20201006 № 4130/ІПК/99-00-09-03-03-06 Щодо практичного застосування окремих норм податкового законодавства (пальне)

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 6 жовтня 2020 року

Державна податкова служба України

№ 4130/ІПК/99-00-09-03-03-06

Щодо практичного застосування окремих норм податкового законодавства

Індивідуальна податкова консультація

Державна податкова служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) розглянула запит Приватного акціонерного товариства (далі – Товариство) стосовно надання індивідуальної податкової консультації щодо практичного застосування окремих норм податкового законодавства, та в межах компетенції повідомляє.

У запиті Товариство зазначає, що є платником акцизного податку, здійснює зберігання та використання пального виключно для потреб власного споживання і не здійснює зберігання та/або реалізацію пального третім особам.

З врахуванням викладеного, Товариство запитує:

1. Обсяги реалізації пального за зареєстрованими акцизними накладними відображаються в декларації з акцизного податку по даті складання зведеної акцизної накладної чи по даті реєстрації такої акцизної накладної?

2. Чи зобов’язане Товариство обладнати ємності та місця відпуску на акцизному складі витратомірами-лічильниками та рівнемірами-лічильниками, якщо на даному складі здійснюється зберігання для використання виключно для власних потреб лише метанолу — код УКТ ЗЕД 2905 11 00 00?

3. Чи зобов’язане Товариство обладнати ємності та місця відпуску на акцизному складі витратомірами-лічильниками та рівнемірами-лічильниками, якщо на даному складі здійснюється зберігання для використання виключно на власні потреби лише розчинників або розріджувачів на основі метанолу, інших готових сумішей на основі метанолу — код УКТ ЗЕД 3814 00 90 90?

4. Чи зобов’язане Товариство обладнати ємності у яких зберігається метанол — код УКТ ЗЕД 2905 11 00 00 та місця його відпуску на акцизному складі витратомірами-лічильниками та рівнемірами-лічильниками, якщо на даному складі здійснюється зберігання для використання виключно на власні потреби метанолу — код УКТ ЗЕД 2905 11 00 00 та важких дистилятів (дизельного пального) — код УКТ ЗЕД 2710 19 43 00?

5. Чи зобов’язане Товариство обладнати ємності у яких зберігається розчинники або розріджувачі на основі метанолу; інші готові суміші на основі метанолу — код УКТ ЗЕД 3814 00 90 90 та місця його відпуску на акцизному складі витратомірами-лічильниками та рівнемірами-лічильниками, якщо на даному складі здійснюється зберігання для використання виключно на власні потреби тільки розчинників або розріджувачів на основі метанолу; інших готових сумішей на основі метанолу УКТ ЗЕД 3814 00 90 90, та важких дистилятів (дизельного пального) код УКТ ЗЕД 2710 19 43 00?

До запитання 1.

Згідно з пп. 14.1.1411 п. 14.1 ст. 14 Кодексу пальне – нафтопродукти, скраплений газ, паливо моторне альтернативне, паливо моторне сумішеве, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, інші товари, зазначені у пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Кодексу.

Реалізація пального для цілей розділу VI Кодексу – будь-які операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального з переходом права власності на таке пальне чи без такого переходу, за плату (компенсацію) чи без такої плати на митній території України з акцизного складу/акцизного складу пересувного:

— до акцизного складу;

— до акцизного складу пересувного;

— для власного споживання чи промислової переробки;

— будь-яким іншим особам.

Не вважаються реалізацією пального операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України:

a) у споживчій тарі ємністю до 5 літрів (включно), крім операцій з реалізації такого пального його виробниками;

b) при використанні пального суб’єктами господарювання, які не є розпорядниками акцизного складу / акцизного складу пересувного, що передано (відпущено, відвантажено) платником акцизного податку таким суб’єктам господарювання виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки (п.п. 14.1.212 п.14.1 ст. 14 Кодексу).

Відповідно до п. 212.1 ст. 212 Кодексу платниками акцизного податку є зокрема, але не виключно особа (у тому числі юридична особа, що веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без створення юридичної особи), постійне представництво, які реалізують пальне або спирт етиловий (пп. 212.1.15 п. 212.1 ст.212 Кодексу).

Облік обсягів пального або спирту етилового у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового ведеться окремо в розрізі платників податку – розпорядників акцизних складів / акцизних складів пересувних та акцизних складів / акцизних складів пересувних за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (п. 232.1 ст 232 Кодексу).

Розпорядником акцизного складу є зокрема, суб’єкт господарювання – платник акцизного податку, який здійснює виробництво, оброблення (перероблення), змішування, розлив, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізацію пального на акцизному складі та має документи, що підтверджують право власності або користування приміщеннями та/або територією, що відносяться до акцизного складу (пп. 14.1.224 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Відповідно до пп. 14.1.6 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, акцизний склад – приміщення або територія на митній території України, де розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізації пального.

Не є акцизним складом, зокрема але не виключно приміщення або територія, на кожній з яких загальна місткість розташованих ємностей для навантаження-розвантаження та зберігання пального не перевищує 200 кубічних метрів, а суб’єкт господарювання (крім платника єдиного податку четвертої групи) — власник або користувач такого приміщення або території отримує протягом календарного року пальне в обсягах, що не перевищують 1000 кубічних метрів (без урахування обсягу пального, отриманого через паливороздавальні колонки в місцях роздрібної торгівлі пальним, на які отримано відповідні ліцензії), та використовує пальне виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки і не здійснює операцій з реалізації та зберігання пального іншим особам.

