2014.09.12 № 01-06/1290/14 ВГСУ: Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням антитерористичної операції

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,
ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ від 12.09.2014 N 01-06/1290/14
Відправка кореспонденції в зону проведення антитерористичної операції.Господарські суди України
Про Закон України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням антитерористичної операції»

Із змінами і доповненнями, внесеними
інформаційними листами Вищого господарського суду України
від 1 грудня 2014 року N 01-06/2052/14,
від 24 вересня 2015 року N 01-06/1593/15,
від 1 грудня 2015 року N 01-06/2291/15

У зв’язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням антитерористичної операції» (далі — Закон), який набрав чинності 20.08.2014, Вищий господарський суд України вважає за необхідне звернути увагу на таке.

1. Частиною першою статті 1 Закону змінено територіальну підсудність судових справ, підсудних, зокрема, господарським судам, розташованим у районі проведення антитерористичної операції (далі — АТО). Розгляд відповідних справ здійснюється господарськими судами, що визначаються Головою Вищого господарського суду України.

2. Складання переліку місцевих та апеляційних (у тому числі господарських) судів, які знаходяться в районі проведення АТО і в яких неможливо здійснювати правосуддя, та направлення відповідних подань, а так само подань про можливість відновлення роботи місцевих і апеляційних судів віднесено до повноважень Державної судової адміністрації України (частина четверта статті 1, частина перша статті 3 Закону).

Розпорядженням Голови Вищого господарського суду України від 02.09.2014 N 28-р «Про зміну територіальної підсудності господарських справ» визначено, що розгляд справ, підсудних господарським судам, розташованим у районі проведення АТО, здійснюється такими судами:

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з інформаційним листом
Вищого господарського суду України від 01.12.2014 р. N 01-06/2052/14)

— господарських справ, підсудних господарському суду Донецької області, — господарським судом Запорізької області;

— господарських справ, підсудних господарському суду Луганської області, — господарським судом Харківської області;

— господарських справ, що підлягають перегляду в апеляційному порядку Донецьким апеляційним господарським судом, — Харківським апеляційним господарським судом.

З повним текстом даного розпорядження можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України (www.vgsu.arbitr.gov.ua).

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з інформаційним листом
Вищого господарського суду України від 01.12.2014 р. N 01-06/2052/14)

3. Справи, розгляд яких не закінчено і які перебувають у провадженні місцевих, апеляційних судів, розташованих в районі проведення АТО, в разі неможливості здійснювати правосуддя передаються судам відповідно до встановленої згідно із Законом підсудності протягом десяти робочих днів з дня прийняття розпорядження головою відповідного вищого спеціалізованого суду (абзац перший частини третьої статті 1 Закону).

Зазначена передача здійснюється шляхом винесення відповідних ухвал на підставі наведеної норми Закону та частини першої статті 17 Господарського процесуального кодексу України.

Розгляд переданих справ починається спочатку (шляхом винесення ухвали про прийняття справи до провадження).

4. Абзацом другим частини третьої статті 1 Закону передбачено, що у разі неможливості передачі матеріалів справи відповідно до встановленої згідно із Законом підсудності вчинення необхідних процесуальних дій здійснюється за документами і матеріалами, поданими учасниками судового процесу, за умови, що такі документи і матеріали є достатніми для ухвалення відповідного судового рішення.

Зазначені процесуальні дії вчиняються господарськими судами, визначеними Головою Вищого господарського суду України згідно із статтею 1 Закону (див. пункт 2 цього листа).

Достатність поданих учасниками судового процесу документів і матеріалів для вчинення необхідних процесуальних дій визначається тим судом, до якого згідно з установленою підсудністю звернувся заявник, з урахуванням змісту цих документів (матеріалів) і конкретних обставин справи. З огляду на викладене відповідні процесуальні дії вчиняються:

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з інформаційним листом
Вищого господарського суду України від 01.12.2014 р. N 01-06/2052/14)

а) по можливості — без відновлення втраченої справи або її частини (тобто за наявними документами і матеріалами), оскільки це забезпечує більш оперативний захист прав та охоронюваних законом інтересів учасника (учасників) судового процесу;

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з інформаційним листом
Вищого господарського суду України від 01.12.2014 р. N 01-06/2052/14)

б) за відсутності такої можливості (тобто за недостатності поданих документів і матеріалів для вчинення процесуальних дій) — згідно з пунктом 7 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 N 18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» (в редакції постанови пленуму Вищого господарського суду України від 24.11.2014 N 2). При цьому відновлення втрачених справ, незалежно від того, на якій стадії розгляду вони перебували (в суді першої, апеляційної чи касаційної інстанцій), здійснюється місцевими господарськими судами (Запорізької і Харківської областей); якщо необхідно здійснити апеляційний або касаційний розгляд справи, її матеріали після такого відновлення передаються названими судами відповідно до суду апеляційної або касаційної інстанцій.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з інформаційним листом
Вищого господарського суду України від 01.12.2014 р. N 01-06/2052/14)

