20201007 № 4161/ІПК/99-00-05-05-02-06: Щодо дисконтування довгострокової заборгованості за позикою

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 7 жовтня 2020 року

Державна податкова служба України

№ 4161/ІПК/99-00-05-05-02-06

Щодо дисконтування довгострокової заборгованості за позикою

Індивідуальна податкова консультація

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо дисконтування довгострокової заборгованості за позикою, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Як зазначено у зверненні лікарня, що створена у складі ТОВ «» (далі – ТОВ), є закладом охорони здоров’я, діяльністю якого є здійснення медичної практики та надання медичних послуг онкологічним хворим в Україні.

ТОВ придбало лінійний прискорювач медичний нового покоління у ТОВ «» (нерезидент (резидент Кіпру), засновник ТОВ) на умовах товарного кредиту (позики) з відстрочкою платежу на 2 роки.

В договорі визначена вартість медичного обладнання та визначено розмір і порядок нарахування процентів за користування товарним кредитом (позикою). Проценти за позикою нараховуються щомісяця з розрахунку 5,5 відсотків річних.

Договором купівлі-продажу на умовах товарного кредиту передбачається можливість ТОВ (покупця) достроково сплачувати заборгованість за поставлене медичне обладнання.

У платника виникли наступні питання:

— чи вважається кредиторська заборгованість за медичне обладнання довгостроковою, якщо згідно умов договору ТОВ (покупець) має право її дострокової оплати;

— якщо проценти ринкові відрізняються від договірних не суттєво, то чи повинні їх дисконтувати та який використовувати поріг суттєвості від і до;

— якщо кредиторська заборгованість буде довгостроковою і дисконтуватиметься, то з якою періодичністю і за якою ставкою 5,6 відсотків чи з різниці 5,6 відсотків – 5,5 відсотків = 0,1 відсоток, якщо відповідно даних на сайті Національного банку України ринкові процентні ставки за кредитами в доларах США від 1 до 5 років 5,6 відсотків, а проценти за товарним кредитом складають 5,5 відсотків, тобто теперішня вартість зобов’язань буде дорівнювати номіналу, тобто дисконт дорівнює нулю;

— щодо відображення суми дисконту через власний капітал за товарний кредит, отриманий від засновника.

Платник просить підтвердити правильність його посилання на ресурс Національного банку України або використання інших даних зазначеного ресурсу.

Що стосується обліку дисконтування заборгованості при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств, то згідно з п.п. 134.1.1 п. 134. ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу.

Положеннями Кодексу не передбачено різниць для коригування фінансового результату до оподаткування за операціями з дисконтування заборгованості за позиками.

Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату до оподаткування.

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (ч. 2 ст. 6 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

Положенням про Міністерство фінансів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 375, встановлено, що Мінфін є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері, зокрема, бухгалтерського обліку та аудиту, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері контролю за дотриманням бюджетного законодавства.

Отже, з питання відображення у складі доходів/витрат сум дисконту за отриманою позикою доцільно звернутись до Міністерства фінансів України.

Водночас повідомляємо, що Міністерство фінансів України наказом від 16.09.2019 № 379 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку», який набрав чинності з 29.10.2019, внесло зміни до національних стандартів бухгалтерського обліку стосовно визнання таких статей балансу як довгострокові зобов’язання і довгострокова дебіторська заборгованість за теперішньою, тобто дисконтованою вартістю.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.