20201007 № 4165/ІПК/99-00-04-05-03-06: Щодо включення до доходу платника єдиного податку другої групи коштів

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 7 жовтня 2020 року

Державна податкова служба України

№ 4165/ІПК/99-00-04-05-03-06

Щодо включення до доходу платника єдиного податку другої групи коштів

Індивідуальна податкова консультація

Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) розглянула звернення від … щодо включення до доходу платника єдиного податку другої групи коштів, які отримані від довірителя на розрахунковий рахунок фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку та повідомляє, що відповідь надається з урахуванням норм ПКУ, які діяли у 2014 році.

Платник податків у своєму зверненні повідомив, що на підставі договору доручення у червні 2014 року отримав на розрахунковий рахунок фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку другої групи кошти від довірителя, а з жовтня 2014 року став платником єдиного податку третьої групи.

Таким чином платник єдиного податку просить надати індивідуальну податкову консультацію з питання включення отриманих від довірителя коштів у червні 2014 року до доходу платника єдиного податку другої групи.

Статтею 1000 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ) визначено, що за договором доручення одна сторона (повірений) зобов’язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки довірителя.

Відповідно до ст. 1007 ЦКУ довіритель зобов’язаний, якщо інше не встановлено договором, зокрема забезпечити повіреного засобами, необхідними для виконання доручення.

Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку визначено главою 1 розділу XIV ПКУ.

Відповідно до п. 292.1 ст. 292 ПКУ доходом платника єдиного податку фізичної особи – підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

У разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, комісії, транспортного експедирування або за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента) (п. 292.4 ст. 292 ПКУ).

Пунктом 292.6 ст. 292 ПКУ визначено, що датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

Згідно з п. 292.13 ст. 292 ПКУ дохід визначається на підставі даних обліку, який ведеться відповідно до ст. 296 ПКУ.

Відповідно до п.п. 296.1.1 п. 296.1 ст. 296 ПКУ платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої та п’ятої групи, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Порядок ведення книги обліку доходів платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, затверджений наказом Міністерства фінансів України 15.12.2011 № 1637 (далі — Порядок № 1637).

Відповідно до вимог Порядку № 1637 фізичні особи — підприємці, що обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої і другої груп, а також платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть книгу обліку доходів, у якій щоденно, за підсумками робочого дня, відображають отримані доходи. Тобто відображається вся сума коштів, яка надійшла на поточний рахунок платника податку та/або яку отримано готівкою, за такими договорами.

Враховуючи викладене, кошти, отримані фізичною особою – підприємцем – платником єдиного податку (повіреним) у 2014 році від довірителя для виконання умов договору доручення відображалися у книзі обліку доходів. Разом з тим доходом повіреного була сума отриманої ним від довірителя винагороди, за умови, що вказані кошти були перераховані повіреним на рахунок продавцям при укладанні від імені довірителя договорів поставки товару або повернуті у разі не укладання таких договорів.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.