2014.06.05 № 01-06/745/2014 ВГСУ: Про деякі питання практики застосування у судовій практиці Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,
ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
від 05.06.2014 р. N 01-06/745/2014
Господарські суди України
vgsu
Про деякі питання практики застосування у судовій практиці Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»

У зв’язку з виникненням у судовій практиці питань, пов’язаних із застосуванням деяких положень Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (далі — Закон), та на доповнення інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.05.2014 N 01-06/615/14 «Про Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» Вищий господарський суд України вважає за необхідне повідомити таке.

1. У названому Інформаційному листі Вищим господарським судом України зазначено, що неможливість надсилання будь-яких поштових відправлень на адресу учасників судового процесу, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України, повинна бути підтверджена відповідною довідкою (листом) підприємства зв’язку.

Форму відповідного документа законодавчо не визначено. Отже, ним може бути будь-який документ, виданий (надісланий) будь-якому адресатові підприємством зв’язку за підписом керівника (заступника керівника, іншої уповноваженої особи) такого підприємства, що свідчив би про неможливість пересилання поштової кореспонденції до Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.

2. За повідомленнями господарських судів на їх адресу надходять звернення учасників судового процесу щодо витребування з господарських судів, що знаходяться на тимчасово окупованій території України, матеріалів справ для здійснення їх подальшого розгляду господарськими судами Київської області, міста Києва, Київським апеляційним господарським судом.

У разі недодержання приписів абзацу десятого частини першої статті 12 Закону названі господарські суди позбавлені можливості продовжити розгляд зазначених у цій нормі справ, оскільки Законом, так само як й іншими законодавчими актами України, не передбачено ні права, ані обов’язку місцевих господарських судів витребувати з інших господарських судів матеріали справ, так само як і відповідного права (обов’язку) апеляційних господарських судів — стосовно інших судів апеляційної інстанції.

Водночас заінтересовані особи можуть звертатися з відповідними позовами (скаргами) до господарських судів міста Києва, Київської області, Київського апеляційного господарського суду з урахуванням визначеної Законом підсудності справ (див. також підпункт 3.2 пункту 3 цього листа).

Про наведене у відповідь на згадані в абзаці першому цього пункту звернення повідомляються їх автори (листами за підписами керівників або уповноважених працівників апарату суду).

3. Питання про те, яким чином мають реєструватися і розглядатися господарськими судами міста Києва, Київської області, Київським апеляційним господарським судом звернення у справах, розгляд яких здійснюється господарськими судами Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, і матеріали яких не передано за встановленою підсудністю (абзац десятий частини першої статті 12 Закону), слід враховувати таке.

Відповідна реєстрація здійснюється з огляду на зміст звернення.

3.1. Якщо йдеться про подання позовної заяви (в тому числі й за наявності порушеної провадженням справи в будь-якому з названих судів, розташованих на тимчасово окупованій території України), то вона підлягає реєстрації в автоматизованій системі документообігу суду з подальшим розподілом справи згідно з вимогами статті 21 Господарського процесуального кодексу України (далі — ГПК).

У разі коли відсутні підстави для відмови у прийнятті позовної заяви або її повернення без розгляду (статті 62, 63 ГПК), але поданих документів недостатньо для розгляду справи по суті, суддя, прийнявши позовну заяву, витребовує у позивача необхідні документи і матеріали, а якщо їх не подано:

а) без поважних причин — залишає позов без розгляду на підставі пункту 5 частини першої статті 81 ГПК;

б) з причин, які судом визнано поважними, — розглядає справу і приймає рішення за наявними доказами.

3.2. В інших випадках — тобто коли подаються звернення, що не є позовними заявами в розумінні статті 54 ГПК — їх реєстрація і розгляд здійснюється у встановленому в господарському суді порядку. Автори таких звернень за необхідності повідомляються господарським судом (листами за підписами керівників або уповноважених працівників апарату суду) про можливість звернутися з позовною заявою до відповідного господарського суду — міста Києва або Київської області згідно з визначеною Законом територіальною підсудністю справ. При цьому наявність подібних же проваджень у господарських судах, що знаходяться на тимчасово окупованій території України, такому зверненню не перешкоджає, а судові акти, ухвалені ними після набрання Законом чинності, не враховуються у вирішенні спорів.

4. Аналогічним викладеному в пункті 3 цього листа чином вирішуються питання, пов’язані з надходженням до Київського апеляційного господарського суду звернень щодо розгляду в порядку апеляційного провадження справ у Севастопольському апеляційному господарському суді.

5. Учасник судового процесу, який знаходиться на тимчасово окупованій території України, вважатиметься належним чином повідомленим про час і місце засідання господарського суду за умов, зазначених у підпунктах 1 — 4 пункту 6 інформаційного листа Вищого господарського суду України від 12.09.2014 N 01-06/1290/14 «Про Закон України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням антитерористичної операції» (у редакції інформаційного листа Вищого господарського суду України від 01.12.2014 N 01-06/2052/14).

Якщо господарським судом вжито відповідних заходів щодо повідомлення учасника судового процесу, який знаходиться на тимчасово окупованій території, у суду вищої інстанції відсутні підстави для скасування прийнятого судового рішення з посиланням на пункт 2 частини третьої статті 104 або пункт 2 частини другої статті 11110 ГПК.

(інформаційний лист доповнено пунктом 5 згідно з інформаційним листом
Вищого господарського суду України від 01.12.2014 р. N 01-06/2053/14)

6. Надсилання судових рішень у справах, учасники судового процесу в яких знаходяться на тимчасово окупованій території України, здійснюється таким же чином, як і повідомлень про час і місце розгляду справи (пункт 5 цього листа), за винятком надсилання телеграм і телефонограм.

(інформаційний лист доповнено пунктом 6 згідно з інформаційним листом
Вищого господарського суду України від 01.12.2014 р. N 01-06/2053/14)

7. У разі необхідності відновлення справи, яка розглядалася господарським судом, розташованим на тимчасово окупованій території України, воно здійснюється згідно з пунктом 7 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 N 18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» (в редакції постанови пленуму Вищого господарського суду України від 24.11.2014 N 2). При цьому відновлення втрачених справ, незалежно від того, на якій стадії розгляду вони перебували (в суді першої, апеляційної чи касаційної інстанцій), здійснюється місцевими господарськими судами, зазначеними в абзаці десятому частини першої статті 12 Закону; якщо необхідно здійснити апеляційний або касаційний розгляд справи, її матеріали після такого відновлення передаються названими судами відповідно до суду апеляційної або касаційної інстанцій.

(інформаційний лист доповнено пунктом 7 згідно з інформаційним листом
Вищого господарського суду України від 01.12.2014 р. N 01-06/2053/14)

8. Процесуальні дії, пов’язані з виконанням судових рішень у справах, що розглядалися судами, розташованими на тимчасово окупованій території України, за відсутності матеріалів справ вчиняються на підставі даних Єдиного державного реєстру судових рішень та автоматизованої системи документообігу суду (якщо вчинення таких дій не потребує відновлення справи).

(інформаційний лист доповнено пунктом 8 згідно з інформаційним листом
Вищого господарського суду України від 01.12.2014 р. N 01-06/2053/14)