20201002 № 4101/ІПК/99-00-04-03-03-06 Щодо податку на нерухоме майно, нерухомості

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 2 жовтня 2020 року

Державна податкова служба України

№ 4101/ІПК/99-00-04-03-03-06

Щодо податку на нерухоме майно

Індивідуальна податкова консультація

Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі − Кодекс), на звернення Товариства щодо податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – Податок), повідомляє.

Товариство без надання підтверджуючих документів повідомило, що має у власності комплекс, який складається з відкритих площадок (далі – Об’єкти нерухомості), які, на думку Товариства, не є об’єктом оподаткування Податком в розумінні п.п. 14.1.1291 п.14.1 ст. 14 Кодексу.

Товариство запитує про підстави виникнення у нього податкових зобов’язань за Об’єкти нерухомості.

Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка (п.п. 266.2.1 п. 266.1 ст. 266 Кодексу).

Уніфікацію об’єктів нерухомості за функціональним призначенням забезпечує Державний класифікатор будівель та споруд ДК 018-2000 (далі – Класифікатор), який містить Методику класифікації будівель багатофункціонального призначення за головною класифікаційною ознакою.

Оскільки, фактичне головне призначення кожного конкретного об’єкта нерухомості обчислюється за Методикою ідентифікації за головною класифікаційною ознакою, визначеною Класифікатором, та з метою уникнення невірного оподаткування Податком вважаємо за доцільне запропонувати Товариству отримати експертний висновок щодо приналежності Об’єктів нерухомості до певного класу будівель та споруд за Класифікатором.

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).