20201007 № 4169/ІПК/99-00-04-05-03-06: Щодо сплати податкового боргу з плати за землю за земельну ділянку, яка розташована на території АР Крим

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 7 жовтня 2020 року

Державна податкова служба України

№ 4169/ІПК/99-00-04-05-03-06

Щодо сплати податкового боргу з плати за землю за земельну ділянку, яка розташована на території АР Крим

Індивідуальна податкова консультація

Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодексу), розглянула звернення щодо сплати податкового боргу з плати за землю за земельну ділянку, яка розташована на території АР Крим та застосування спрощеної системи оподаткування і в межах компетенції повідомляє.

Платник податку, який має борг з плати за землю за земельну ділянку, яка розташована на території АР Крим, запитує про сплату зазначеного боргу та права переходу на спрощену систему оподаткування.

Щодо погашення боргу з плати за землю за земельну ділянку, яка розташована на території АР Крим

Статтями 6 та 19 Конституції України передбачено, що органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Органами ДПС здійснюється списання безнадійного податкового боргу відповідно до статті 101 Кодексу.

Згідно з положеннями цієї статті списанню підлягає безнадійний податковий борг, у тому числі пеня та штрафні санкції, нараховані на такий податковий борг.

Порядок такого списання затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 № 577, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 31.10.2013 за № 1844/24376.

Відповідно до Закону України від 12 серпня 2014 року № 1636-VII «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» (далі – Закон № 1636) створено вільну економічну зону «Крим», функціонування якої на період тимчасової окупації здійснюється з урахуванням особливостей, визначених розділом II «Перехідні положення» цього Закону.

Згідно з підпунктом 1 пункту 12.3 статті 12 розділу ІІ «Перехідні положення» Закону № 1636 під час тимчасової окупації загальнодержавні податки і збори, визначені статтею 9 Кодексу, статтею 271 Митного кодексу України, єдиний внесок, встановлений Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», та збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, справляння якого здійснюється відповідно до Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування», не справляються з доходів, отриманих юридичними особами (їх відокремленими підрозділами) та фізичними особами на тимчасово окупованій території, операцій та/або з інших об’єктів оподаткування (у тому числі об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням) на тимчасово окупованій території.

При цьому, відповідно до пункту 5.9 статті 5 Закону № 1636 на території ВЕЗ «Крим» можуть справлятися місцеві податки та збори, визначені статтею 10 Кодексу, з урахуванням норм цієї статті.

Разом з тим, підпунктом 12 пункту 12.3 статті 12 розділу ІІ «Перехідні положення» Закону № 1636 зупинено застосування до платників податків із місцезнаходженням на території ВЕЗ «Крим» норм статей 59, 60, 87 – 101, 124, 126, 129 Кодексу.

Податкова інформація про суми податкового боргу платників із місцезнаходженням на території ВЕЗ «Крим» зберігається та опрацьовується в інформаційних базах контролюючих органів в окремому (позабалансовому) порядку.

Пунктом 15.1 статті 15 Закону № 1636 передбачено, що будь-якій юридичній особі – резиденту України, яка змінює (змінила) своє місцезнаходження з тимчасово окупованої території на іншу територію України списується податковий борг, суми розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань за будь-якими податками (зборами, обов’язковими платежами), що виникли з моменту тимчасової окупації.

Списання податкового боргу за податками (зборами, обов’язковими платежами) фізичних осіб – підприємців, які змінюють (змінили) своє місце проживання з тимчасово окупованої території на іншу територію України, нормами Закону № 1636 не передбачено.

При цьому, Закон № 1636 не містить ні посилань на діючий порядок списання, ні доручення такий порядок розробити.

Враховуючи викладене, на цей час відсутні підстави для списання податкового боргу зі сплати земельного податку за земельну ділянку, яка розташована на території ВЕЗ «Крим».

Щодо переходу на спрощену систему оподаткування

Відповідно до підпункту 291.5.8 пункту 291.5 статті 291 Кодексу не можуть бути платниками єдиного податку першої – третьої груп платники податків, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

Однією з підстав для прийняття контролюючим органом рішення про відмову у реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку згідно з підпунктом 299.6.1 пункту 299.6 статті 299 Кодексу є невідповідність такого суб’єкта господарювання вимогам, встановленим статтею 291 Кодексу.

Враховуючи зазначене, оскільки на момент подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування у Вас наявний податковий борг зі сплати земельного податку, за яким визначене грошове зобов’язання, в тому числі, яке не пов’язане із здійсненням господарської діяльності, то у контролюючого органу відсутні підстави для реєстрації Вас фізичною особою – підприємцем – платником єдиного податку.

Отже Ви не маєте права отримати статус платника єдиного податку третьої групи з дати державної реєстрації фізичною особою – підприємцем.

Додатково повідомляємо, що в Державній казначейській службі України відсутня інформація про реквізити бюджетних рахунків для сплати місцевих податків і зборів (обов’язкових платежів) за об’єкти оподаткування, розташовані на території ВЕЗ «Крим».

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.