2009.05.29 № 01-08/315 ВГСУ: Інфолист

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
від 29.05.2009 р. № 01-08/315
Господарські суди України 
vgsuПро деякі питання, пов’язані із застосуванням Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах
Із змінами і доповненнями, внесеними
 інформаційним листом Вищого господарського суду України
 від 22 січня 2014 року N 01-06/76/2014

У зв’язку з виникненням у судовій практиці питань, пов’язаних із застосуванням Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, укладеної 15 листопада 1965 року в місті Гаага (далі — Конвенція), вважаємо за необхідне звернути увагу на таке.

Україна приєдналася до Конвенції згідно із Законом України від 19.10.2000 N 2052-III.

Інформацію стосовно держав, які є учасниками Конвенції, Центральних органів, визначених згідно зі статтею 2 Конвенції, адреси цих органів вміщено на веб-сайті Гаазької конференції з міжнародного приватного права http://www.hcch.net.

Особливості виконання Конвенції визначено розділом VI Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України і Державної судової адміністрації України від 27.06.2008 N 1092/5/54 (далі — Інструкція).

(абзац четвертий із змінами, внесеними згідно з інформаційним листом
Вищого господарського суду України від 22.01.2014 р. N 01-06/76/2014)

Відповідне доручення про вручення документів за кордоном складається судом у формі прохання згідно з додатком до Інструкції. Заповненню з урахуванням приписів пунктів 6.2.1 і 6.2.2 Інструкції підлягають дві частини формуляра: «Прохання» і «Короткий виклад документа» (зразки обох частин формуляра додаються).

Якщо формуляр складається українською мовою, то його обов’язково необхідно супроводжувати перекладом французькою чи англійською мовами або мовою запитуваної держави.

Доручення щодо вручення документів за кордоном надсилаються безпосередньо до Центрального органу іноземної держави, визначеного запитуваною державою згідно зі статтею 2 Конвенції.

(абзац сьомий у редакції інформаційного листа Вищого
господарського суду України від 22.01.2014 р. N 01-06/76/2014)

З текстом Конвенції та Інструкцією можна ознайомитися в інформаційно-пошукових системах «Ліга» і «Законодавство».

Водночас надаємо електронну версію перекладу російською мовою «Практического руководства по применению Гаагской конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов», розроблену Постійним бюро Гаазької конференції з міжнародного приватного права.

Додаток: зразок формуляра на 4 арк. та електронна версія названого «Практического руководства».

Заступник Голови Вищого
господарського суду України
 
В. Москаленко

 

Додаток

ПРОХАННЯ
про вручення за кордоном судових або позасудових документів

Зворотний бік прохання / Reverse of the request / Verso de la demande

ПІДТВЕРДЖЕННЯ
CERTIFICATE / ATTESTATION

Додатки
Annexes / Annexes

Короткий виклад документа, що підлягає врученню

СУДОВИЙ ДОКУМЕНТ*
JUDICIAL DOCUMENT* / ACTE JUDICIAIRE*

ПОЗАСУДОВИЙ ДОКУМЕНТ*
EXTRAJUDICIAL DOCUMENT* / ACTE EXTRAJUDICIAIRE*

УВАГА!!! Перші дві сторінки формуляра слід друкувати на одному аркуші з обох боків!

____________