20200710 № 4163/ІПК/99-00-04-05-03-06: Щодо внесення власних коштів на розрахунковий рахунок платником єдиного податку, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 7 жовтня 2020 року

Державна податкова служба України

№ 4163/ІПК/99-00-04-05-03-06

Щодо внесення власних коштів на розрахунковий рахунок платником єдиного податку, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності

Індивідуальна податкова консультація

Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), розглянула звернення щодо внесення власних коштів на розрахунковий рахунок фізичною особою – підприємцем – платником єдиного податку, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності та в межах компетенції повідомляє таке.

Платник податків у своєму зверненні повідомив, що з метою здійснення розрахунків з постачальником планує внести власні кошти на розрахунковий рахунок, відкритий для здійснення підприємницької діяльності. Джерело походження власних коштів — це власні заощадження, сформовані за рахунок отриманої заробітної плати та пенсії.

Таким чином, платник податків просить надати індивідуальну податкову консультацію з питання включення до доходу, отриманого від провадження підприємницької діяльності власних коштів та сплати з цих коштів єдиного податку.

Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлено главою 1 розділу XIV ПКУ.

Відповідно до п.п. 1 п. 292.1 ст. 292 ПКУ доходом платника єдиного податку фізичної особи – підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Крім того, перелік доходів, які не включаються до складу доходу платника єдиного податку, визначено п. 292.11 ст. 292 ПКУ.

Відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання i закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, поточні банківські рахунки для фізичних осіб – резидентів поділяються на поточні рахунки фізичних осіб – підприємців, які відкриваються для здійснення підприємницької діяльності та поточні рахунки фізичних осіб, які не є підприємцями.

Одночасно зазначаємо, що відповідно до ст. 44 Господарського кодексу України підприємництво здійснюється на основі вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом.

Фізична особа – підприємець має право вільно користуватися коштами для власних потреб з розрахункового рахунку, який відкрито для здійснення господарської діяльності, за умови сплати всіх податків, зборів та інших платежів, передбачених чинним законодавством, від підприємницької діяльності.

Відповідно до п.п. 296.1.1 п. 296.1 ст. 296 ПКУ платники єдиного податку ведуть облік доходів у порядку, визначеному пп. 296.1.1 – 296.1.3 п. 296.1 ст. 296 ПКУ.

Фізичні особи – підприємці першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Форма Книги та Порядок її ведення затверджені наказом Міністерства фінансів України 19.06.2015 № 579 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.07.2015 за № 800/27245 (далі – Порядок № 579).

Пунктом 5 Порядку № 579 визначено, що записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, зокрема про кошти, які надійшли на поточний рахунок платника податку та/або які отримано готівкою, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

Дані Книги використовуються платником податку для заповнення податкової декларації платника єдиного податку.

Отже, кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок, який відкрито фізичною особою для здійснення підприємницької діяльності, включаються до доходу фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку, з врахуванням вимог ст. 292 ПКУ.

Зазначаємо, що відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.