2013.08.22 № 10-1332/0/4-13 ВССУ: Лист

ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ
ЛИСТ
від 22.08.2013 р. № 10-1332/0/4-13
2S5B9n8MSTY-1728x800_cРЕЗЮМЕ: Враховуючи наведене, а також те, що порядок роз’яснення ухвал слідчого судді прямо не визначений у КПК, слідчий суддя не уповноважений розглядати та вирішувати по суті клопотання чи заяви осіб про роз’яснення постановлених ним ухвал.

Голові Печерського районного суду м. Києва
Отрош І. О.

 У Вищому спеціалізованому суді з розгляду цивільних і кримінальних справ розглянуто ваш лист від 09.07.2013 N 552 (вх. N 1038/0/1-13 від 15.07.2013). За результатами опрацювання повідомляємо таке.

Підстави та порядок роз’яснення судового рішення встановлені в ст. 380 Кримінального процесуального кодексу. Відповідно до ч. 1 зазначеної статті, якщо судове рішення є незрозумілим, суд, який його ухвалив, за заявою учасника судового провадження чи органу виконання судового рішення ухвалою роз’яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його зміст. Отже, предметом роз’яснення є судове рішення, прийняте судом. При цьому, враховуючи значення слів «за заявою учасника судового провадження», можемо зробити висновок, що таке рішення приймається під час судового провадження.

Види судових рішень визначені в ст. 369 КПК, якою встановлено, що судове рішення може бути викладене у формі вироку або у формі ухвали суду. Таким чином, ухвала слідчого судді не віднесена до рішень, які можуть бути предметом роз’яснення в порядку, передбаченому ст. 380 КПК. Крім того, ухвали слідчого судді, на відміну від ухвал суду, постановляються під час досудового розслідування, а не судового провадження. Тому ухвала слідчого судді не відповідає критерію стадії кримінального провадження, під час якої приймається судове рішення, яке може бути роз’яснено.

При вирішенні питання, чи підлягають роз’ясненню ухвали слідчого судді, слід керуватися ч. 1 ст. 9 КПК, відповідно до якої під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов’язані неухильно дотримуватись вимог Конституції, цього кодексу, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою, вимог інших актів законодавства.

Враховуючи наведене, а також те, що порядок роз’яснення ухвал слідчого судді прямо не визначений у КПК, слідчий суддя не уповноважений розглядати та вирішувати по суті клопотання чи заяви осіб про роз’яснення постановлених ним ухвал.

З повагою,

Голова

А. Солодков