20201002 № 4094/ІПК/15-32-04-04-14 Щодо сплати земельного податку

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 2 жовтня 2020 року

Державна  податкова служба України

№ 4094/ІПК/15-32-04-04-14

Щодо сплати земельного податку

Індивідуальна податкова консультація

Головне управління ДПС в Одеській області на звернення Товариства щодо сплати земельного податку, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі − Кодекс), повідомляє.

Товариство поінформувало, що перебуває на спрощеній системі оподаткування та має у власності будівлю, частина якої надається в оренду. Товариство у зверненні повідомило про відсутність у нього відповідного права на земельну ділянку площею 3183 кв м, на якій розташована будівля та, посилаючись на п. 297.1 ст. 297 Кодексу, запитує щодо 1) порядку справляння земельного податку (за загальну площі земельної ділянки або за частину площі земельної ділянки під будівлею, яка надається в оренду; та 2) розміру ставки земельного податку.

Законом України від 16 січня 2020 року № 466−IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі − Закон № 466) внесено зміни, зокрема, до пп. 4 п. 297.1 ст. 297 Кодексу, згідно з якими платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з 01 липня 2020 року з податку на майно в частині земельного податку за земельні ділянки, що використовуються платниками єдиного податку першої − третьої груп для провадження господарської діяльності (крім діяльності з надання земельних ділянок та/або нерухомого майна, що знаходиться на таких земельних ділянках, в оренду (найм, позичку)).

Позиція контролюючих органів щодо виникнення податкових зобов’язань з плати за землю після належного оформлення прав власності або користування земельною ділянкою, викладена в узагальнюючій податковій консультації, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2018 № 602.

Використання земельних ділянок без належного оформлення прав є порушенням норм земельного законодавства, зокрема в частині невиконання принципу платного використання таких земельних ділянок.

Водночас звертаємо увагу, що орган місцевого самоврядування, керуючись нормами ст. 377 Цивільного кодексу України, ст. 120, 125, 126 та 206 Земельного кодексу України може порушити питання про компенсацію завданої шкоди (ст.ст. 1166, 1167 Цивільного кодексу України) землекористувачами (юридичними та фізичними особами), які використовують земельні ділянки без належним чином оформлених документів на право користування земельними ділянками, у формі неотриманої орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності.

Враховуючи зазначене, Товариству доцільно звернутися до органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки, на якій розташована будівля, щодо оформлення речових прав на земельну ділянку.

У разі оформлення Товариством відповідного права на земельну ділянку під будівлею, у нього виникнуть обов’язки по нарахуванню податкового зобов’язання та подання податкової декларації з плати за землю.

Водночас з 01.07.2020 у платників єдиного податку другої – третьої груп, які набули у власність або у постійне користування земельну ділянку та надають її та/або нерухоме майно, що знаходиться на такій земельній ділянці, в оренду, виникає обов’язок сплачувати земельний податок та надавати податкову декларацію з плати за землю на загальних підставах.

Відповідно до ст. 796 Цивільного кодексу України одночасно з правом найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) наймачеві надається право користування земельною ділянкою, на якій вони знаходяться, а також право користування земельною ділянкою, яка прилягає до будівлі або споруди, у розмірі, необхідному для досягнення мети найму. У договорі найму сторони можуть визначити розмір земельної ділянки, яка передається наймачеві. Якщо розмір земельної ділянки у договорі не визначений, наймачеві надається право користування усією земельною ділянкою, якою володів наймодавець.).

Таким чином, якщо у договорі оренди (найму, позики) земельної ділянки та/або нерухомого майна, що розташоване на такій земельній ділянці, розмір земельної ділянки, право користування якою передається по договору оренди (найму, позики) не визначений, податок за таку земельну ділянку та земельну ділянку під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах за всю площу земельної ділянки з урахуванням прибудинкової території (п. 284.3 ст. 284 Кодексу).

Для коректного застосування преференції, визначеної п.п. 4 п. 297.1 ст. 297 Кодексу, у договорі оренди (найму, позики) нерухомого майна площа або частка земельної ділянки, яка разом з нерухомим майном передається в користування, має бути визначена з дотриманням вимог п. 286.6 ст. 286 Кодексу – пропорційно тій частині площі будівлі (нерухомого майна), що передана в оренду (найм, позику). У такому випадку земельний податок нараховується пропорційно тій частині площі будівлі, що передана в оренду (найм, позику), з урахуванням прибудинкової території.

З огляду на викладене та з метою уникнення ризиків, пов’язаних з обчисленням податкових зобов’язань із земельного податку, договір оренди (найму, позики) нерухомого майна має містити розрахунок пропорційності, за яким визначено розмір земельної ділянки, що передається в оренду з нерухомим майном, розташованим на такій земельній ділянці.

Ставки земельного податку встановлюються рішеннями органів місцевого самоврядування, в межах ставок, визначених ст. 274 та ст. 277 Кодексу (п.п. 12.4.1 п. 12.4 ст. 12 Кодексу).

Органи місцевого самоврядування у порядку, встановленому законодавством, офіційно оприлюднюють такі рішення, які з набранням чинності є нормативно-правовим актом з питань оподаткування місцевими податками.

Зведена інформація щодо прийнятих органами місцевого самоврядування рішень про встановлення земельного податку та затверджених ставок земельного податку щороку розміщується на офіційному вебпорталі ДПС.

Таким чином, якщо Товариством оформлено право власності/постійного користування земельною ділянкою для обчислення податкових зобов’язань з земельного податку у 2020 році необхідно використовувати ставки земельного податку, що оприлюднені на офіційному вебпорталі ДПС за адресою: Головна / Податки, збори, платежі / Cтавки місцевих податків та зборів / Одеська область / Для юридичних осіб / станом на 01.01.2020.

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).