інших заяв, п. 24; від 20 червня 2013 року у справі «Цибулько та інші проти України» [Комітет], заява N 65656/11 та 249 інших заяв, п. 19; від 20 червня 2013 року у справі «Писарський та інші проти України» [Комітет], заява N 20397/07 та 164 інших заяви, п. 24) присудити 2000 (дві тисячі) євро кожному заявнику, згаданому у таблиці у додатку, або їх спадкоємцям (за винятком заявників, чиї скарги було вилучено з реєстру справ — див. вище п. 11). Зазначені суми є відшкодуванням будь-якої матеріальної і моральної шкоди, а також компенсацією судових витрат.

17. Суд також зазначає, що у держави-відповідача залишається зобов’язання забезпечити виконання рішень, які підлягають виконанню.

18. Суд вважає за потрібне призначити пеню виходячи з граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

1. Вирішує вилучити заяву в частині скарг, поданих п. Гросбергом, пані Ізосіною, п. Кочубеєм, п. Ланцовим, пані Літвіновою, пані Шилепіною, п. Тарасовим, п. Тіхоновим, п. Токаревим, пані Вороною, п. Євдокимовим, пані Змієвською та пані Золотоверховою (заявники, зазначені в таблиці у додатку під номерами 9, 11, 15, 19, 23, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52 та 53) з реєстру справ.

2. Оголошує прийнятними скарги решти заявників за пунктом 1 статті 6, статтею 13 Конвенції та за статтею 1 Першого протоколу до Конвенції щодо тривалого невиконання рішень, ухвалених на їхню користь, та щодо відсутності ефективних національних засобів юридичного захисту щодо цих скарг.

3. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції та статті 1 Першого протоколу до Конвенції.

4. Постановляє, що було порушення статті 13 Конвенції.

5. Постановляє, що:

(a) протягом трьох місяців держава-відповідач має виконати рішення національних судів, ухвалені на користь заявників або їх найближчих родичів (за винятком заявників, зазначених у додатку в таблиці під номерами 9, 11, 15, 19, 23, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52 та 53), та сплатити 2000 (дві тисячі) євро кожному заявнику або його/її спадкоємцю (за винятком заявників, зазначених у додатку в таблиці під номерами 9, 11, 15, 19, 23, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52 та 53) в якості відшкодування матеріальної та моральної шкоди, а також компенсації судових витрат плюс будь-які податки, що можуть нараховуватись; ці суми мають бути конвертовані в національну валюту за курсом на день здійснення платежу;

(b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на ці суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 9 січня 2014 року відповідно до пунктів 2 та 3 правила 77 Регламенту Суду.

