2017.05.03 № 910/11780/16 ВГСУ: оскарження експертизи

податковий адвокат, розблокування податкових накладних, виведення з ризикових

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 травня 2017 року Справа № 910/11780/16

Оскарження ухвали про призначення судової експертизи, ГПК, припинення

Водночас і стаття 41 ГПК України, якою врегульовано питання призначення і проведення судової експертизи, не містить положень, які б встановлювали заборону на оскарження ухвал про призначення судової експертизи.
Відсутність у Господарському процесуальному кодексі України прямих вказівок на можливість оскарження ухвал, які суттєво впливають на права та обов’язки учасників судового процесу, не може бути підставою для відмови у прийнятті апеляційної скарги, оформленої згідно з вимогами господарського процесуального законодавства, за відсутності прямої заборони в Законі на їх оскарження. Ця відмова розглядається як порушення конституційного права на судовий захист, яке за статтею 64 Конституції України не може бути обмежене.
Колегія суддів керуючись статтею 55 Конституції України, правовою позицією Конституційного Суду України, викладеною у пункті 9 мотивувальної частини Рішення від 30.01.2003 № 3-рп/2003, пп. 3.2 п. 3 Рішення Конституційного Суду України від 25.04.2012 № 11-рп/2012 у справі № 1-12/2012 дійшла висновку, що відсутність законодавчого закріплення можливості оскарження ухвали про призначення судової експертизи не є перешкодою для її перегляду в апеляційному порядку.
Враховуючи зазначене, апеляційний господарський суд дійшов помилкового висновку щодо відмови скаржнику у прийнятті апеляційної скарги на ухвалу про призначення експертизи у справі.


Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:
головуючого судді суддівКролевець О.А., Губенко Н.М., Іванова Л.Б.,розглянувши касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»на ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 06.03.2017 у справі№910/11780/16 Господарського суду міста Києваза позовом Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»до 1. Виробничо-енергетичного об’єднання «Вітроенергопром», 2. Товариства з обмеженою відповідальністю «Фурлендер Віндтехнолоджі»простягнення грошових коштів за зустрічним позовом Виробничо-енергетичного об’єднання «Вітроенергопром» до Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача за зустрічним позовомТовариства з обмеженою відповідальністю «Фурлендер Віндтехнолоджі»прозобов’язання підписати договірза зустрічним позовомТовариства з обмеженою відповідальністю «Фурлендер Віндтехнолоджі»до Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»провизнання договору припиненимза участю представників:від ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»: Суденко Р.В.,від ВЕО «Вітроенергопром»:не з’явився,від ТОВ «Фурлендер Віндтехнолоджі»: не з’явився,
ВСТАНОВИВ:
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.01.2017 у справі № 910/11780/16 (суддя Цюкало Ю.В.) призначено судову економічну експертизу.
Іншою ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.01.2017 зупинено провадження у справі №910/11780/16 до повернення матеріалів справи до суду після проведення Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз судової експертизи (або до дачі висновку чи повідомлення про неможливість її проведення), що призначена ухвалою господарського суду міста Києва від 18.01.2017. Матеріали даної справи направлено до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.
Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 06.03.2017 у справі № 910/11780/16 (колегія суддів у складі: Пономаренко Є.Ю., Руденко М.А., Дідиченко М.А.) відмовлено ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» у прийнятті апеляційної скарги на ухвалу Господарського суду міста Києва від 18.01.2017 про призначення експертизи у справі № 910/11780/16. Відновлено ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» строк на подання апеляційної скарги на ухвалу Господарського суду міста Києва від 18.01.2017 про зупинення провадження у справі №910/11780/16; прийнято апеляційну скаргу ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» на ухвалу Господарського суду міста Києва від 18.01.2017 про зупинення провадження у справі № 910/11780/16 до провадження; витребувано від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз матеріали справи № 910/11780/16; провадження за апеляційною скаргою ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» на ухвалу Господарського суду міста Києва від 18.01.2017 у справі № 910/11780/16 зупинено до одержання судом матеріалів справи № 910/11780/16.
Не погодившись з вказаною ухвалою суду апеляційної інстанції в частині відмови у прийнятті апеляційної скарги на ухвалу Господарського суду міста Києва від 18.01.2017 про призначення експертизи у справі №910/11780/16, ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» звернулось до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просить у вказаній частині її скасувати, а справу направити до Київського апеляційного господарського суду для розгляду.
Ухвалою Вищого господарського суду України від 25.04.2017 у справі № 910/11780/16 касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» прийнято до провадження у складі колегії суддів: Кролевець О.А. — головуючий, Демидова А.М., Шевчук С.Р.
Розпорядженням керівника апарату Вищого господарського суду України від 27.04.2017 у зв’язку з запланованою відпусткою суддів Демидової А.М., та Шевчук С.Р., призначено проведення повторного автоматизованого розподілу судової справи №910/11780/16.
Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 27.04.2017 у справі №910/11780/16 визначено наступний склад колегії суддів: Кролевець О.А. — головуючий, Губенко Н.М., Іванова Л.Б.
ВЕО «Вітроенергопром» подано заперечення на касаційну скаргу, у якому просить оскаржувану ухвалу апеляційного господарського суду залишити без змін, а касаційну скаргу — без задоволення.
ВЕО «Вітроенергопром» подано клопотання про відкладення розгляду справи судом касаційної інстанції, посилаючись на складність справи, а також на те, що єдиний повноважний представник ВЕО «Вітроенергопром» перебуває у відрядженні.
Порадившись, колегія суддів відмовила в його задоволенні, оскільки неявка повноважних представників сторін не перешкоджає розгляду касаційної скарги.
Учасники судового процесу згідно з приписами ст. 1114 ГПК України були належним чином повідомлені про день, час і місце розгляду касаційної скарги, однак відповідач-1 та відповідач-2 за первісним позовом не скористався передбаченим законом правом на участь у розгляді справи касаційною інстанцією.
Заслухавши пояснення представника позивача за первісним позовом, обговоривши доводи касаційної скарги, перевіривши згідно з ч. 1 ст. 1117 ГПК України наявні матеріали справи на предмет правильності юридичної оцінки обставин справи та повноти їх встановлення в судових актах, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Так, відмовляючи ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» у прийнятті апеляційної скарги на ухвалу Господарського суду міста Києва від 18.01.2017 про призначення експертизи у справі №910/11780/16, апеляційний господарський суд виходив з того, що ухвала про призначення експертизи не підлягає оскарженню.
Колегія суддів касаційної інстанції вважає помилковими вказані висновки апеляційного господарського суду, враховуючи наступне.
Згідно з частиною 1 статті 41 ГПК України для роз’яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.
У пунктах 2, 5 постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» № 4 від 23.03.2012 зазначено, що судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмету доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи. Питання про призначення судової експертизи повинно вирішуватися лише після ґрунтовного вивчення обставин справи і доводів сторін щодо необхідності такого призначення.
Відповідно до пункту 12 постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» № 4 від 23.03.2012 недотримання порядку призначення та проведення судової експертизи має наслідком затягування судового процесу і призводить до порушення вимог ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, учасником якої є Україна, стосовно права кожного на розгляд його справи упродовж розумного строку.
Однією з основних засад судочинства є забезпечення апеляційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом (пункт 8 частини третьої статті 129 Конституції України), що передбачає можливість перевірки в апеляційному порядку судових рішень. Це конституційне положення реалізовано у розділі ХІІ ГПК України, де врегульовано питання апеляційного оскарження судових рішень. Зокрема, у статті 106 ГПК України наведено перелік ухвал суду першої інстанції, що можуть бути оскаржені в апеляційному порядку окремо від рішення суду. При цьому приписи ст. 106 ГПК України не містять заборони стосовно оскарження ухвал.
Водночас і стаття 41 ГПК України, якою врегульовано питання призначення і проведення судової експертизи, не містить положень, які б встановлювали заборону на оскарження ухвал про призначення судової експертизи.
Відсутність у Господарському процесуальному кодексі України прямих вказівок на можливість оскарження ухвал, які суттєво впливають на права та обов’язки учасників судового процесу, не може бути підставою для відмови у прийнятті апеляційної скарги, оформленої згідно з вимогами господарського процесуального законодавства, за відсутності прямої заборони в Законі на їх оскарження. Ця відмова розглядається як порушення конституційного права на судовий захист, яке за статтею 64 Конституції України не може бути обмежене.
Колегія суддів керуючись статтею 55 Конституції України, правовою позицією Конституційного Суду України, викладеною у пункті 9 мотивувальної частини Рішення від 30.01.2003 № 3-рп/2003, пп. 3.2 п. 3 Рішення Конституційного Суду України від 25.04.2012 № 11-рп/2012 у справі № 1-12/2012 дійшла висновку, що відсутність законодавчого закріплення можливості оскарження ухвали про призначення судової експертизи не є перешкодою для її перегляду в апеляційному порядку.
Враховуючи зазначене, апеляційний господарський суд дійшов помилкового висновку щодо відмови скаржнику у прийнятті апеляційної скарги на ухвалу про призначення експертизи у справі.
Таким чином ухвала Київського апеляційного господарського суду від 06.03.2017 у справі №910/11780/16 підлягає скасуванню в частині відмови ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» у прийнятті апеляційної скарги на ухвалу Господарського суду міста Києва від 18.01.2017 про призначення експертизи у справі №910/11780/16, а справа — передачі до Київського апеляційного господарського суду для вирішення питання про прийняття апеляційної скарги ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» на ухвалу Господарського суду міста Києва від 18.01.2017 про призначення експертизи у справі №910/11780/16 до провадження
Керуючись ст.ст. 1115, 1117, 1119 — 11113 ГПК України, Вищий господарський суд України
П О С Т А Н О В И В :
Касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» задовольнити частково.
Ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 06.03.2017 у справі №910/11780/16 скасувати в частині відмови Публічному акціонерному товариству «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» у прийнятті апеляційної скарги на ухвалу Господарського суду міста Києва від 18.01.2017 про призначення експертизи у справі №910/11780/16.
Справу №910/11780/16 передати до Київського апеляційного господарського суду для вирішення питання про прийняття апеляційної скарги Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» на ухвалу Господарського суду міста Києва від 18.01.2017 про призначення експертизи у справі №910/11780/16 до провадження.
Головуючий суддя О. Кролевець
Судді Н. Губенко
Л. Іванова