2016.03.30 № 3-158гс16 ВСУ: комерційну, юридична особа

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

здійснює комерційну діяльність, господарський спір, право для звернення в порядку господарського судочинства, ГПК, ЦПК, некомерційна діяльність, громадська організація, неприбутковаПОСТАНОВА

від 30 березня 2016 року

З наведених норм матеріального і процесуального права випливає, що право звернення до господарського суду з позовом мають юридичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність пов’язану із отриманням прибутку, а РТПП не є прибутковою організацією, оскільки не здійснює комерційну діяльність.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 80 ГПК господарський суд припиняє провадження у справі, зокрема якщо спір не підлягає вирішенню в господарських судах України.

Таким чином, неправильне застосування судами норм матеріального і процесуального права призвело до того, що господарський суд помилково розглянув спір, який не підлягав розгляду в порядку господарського судочинства, а тому ухвалені у справі судові рішення підлягають скасуванню із припиненням провадження у справі на підставі ст. ст. 80, 111 25 ГПК.

Судова палата у господарських справах Верховного Суду України у складі: головуючого — Ємця А. А., суддів — Барбари В. П., Берднік І. С., Жайворонок Т. Є., Колесника П. І., Потильчака О. І. та Шицького І. Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву ОСОБА_1 про перегляд Верховним Судом України ухвали Вищого господарського суду України від 9 листопада 2015 року у справі N 915/175/15 за позовом фізичної особи — підприємця ОСОБА_2 до Регіональної торгово-промислової палати Миколаївської області про визнання недійсним і скасування рішення загальних зборів від 17 лютого 2012 р., встановила:

Фізична особа — підприємець ОСОБА_2 звернувся до господарського суду з позовом до Регіональної торгово-промислової палати Миколаївської області (далі — РТПП) про визнання недійсним і скасування рішення позачергових загальних зборів РТПП області від 17 лютого 2012 р.

Позивач обґрунтовує позов тим, що спірне рішення загальних зборів учасників РТПП суперечить п. 5.8, п. 5.9 його статуту, оскільки прийнято за відсутності кворуму. Спірним рішенням відповідача порушено немайнове право позивача на участь в управлінні РТПП, зокрема не дотримано вимог закону про скликання і проведення загальних зборів — не повідомлено позивача про дату та час проведення зборів. Позачергові загальні збори були скликано ініціативною групою у складі декількох членів РТПП, але такий порядок скликання зборів на вимогу ініціативної групи суперечить статуту. Позивач також посилається на те, що підстав для скликання загальних зборів членів РТПП на 17 лютого 2012 р. не було, оскільки немає рішення ради про скликання позачергових зборів РТПП; рішення президента РТПП про скликання позачергових зборів РТПП і вимоги ревізійної комісії у складі не менше як 1/5 від загальної кількості членів РТПП.

Рішенням господарського суду Миколаївської області від 7 липня 2015 р. в позові відмовлено повністю.

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 26 серпня 2015 р. рішення господарського суду Миколаївської області від 7 липня 2015 р скасовано, позов задоволено.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 9 листопада 2015 р. касаційне провадження за касаційною скаргою ОСОБА_1 на постанову Одеського апеляційного господарського суду від 26 серпня 2015 р у справі N 915/175/15 припинено.

Так, Вищий господарський суд України зазначив, що ОСОБА_1, звертаючись із касаційною скаргою, не доводить наявності у нього прав чи обов’язків щодо управління РТПП шляхом участі у прийнятті рішення загальними зборами, тобто скаржник не є учасником спірних у справі правовідносин, доводи про вирішення питання стосовно його прав і обов’язків при розгляді цього спору є безпідставними.

ОСОБА_1 у порядку статті 111 19 Господарського процесуального кодексу України (далі — ГПК) подав заяву про перегляд Верховним Судом України ухвали Вищого господарського суду України від 9 листопада 2015 року у справі N 915/175/15 із підстав, передбачених пунктом 2 частини першої статті 111 16 ГПК.

На підтвердження неоднаковості застосування судами касаційної інстанції норм процесуального права заявником надано копії постанов Вищого господарського суду України від 27 липня 2010 р. у справі N 50/31-10, від 21 червня 2010 р. у справі N 2/467-3/338, в яких, на думку заявника, застосувавши до спірних правовідносин одні і ті самі норми процесуального права, суди дійшли висновку, що відповідно до ст. 107 ГПК касаційну скаргу мають право подати також особи, яких не було залучено до участі у справі, якщо суд прийняв рішення чи постанову, що стосується їх прав та обов’язків.

Ухвалою Верховного Суду України від 1 березня 2016 р. відкрито провадження з перегляду ухвали Вищого господарського суду України від 9 листопада 2015 року у справі N 915/175/15.

Заслухавши суддю-доповідача, дослідивши доводи заявника, забезпечуючи єдність судової практики у застосуванні норм процесуального права, Судова палата у господарських справах Верховного Суду України вважає, що заява підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Позачерговими загальними зборами РТПП від 17 лютого 2012 р., про недійсність рішення якого було заявлено позов у цій справі, зокрема вирішено:

достроково припинити повноваження президента РТПП, ревізійної комісії РТПП, президії РТПП та обрано раду РТПП у кількості 12 осіб.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» торгово-промислова палата є недержавною неприбутковою самоврядною організацією, яка об’єднує юридичних осіб, які створені і діють відповідно до законодавства України, та громадян України, зареєстрованих як підприємці, та їх об’єднання.

Статтею 1 ГПК визначено, що право на звернення до господарського суду мають підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб’єкта підприємницької діяльності (далі — підприємства та організації»), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

З наведених норм матеріального і процесуального права випливає, що право звернення до господарського суду з позовом мають юридичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність пов’язану із отриманням прибутку, а РТПП не є прибутковою організацією, оскільки не здійснює комерційну діяльність.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 80 ГПК господарський суд припиняє провадження у справі, зокрема якщо спір не підлягає вирішенню в господарських судах України.

Таким чином, неправильне застосування судами норм матеріального і процесуального права призвело до того, що господарський суд помилково розглянув спір, який не підлягав розгляду в порядку господарського судочинства, а тому ухвалені у справі судові рішення підлягають скасуванню із припиненням провадження у справі на підставі ст. ст. 80, 111 25 ГПК.

Керуючись статтями 80, 111 23, 111 24, 111 25 ГПК, Судова палата у господарських справах Верховного Суду України постановила:

Заяву ОСОБА_1 задовольнити частково.

Рішення господарського суду Миколаївської області від 7 липня 2015 р., постанову Одеського апеляційного господарського суду від 26 серпня 2015 р., ухвалу Вищого господарського суду України від 9 листопада 2015 р. скасувати.

Припинити провадження у даній справі.

Постанова є остаточною і може бути оскаржена тільки на підставі, встановленій пунктом 2 частини першої статті 111 16 ГПК.