20201008 № 4185/ІПК/99-00-05-05-02-06: Щодо формування доходів при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 8 жовтня 2020 року

Державна податкова служба України

№ 4185/ІПК/99-00-05-05-02-06

Щодо формування доходів при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток

Індивідуальна податкова консультація

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо формування доходів при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) повідомляє наступне.

Як зазначено у зверненні основний вид діяльності платника – вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

Платник у 2019 році перебував на єдиному податку четвертої групи та здійснював збір урожаю в 2019 році.

Платник у зверненні зазначив, що всі витратні матеріали, оренда додаткових основних засобів та інші витрати, які стосуються вирощування та збору урожаю були куплені, оплачені та списані в 2019 році, а залишок урожаю 2019 року був проданий у лютому 2020 року, всі витрати сформовані в 2019 році.

Платник запитує стосовно відображення доходу, який був отриманий в лютому 2020 року з продажу урожаю 2019 року у декларації з податку на прибуток підприємств за 2020 рік

Згідно інформаційних баз даних ТОВ перебуває на податковому обліку за основним місцем обліку в ГУ ДПС у м. Києві.

За інформацією ГУ ДПС у м. Києві ТОВ не підтверджено статус платника єдиного податку четвертої групи на 2020 рік.

Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

Оскільки ТОВ з 01.01.2020 перебуває на загальній системі оподаткування, то операція з реалізації Товариством протягом 2020 року урожаю 2019 року підлягає врахуванню при визначенні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку та є об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств.

Водночас, п. 41 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу встановлено, що фінансовий результат до оподаткування податкового (звітного) періоду збільшується платником податку на прибуток на суму доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування. Положення цього підпункту не поширюються на платників податків, які були платниками єдиного податку четвертої групи.

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

Отже, з питання порядку визнання доходу для відображення його у бухгалтерському обліку при формуванні фінансового результату до оподаткування доцільно звернутись до Міністерства фінансів України.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.