20201007 № 4145/ІПК/99-00-05-05-02-06 Щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму нарахованої амортизації, визнаної у нерозподіленому прибутку

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 7 жовтня 2020 року

Державна податкова служба України

№ 4145/ІПК/99-00-05-05-02-06

Щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму нарахованої амортизації, визнаної у нерозподіленому прибутку

Індивідуальна податкова консультація

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму нарахованої амортизації, визнаної у нерозподіленому прибутку, яка пов’язана з переходом платника податку з національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку на міжнародні стандарти фінансової звітності, та яка не впливає на фінансовий результат до оподаткування, визначений у фінансовій звітності та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) повідомляє.

Як зазначено у зверненні підприємство здійснює діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення (природний газ, газовий конденсат) та здійснило перехід з національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку на міжнародні стандарти фінансової звітності.

При переході з національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку на міжнародні стандарти фінансової звітності у зв’язку з відмінностями в оцінках (зміні) облікової політики) згідно положень (стандартів) бухгалтерського обліку і міжнародних стандартів фінансової звітності, зокрема, щодо розрахунку амортизації по виробничому методу виходячи із запасів корисних копалин в розрізі свердловин чи в цілому по родовищу корисних копалин платником ретроспективно в нерозподіленому прибутку відображено амортизацію, яка не впливає на розрахунок фінансового результату до оподаткування визначеного у фінансовій звітності.

У платника виникло наступне питання:

— чи застосовується положення п. 138.1 ст. 138 Кодексу до суми нарахованої амортизації, визнаної у нерозподіленому прибутку, яка пов’язана з переходом платника податку з національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку на міжнародні стандарти фінансової звітності, та яка не впливає на фінансовий результат до оподаткування, визначений у фінансовій звітності.

Згідно з п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

Різниці для коригування фінансового результату до оподаткування податком на прибуток регулюються Розділом ІІІ та Перехідними положеннями Кодексу.

Кодексом не передбачено окремих різниць для коригування фінансового результату до оподаткування, пов’язаних з переходом платника податку з національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку на МСФЗ.

Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, регламентують положення ст. 138 Кодексу.

Пунктом 138.1 ст. 138 Кодексу встановлено, що фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму нарахованої амортизації основних засобів та/або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності та згідно з п. 138.2 ст. 138 Кодексу зменшується на суму розрахованої амортизації основних засобів та/або нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу.

Відповідно до п.п. 138.3.1п. 138.1 ст. 138 Кодексу розрахунок амортизації основних засобів та нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених підпунктом 14.1.138 пункту 14.1 статті 14 розділу I цього Кодексу, підпунктами 138.3.2 — 138.3.4 цього пункту. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Для розрахунку амортизації відповідно до положень цього пункту визначається вартість основних засобів та нематеріальних активів без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку.

Амортизація не нараховується за період невикористання (експлуатації) основних засобів у господарській діяльності у зв’язку з їх консервацією.

Отже, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму нарахованої в бухгалтерському обліку амортизації основних засобів і зменшується на суму розрахованої амортизації основних засобів відповідно до положень п. 138.3 ст. 138 Кодексу незалежно від того чи врахована така амортизація у складі витрат чи ні при визначенні фінансового результату до оподаткування.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.