2014.05.15 № 01-06/615/14 ВГСУ: окупована

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,
ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
від 15.05.2014 р. № 01-06/615/14
vgsuГосподарські суди України
Про Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»


У зв’язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (далі — Закон), який набрав чинності 27.04.2014, Вищий господарський суд України вважає за необхідне звернути увагу на такі положення Закону.

1. Законом (стаття 3) визначено поняття «тимчасово окупована територія України» (далі — тимчасово окупована територія) і встановлено особливий правовий режим цієї території (стаття 4), особливості діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах цього режиму, додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб.

2. Статтею 12 Закону змінено територіальну підсудність судових справ у зв’язку з неможливістю здійснення правосуддя судами Автономної Республіки Крим та міста Севастополя на тимчасово окупованих територіях.

Зазначеною статтею Закону передбачено, зокрема, забезпечення розгляду справ господарського суду Автономної Республіки Крим господарським судом Київської області, господарського суду міста Севастополя — господарським судом міста Києва, Севастопольського апеляційного господарського суду — Київським апеляційним господарським судом.

Справи, що перебувають у провадженні судів, розташованих на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, та розгляд яких не закінчено, передаються судам відповідно до встановленої Законом підсудності, протягом десяти робочих днів з дня набрання чинності Законом або з дня встановлення такої підсудності (абзац десятий частини першої статті 12 Закону).

Відповідна передача справ здійснюється господарськими судами Автономної Республіки Крим та міста Севастополя з посиланням як на наведену норму статті 12 Закону, так і на частину першу статті 17 Господарського процесуального кодексу України (далі — ГПК України).

За тими ж правилами підсудності розглядаються господарськими судами й підвідомчі їм справи, пов’язані з нанесенням шкоди суб’єктами іноземної держави — нерезидентами (абзац одинадцятий частини першої статті 12 Закону).

3. З урахуванням загального характеру положень статті 12 Закону щодо зміни територіальної підсудності справ відповідні приписи підлягають застосуванню щодо справ усіх категорій (включаючи справи про банкрутство) і на будь-якій стадії розгляду справ, зокрема:

— вчинення процесуальних дій, передбачених статтями 88, 89, розділами XII і XIV ГПК України стосовно судових рішень господарських судів Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та Севастопольського апеляційного господарського суду здійснюється господарськими судами, зазначеними в абзаці десятому частини першої статті 12 Закону.

У разі неможливості передачі матеріалів справи з господарського суду, розташованого на тимчасово окупованих територіях, до господарського суду, який має розглянути відповідну заяву (клопотання), вчинення необхідних процесуальних дій здійснюється за документами і матеріалами, поданими учасниками судового процесу, що є достатніми для прийняття відповідного судового рішення. При цьому неможливість надсилання будь-яких поштових відправлень на адресу учасників судового процесу, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, повинна бути підтверджена відповідною довідкою (листом) підприємства зв’язку;

— у випадках скасування ухвал, зазначених в частині сьомій статті 106 та в частині четвертій статті 11113 ГПК України і винесених господарськими судами Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та Севастопольським апеляційним господарським судом, справа передається на розгляд відповідного господарського суду з числа зазначених в абзаці десятому частини першої статті 12 Закону;

— у разі скасування касаційною інстанцією за результатами розгляду касаційної скарги рішення господарського суду Автономної Республіки Крим або міста Севастополя з передачею справи на новий розгляд господарського суду першої інстанції такий розгляд здійснюється відповідно господарським судом Київської області або господарським судом міста Києва, а якщо скасовано постанову Севастопольського апеляційного господарського суду з передачею справи на новий розгляд апеляційної інстанції — Київським апеляційним господарським судом.

4. Суддям, які працювали в судах України на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і виявили бажання переїхати у зв’язку з її тимчасовою окупацією Російською Федерацією, гарантовано право на переведення на посаду судді до суду на іншій території України (стаття 16 Закону). При цьому слід мати на увазі викладене в рішенні Ради суддів України від 25.04.2014 N 18.

Про викладене повідомляється у порядку інформації.

Голова Вищого
господарського суду України
Б. Львов