Суб’єкт господарювання не є розпорядником акцизного складу та платником акцизного податку з реалізації пального за умови якщо:

— не здійснює операцій з реалізації та зберігання пального іншим особам;

— використовує пальне виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки;

— приміщення або територія, на кожній з яких загальна місткість розташованих ємностей для навантаження-розвантаження та зберігання пального не перевищує 200 кубічних метрів;

— отримує протягом календарного року пальне в обсягах, що не перевищують 1000 кубічних метрів.

Отже, у разі якщо Товариство використовує пальне для власних потреб, об’єм ємності для навантаження /розвантаження та зберігання пального не перевищує 200 кубічних метрів і не планує отримувати протягом календарного року пальне в обсягах, що не перевищують 1000 кубічних метрів, то Товариство не є розпорядником акцизного складу та платником акцизного податку з реалізації пального.

Пунктом 2 розділу III Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку, який затверджений наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 14 «Про затвердження форми декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку», із відповідними змінами та доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 08.05.2019 № 189 (далі – Порядок), зазначено, що декларація за звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, подається платником щомісяця протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця, до контролюючого органу за місцем обліку такого платника.

Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального здійснюється у Додатку 11 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального відповідно до пп. 213.1.12 п. 213.1 ст. 213 розділу VI Кодексу» (далі – Додаток 11) до Декларації акцизного податку.

Додаток 11 заповнюють усі платники акцизного податку з реалізації пального (в тому числі виробники). Дані заносяться за акцизними складами/акцизними складами пересувними із зазначенням їх унікального номера в розрізі товарів (продукції) за кодами згідно з УКТ ЗЕД, зокрема:

— у графі 4 «Обсяги пального за місцем діяльності за акцизними накладними, коригувальними акцизними накладними (в тис. л, приведеного до t 15° C) – отриманого» зазначаються обсяги пального, приведеного до t 15° C, отриманого суб’єктом господарювання у звітному періоді згідно з митними деклараціями та акцизними накладними/розрахунками коригування до акцизних накладних, зареєстрованих у ЄРАН (пп. 4 п. 2 розд. V Порядку);

— у графі 5 «Обсяги пального за місцем діяльності за акцизними накладними, коригувальними акцизними накладними (в тис. л, приведеного до t 15° C) – реалізованого» зазначаються всі обсяги пального, приведеного до t 15° C, реалізованого у звітному періоді за зареєстрованими в ЄРАН акцизними накладними/розрахунками коригування, складеними суб’єктом господарювання (пп. 5 п. 2 розд. V Порядку).

При цьому відображення розрахунків коригування до акцизних накладних здійснюється у таких графах Додатку 11:

 у графі 4 зазначаються обсяги збільшення/зменшення пального згідно з розрахунками коригування до вхідних (отриманих) акцизних накладних;

— у графі 5 зазначаються обсяги збільшення/зменшення пального згідно з розрахунками коригування до вихідних (надісланих) акцизних накладних.

Граничні терміни реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування в ЄРАН встановлено статтею 231 Кодексу.

Отже, обсяги пального відображаються в Декларації акцизного податку за той звітний період, в якому здійснено реєстрацію в ЄРАН першого та другого примірника акцизних накладних/розрахунків коригування, незалежно від того, чи був порушений платником термін реєстрації вказаних документів. У разі реєстрації першого та другого примірників акцизної накладної у різних податкових періодах показники акцизної накладної відображаються в Декларації за період, в якому зареєстрована друга акцизна накладна.

До запитань 2-5.

Відповідно до пп. 14.1.6 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, акцизний склад – приміщення або територія на митній території України, де розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізації пального.

Вимоги щодо обладнання витратомірами-лічильниками на кожному місці відпуску пального наливом з акцизного складу та рівнемірами — лічильниками рівня пального у резервуарі (далі – рівнеміри-лічильники) на кожному введеному в експлуатацію стаціонарному резервуарі, розташованих на акцизних складах, на території яких здійснюється виробництво, оброблення (перероблення), змішування, розлив, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізація пального встановлені підпунктом 230.1.2 пункту 230.1 статті 230 Кодексу.

Водночас відповідно до абзацу третього пп. 230.1.2 п. 230.1 ст. 230 Кодексу акцизні склади, на яких здійснюються виключно зберігання та реалізація пального, що отримується та реалізується виключно у споживчій тарі без зміни розфасовки, а також скрапленого газу природного, бензолу, метанолу, не обладнуються витратомірами-лічильниками та рівнемірами-лічильниками.

Таким чином, ємності, розташовані на акцизних складах в яких здійснюється зберігання з метою використання для власних потреб лише метанолу (код УКТ ЗЕД 2905 11 00 00) не потрібно обладнувати витратомірами-лічильниками та/або рівнемірами-лічильниками, а інших розчинників або розріджувачів на основі метанолу, інших готових сумішей на основі метанолу (код УКТ ЗЕД 3814 00 90 90) та/або важких дистилятів (код УКТ ЗЕД 2710 19 43 00) — необхідно обладнати витратомірами-лічильниками та/або рівнемірами-лічильниками та зареєструвати їх в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального в резервуарі.

Слід зазначити, що до звернення Товариства не надано будь-яких первинних документів, що фіксують факти здійснення господарських операцій, сертифікатів відповідності на товар, відповідно надати ґрунтовну відповідь на порушені питання не видається можливим.

Поряд з цим інформуємо, що відповідно до пункту 528 підрозділу 10 розділу XX Кодексу тимчасово, на період по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), зупиняється перебіг строків, встановлених, зокрема статтями 52 і 53 розділу II Кодексу щодо надання контролюючими органами індивідуальних податкових консультацій в письмовій формі.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.