2015.08.26 № 01-06/1389/15 ВГСУ: судовий збір

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

ПЛЕНУМ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

від 26.08.2015 р. N 01-06/1389/15

Господарські суди України

vgsu

Про Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору»

У зв’язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України від 22.05.2015 N 484-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору», який набирає чинності 01.09.2015, Вищий господарський суд України вважає за необхідне звернути увагу на таке.

Зазначеним Законом внесено суттєві зміни до Закону України «Про судовий збір» (далі — Закон), які полягають, зокрема у такому:

— у частині другій статті 4 Закону:

пункт 2, що регулює ставки судового збору за подання до господарського суду позовних заяв, інших заяв, скарг, видачу документів, викладено у новій редакції, якою визначено найменування документа та дії, за яку справляється судовий збір, і платника судового збору;

у підпунктах 4, 5, 6 пункту 2 змінено порядок обчислення ставок судового збору за подання апеляційних, касаційних скарг на рішення господарського суду та у справах про банкрутство, заяв про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами та заяв про перегляд судових рішень Верховним Судом України. Такі ставки визначаються на підставі ставок, що підлягали сплаті при поданні позовних заяв, інших заяв і скарг;

— статтю 5 Закону викладено у новій редакції, згідно з якою позбавлено пільг щодо сплати судового збору органи прокуратури, державні органи (зокрема, Міністерство юстиції України, Міністерство фінансів України, Антимонопольний комітет України) та органи місцевого самоврядування;

— у статті 6 Закону:

доповнено абзацом, згідно з яким нерезидентам надано право сплачувати судовий збір в іноземній валюті з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком України на день сплати;

виключено абзац третій частини другої, яким передбачалося зменшення розміру судового збору в разі подання позовної заяви після подання заяви про вжиття запобіжних заходів чи заяви про забезпечення доказів;

доповнено новими положеннями, якими врегульовано порядок сплати судового збору в разі об’єднання у позовній заяві двох і більше вимог немайнового характеру та у разі подання позову немайнового характеру одночасно кількома позивачами до одного або кількох відповідачів;

— частину першу статті 7 Закону викладено в новій редакції, якою встановлено повернення сплаченої суми судового збору за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі, зокрема, припинення провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв’язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях (стаття 80 Господарського процесуального кодексу України);

— статтю 9 Закону доповнено новою частиною другою, згідно з якою суд перед відкриттям (порушенням) провадження у справі, прийняттям до розгляду заяв (скарг) перевіряє зарахування судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України. Водночас відповідних змін до Господарського процесуального кодексу України внесено не було.

Про викладене повідомляється у порядку інформації та для врахування у розгляді справ.

Голова Вищого
господарського суду України
Б. Львов