Індивідуальна податкова консультація ДФСУ № 388/6/99-99-08-02-01-15/ІПК від 26.05.2017 про подання повідомлення за формою № 20-ОПП

податковий адвокат, розблокування податкових накладних, виведення з ризиковихДержавна фіскальна служба України розглянула звернення та керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Щодо порядку подання повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (форма № 20-ОПП) повідомляємо, що відповідно до абзацу четвертого пункту 63.3 статті 63 Кодексу платник податків зобов’язаний стати на облік у відповідних контролюючих органах за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку згідно з порядком, встановленим розділом VIII Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. № 1588 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 22.04.2014 р. № 462), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.12.2011 р. за  № 1562/20300 (зі змінами) шляхом подання повідомлення за формою № 20-ОПП.

Повідомлення за формою № 20-ОПП подається платником за умови наявності об’єктів оподаткування або об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням.

Згідно з абзацом третім пункту 63.3 статті 63 Кодексу об’єктами оподаткування і об’єктами, пов’язаними з оподаткуванням, є майно та дії, у зв’язку з якими у платника податків виникають обов’язки щодо сплати податків та зборів. Такі об’єкти за кожним видом податку та збору визначаються згідно з відповідним розділом Кодексу.

Об’єктом оподаткування можуть бути майно, товари, дохід (прибуток) або його частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з постачання товарів (робіт, послуг) та інші об’єкти, визначені податковим законодавством, з наявністю яких податкове законодавство пов’язує виникнення у платника податкового обов’язку (пункт 22.1 статті 22 Кодексу).

Інформація про об’єкти оподаткування такі як – товари, дохід (прибуток) або його частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з постачання товарів (робіт, послуг) відображається у відповідній податковій звітності платника податків (податкові декларації з податку на прибуток, з податку на додану вартість, податковий розрахунок за формою № 1ДФ тощо), тому про такі об’єкти оподаткування не потрібно повідомляти у повідомленні за формою № 20-ОПП.