У випадку отримання апеляційним господарським судом відновленої справи, у якій апеляційну скаргу відновити не вдалося, незважаючи на всі вжиті місцевим господарським судом заходи, що передбачені у пункті 7 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 N 18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції», апеляційний господарський суд ухвалою зобов’язує апелянта у встановлений строк надати суду оригінал чи належним чином засвідчену копію апеляційної скарги. У разі невиконання апелянтом цього обов’язку у визначений ухвалою строк, суд апеляційної інстанції виносить ухвалу, якою залишає апеляційну скаргу без розгляду на підставі частини першої пункту п’ятого статті 81 Господарського процесуального кодексу України, а відновлену справу надсилає до місцевого господарського суду для видачі наказу на виконання рішення суду.

(пункт 4 доповнено абзацом шостим згідно з інформаційним листом
Вищого господарського суду України від 01.12.2015 р. N 01-06/2291/15)

5. Розгляд заяв і скарг, поданих за зміненою згідно із Законом підсудністю справ, здійснюється відповідними господарськими судами за загальними правилами ГПК.

У разі подання заяви (в т. ч. позовної) або скарги, стосовно якої ГПК передбачено обов’язкове надсилання її копії і копій доданих до неї документів іншим учасникам судового процесу, що знаходяться на території проведення АТО і на адресу яких у зв’язку з цим неможливо надіслати відповідні копії, господарський суд:

— приймає заяву (скаргу), про що виносить ухвалу;

— перевіряє неможливість надсилання копії заяви і доданих до неї документів іншому учасникові судового процесу, що знаходиться на території проведення АТО, шляхом ознайомлення з відповідними відомостями на офіційному сайті Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» в мережі Інтернет (http://www.ukrposhta.ua або http://www.ukrposhta.com);

(пункт 5 доповнено новим абзацом четвертим згідно з інформаційним
листом Вищого господарського суду України від 24.09.2015 р. N 01-06/1593/15,
у зв’язку з цим абзаци четвертий — сьомий вважати абзацами п’ятим — восьмим)

— у разі необхідності покладає на заявника обов’язок подати документ, яким підтверджується неможливість надсилання копії заяви і доданих до неї документів іншому учасникові судового процесу, що знаходиться на території проведення АТО.

(абзац п’ятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з інформаційним
листом Вищого господарського суду України від 24.09.2015 р. N 01-06/1593/15)

Форму відповідного документа законодавчо не визначено. Отже, ним може бути будь-який документ, виданий (надісланий) адресатові підприємством зв’язку за підписом керівника (заступника керівника, іншої уповноваженої особи) такого підприємства, що свідчив би про неможливість пересилання поштової кореспонденції на територію проведення АТО.

У випадку неподання такого документа позов підлягає залишенню без розгляду на підставі пункту 5 частини першої статті 81 ГПК.

Якщо згаданий документ наявний у суду, його витребування у заявника не здійснюється.

(інформаційний лист доповнено новим пунктом 5 згідно з інформаційним
листом Вищого господарського суду України від 01.12.2014 р. N 01-06/2052/14)

6. Учасник судового процесу, який знаходиться на території проведення АТО, вважатиметься належним чином повідомленим про час і місце засідання господарського суду за таких умов.

1) Якщо відповідну ухвалу господарським судом надіслано поштою за місцезнаходженням учасника судового процесу, зазначеним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців. При цьому слід мати на увазі, що згідно із статтею 18 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, були внесені до нього, вони вважаються достовірними, доки до них не внесено відповідних змін.

2) У разі коли учасник судового процесу не значиться у згаданому реєстрі, — якщо названу ухвалу господарським судом надіслано поштою за адресою, яку зазначено в заяві (скарзі), або за місцем проживання фізичної особи, або за місцезнаходженням відокремленого підрозділу юридичної особи (коли заяву пов’язано з його діяльністю).

3) Якщо у господарського суду наявні достовірні (тобто документально підтверджені підприємством зв’язку) відомості або відомості з офіційного сайту Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» в мережі Інтернет про неможливість здійснення поштових відправлень до певних населених пунктів чи місцевостей, то суд не вчиняє дій, зазначених у підпунктах 1 і 2 цього пункту. У такому разі, а також у випадках, коли поштові відправлення учасникам судового процесу все ж було надіслано, але їх повернуто підприємством зв’язку через неможливість вручення, суд здійснює відповідне повідомлення шляхом надсилання телеграми, телефонограми, з використанням факсимільного зв’язку чи електронною поштою або з використанням інших засобів зв’язку, які забезпечують фіксацію повідомлення. У такому разі на примірнику переданого тексту, що залишається у матеріалах справи, зазначаються дата і година його передачі і прізвища та ініціали осіб, які передали і прийняли текст. У матеріалах справи мають міститися документи, що підтверджують отримання учасником судового процесу повідомлення (завірений судом витяг з журналу реєстрації телефонограм, журналу реєстрації електронних поштових відправлень тощо).

(абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з інформаційним
листом Вищого господарського суду України від 24.09.2015 р. N 01-06/1593/15)

4) За неможливості здійснити повідомлення учасника судового процесу і в такий спосіб — інформація про час і місце судового засідання розміщується на сторінці відповідного суду (у розділі «Новини та події суду») офіційного веб-порталу «Судова влада в Україні» в мережі Інтернет (www.court.gov.ua/sudy/). У такому разі на роздрукованій сторінці з мережі Інтернет, на якій розміщено інформацію про час та місце засідання господарського суду, зазначаються дата розміщення інформації, прізвище та ініціали судді, у провадженні якого знаходиться відповідна справа, а також вчиняється його підпис.

Якщо господарським судом вжито відповідних заходів щодо повідомлення учасника судового процесу, який знаходиться на території проведення АТО, у суду вищої інстанції відсутні підстави для скасування прийнятого судового рішення з посиланням на пункт 2 частини третьої статті 104 або пункт 2 частини другої статті 111 10 ГПК.

(інформаційний лист доповнено новим пунктом 6 згідно з інформаційним
листом Вищого господарського суду України від 01.12.2014 р. N 01-06/2052/14)

7. Надсилання судових рішень у справах, учасники судового процесу в яких знаходяться на території проведення АТО, здійснюється таким же чином, як і повідомлень про час і місце розгляду справи (пункт 6 цього листа), за винятком надсилання телеграм і телефонограм.

(інформаційний лист доповнено новим пунктом 7 згідно з інформаційним
листом Вищого господарського суду України від 01.12.2014 р. N 01-06/2052/14)

8. Процесуальні дії, пов’язані з виконанням судових рішень у справах, що розглядалися судами, розташованими в районі проведення АТО, за відсутності матеріалів справ вчиняються на підставі даних Єдиного державного реєстру судових рішень та автоматизованої системи документообігу суду (якщо вчинення таких дій не потребує відновлення справи).

(інформаційний лист доповнено новим пунктом 8 згідно з інформаційним
листом Вищого господарського суду України від 01.12.2014 р. N 01-06/2052/14,
у зв’язку з цим пункти 5, 6 відповідно вважати пунктами 9, 10)

9. У випадках, про які йдеться в пунктах 3 і 4 даного листа, судовий збір за подання позовних заяв та інших звернень, сплачений при їх поданні до господарських судів, які розташовані в районі проведення АТО, повторно не сплачується і не стягується. Якщо ж такий збір сплачено не було, то його сплата (стягнення) здійснюється на загальних підставах відповідно до Закону України «Про судовий збір» та з урахуванням платіжних реквізитів, визначених для того господарського суду, до якого подається відповідна заява чи інше звернення.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з інформаційним листом
Вищого господарського суду України від 01.12.2014 р. N 01-06/2052/14)

У разі коли судовий збір за результатами розгляду справи стягується в доход державного бюджету України, відповідні накази надсилаються господарським судом до державної податкової інспекції за місцезнаходженням господарського суду, який здійснив розгляд справи або завершив розгляд переданої йому з іншого господарського суду справи.

(пункт 9 доповнено абзацом згідно з інформаційним листом
Вищого господарського суду України від 01.12.2014 р. N 01-06/2052/14)

10. Відновлення роботи господарських судів, розташованих в районі проведення АТО, здійснюється згідно з розпорядженням, виданим Головою Вищого господарського суду України (частина перша статті 3 Закону).

Територіальна підсудність справ, розгляд яких розпочинається після видання такого розпорядження, за змістом частини другої статті 3 Закону визначається за загальними правилами ГПК. Однак за приписом частини третьої тієї ж статті місцеві та апеляційні суди, які розпочали розгляд справ відповідно до частини першої статті 1 Закону, після видання Головою Вищого господарського суду України розпорядження про відновлення роботи відповідних місцевих або апеляційних судів у зв’язку із закінченням АТО продовжують розгляд таких справ, тобто не передають їх за підсудністю до господарських судів, діяльність яких відновлено.

(абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з інформаційним листом
Вищого господарського суду України від 01.12.2014 р. N 01-06/2052/14)

Про викладене повідомляється у порядку інформації.

Голова Вищого
господарського суду України
Б. Львов