20201008 № 4188/ІПК/99-00-05-05-02-06: Щодо нарахування амортизації за міжнародними стандартами фінансової звітності

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

 

Роз’яснення

від 8 жовтня 2020 року

Державна податкова служба України

№ 4188/ІПК/99-00-05-05-02-06

Щодо нарахування амортизації за міжнародними стандартами фінансової звітності

Індивідуальна податкова консультація

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо нарахування амортизації за міжнародними стандартами фінансової звітності у разі, якщо у господарській діяльності платника податку виробничі основні засоби не використовуються (не обслуговуються) у зв’язку з їх ремонтом/поліпшенням модернізацією, реконструкцією, добудовою, дообладнанням та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) у редакції, чинній з 23.05.2020, повідомляє.

Як зазначено у зверненні платник здійснює бухгалтерський облік відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.

У підприємства виникло питання стосовно нарахування амортизації на об’єкти виробничих основних засобів, які не використовуються (не обслуговуються) у зв’язку з їх ремонтом/поліпшенням модернізацією, реконструкцією, добудовою, дообладнанням.

Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

Порядок розрахунку амортизації основних засобів або нематеріальних активів для визначення об’єкта оподаткування встановлено п. 138.3 ст. 138 Кодексу.

Згідно з п.п. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Кодексу розрахунок амортизації основних засобів та нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених п.п. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 розділу I цього Кодексу, підпунктами 138.3.2 – 138.3.4 цього пункту. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Для розрахунку амортизації відповідно до положень цього пункту визначається вартість основних засобів та нематеріальних активів без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку.

Амортизація не нараховується за період невикористання (експлуатації) основних засобів у господарській діяльності у зв’язку з їх консервацією.

Консервацією основних фондів підприємств вважається комплекс заходів, спрямованих на довгострокове (але не більш як три роки) зберігання основних фондів підприємств у разі припинення виробничої та іншої господарської діяльності з можливістю подальшого відновлення їх функціонування (п. 2 Положення про порядок консервації основних виробничих фондів підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.1997 № 1183).

Крім того, відповідно до п.п. 138.3.2 п. 138.3 ст. 138 Кодексу не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел, зокрема, витрати на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів, невиробничих нематеріальних активів.

Терміни «невиробничі основні засоби», «невиробничі нематеріальні активи» означають відповідно основні засоби, нематеріальні активи, не призначені для використання в господарській діяльності платника податку.

Відповідно до п.п. 14.1.3 п. 14.1 ст. 14 Кодексу амортизація – систематичний розподіл вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, що амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

Враховуючи викладене, основні засоби, не призначені для використання в господарській діяльності платника податку (невиробничі), а також ті, що знаходяться на консервації, не підлягають податковій амортизації відповідно до п.п. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Кодексу.

При цьому, діючими положеннями Кодексу не передбачено обмеження для врахування при обчисленні об’єкта оподаткування податком на прибуток амортизації об’єктів основних засобів, що знаходяться на модернізації, реконструкції, добудові, дообладнанні, інших поліпшеннях, за умови, що такі основні засоби не належать до категорії невиробничих та не знаходяться на консервації.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.