Голова
Б. М. ЗУПАНЧІЧ
Заступник Секретаря
С. ФІЛЛІПС

ДОДАТОК

N П. І. Б. заявника Рік народження Дата судового рішення
1 СЕМ’ЯНІСТИЙ
Григорій Миронович
не вказано 23 жовтня 2001 р.
2 БОЛТОВ
Сергій Васильович
1930 14 січня 2002 р.
3 БОРТНІКОВА
Любов Митрофанівна
1964 30 березня 2001 р.
4 БОРЗЕНКО
Марія Ігнатівна
1930 28 листопада 2001 р.
5 БУЧНЄВ
Олександр Єрмолайович
1931 13 червня 2002 р.
6 ДОЛЖЕНКО
Раїса Михайлівна
1944 5 липня 2001 р.
7 ГЛАДКОВА
Надія Никифорівна
1936 14 січня 2002 р.
8 ГОРДІЯК
Борис Прокоф’євич
1937 11 грудня 2001 р.
9 ГРОСБЕРГ
Юліан Кирилович
1927 5 грудня 2001 р.
10 ІЗОСІН
Василь Петрович
1927 22 квітня 2002 р.
11 ІЗОСІНА
Антоніна Петрівна
1926 11 квітня 2002 р.
12 КАСЬЯНОВ
Олександр Павлович
1934 18 грудня 2002 р.
13 ХРЮКІНА
Надія Петрівна
1928 13 червня 2002 р.
14 КЛЄТЦОВА
Наталія Михайлівна
1936 26 червня 2002 р.
15 КОЧУБЕЙ
Анатолій Сергійович
1952 26 червня 2002 р.
16 КОЛПАК
Віра Михайлівна
1941 7 листопада 2001 р.
17 КОНОШЕВИЧ
Валерій Миколайович
1946 31 травня 2002 р.
18 КОРОБКОВ
Володимир Андрійович
1937 14 січня 2001 р.
19 ЛАНЦОВ
Микола Михайлович
1934 5 грудня 2002 р.
20 ЛЕОНАРД
Володимир Григорович
1935 7 листопада 2001 р.
21 ЛІЩУК
Ніна Василівна
1953 10 червня 2002 р.
22 ЛИТОВСЬКА
Клавдія Єфимівна
1938 28 листопада 2001 р.
23 ЛИТВИНОВА
Василиса Семенівна
1912 18 березня 1998 р.
24 МАСЛОВА
Лідія Семенівна
1936 23 травня 2002 р.
25 МУХА
Олімпіада Іванівна
1936 28 листопада 2001 р.
26 МУРАВЙОВА
Марія Григорівна
1929 21 листопада 2001 р.
27 НІКІТІНА
Віра Леонтіївна
1936 14 січня 2002 р.
28 НОРЕЦЬ
Галина Федорівна
1927 24 квітня 2002 р.
29 ПАЛАМАРЧУК
Володимир Володимирович
1948 5 грудня 2001 р.
30 ПАНЧУГІН
Валентин Григорович
1941 5 грудня 2001 р.
31 ПОТЕРПЄЄВ
Петро Іванович
не вказано 21 листопада 2001 р.
32 САВЕНКО
Володимир Савелійович
1936 5 грудня 2002 р.
33 СЕЛІВЕСТРОВ
Микола Павлович
1946 22 квітня 2002 р.
34 СЕРГЕЄВ
Микола Леонтійович
1939 5 грудня 2001 р.
35 ЩЕДРІНА
Анна Дмитрівна
1938 11 січня 2002 р.
36 ШЕКЕРА
Микола Маркович
1935 19 липня 2002 р.
37 ШЕКЕРА
Іван Маркович
1937 12 червня 2002 р.
38 ШИЛЕПІНА
Ніна Павлівна
1939 31 жовтня 2001 р.
39 СОВРАСОВА
Раїса Андріївна
1932 14 січня 2002 р.
40 СУХОВ
Микола Михайлович
1960 17 червня 2002 р.
41 СИСОЄВА Ксенія Григорівна 1924 21 червня 2001 р.
42 ТАРАСОВ
Федір Микитович
не вказано 25 вересня 2002 р.
43 ТАРАСОВА
Валентина Володимирівна
не вказано 12 березня 1999 р.
44 ТІХОНОВ
Валерій Вікторович
1963 14 травня 2002 р.
45 ТІХОНОВА
Валентина Іллінічна
1936 12 червня 2002 р.
46 ТОКАРЕВ
Леонід Олексійович
1935 28 травня 2002 р.
47 ВІТВІЦЬКА
Раїса Олександрівна
1928 29 січня 2003 р.
48 ВОРОНАЯ
Матрьона Федорівна
1925 12 червня 2002 р.
49 ЄСИПОВИЧ
Олексій Григорович
1933 14 січня 2002 р.
50 ЄВДОКІМОВ
Олексій Васильович
1931 14 січня 2002 р.
51 ЗАКУРДАЄВА
Валентина Федорівна
1935 12 червня 2002 р.
52 ЗМІЄВСЬКА
Єфросинія Михайлівна
1922 31 травня 2002 р.
53 ЗОЛОТОВЕРХОВА
Віра Дмитрівна
1927 26 червня 2002 р.