20201009 № 4214/ІПК/99-00-05-06-02-06 щодо правомірності зазначення у податковій накладній кодів товарів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 09.10.2020 р. N 4214/ІПК/99-00-05-06-02-06

Державна податкова служба України розглянула звернення Корпорації щодо правомірності зазначення у податковій накладній кодів товарів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі — УКТ ЗЕД), та, керуючись статтею 52 розділу ІІ Податкового кодексу України (далі — ПКУ), повідомляє.

Як вказано у зверненні, платник податку здійснює операції з оптового придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення на митній території України. 08.07.2020 року постачальником лікарських засобів було складено та зареєстровано на платника податкову накладну з із зазначенням у ній коду товару згідно з УКТ ЗЕД 2012 року.

Разом з тим, у зверненні не вказано чи зазначені лікарські засоби виготовлені резидентом — продавцем, чи вони були ним придбані або ввезені на митну територію України до 03 липня 2020 року.

Згідно зі статтею 1 Закону України від 04 червня 2020 року N 674-IX «Про Митний тариф України» (далі — Закон N 674), який набрав чинності 03.07.2020 р., Митний тариф України є невід’ємною частиною Закону N 674 та містить перелік ставок загальнодержавного податку — ввізного мита на товари, що ввозяться на митну територію України і систематизовані згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі — УКТ ЗЕД), складеною на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів.

Коди товарів згідно з УКТ ЗЕД (версії 2017 року), затверджені Законом N 674, застосовуються, починаючи з 03.07.2020 р.

Окремі позиції кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД (версії 2017 року), визначених у митному тарифі України, встановленому Законом N 674, відрізняються від тих кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД (версії 2012 року), які були визначені у митному тарифі України, встановленому Законом України від 19 вересня 2013 року N 584-VII «Про Митний тариф України» (далі — Закон N 584), чинному до 02.07.2020 р. (включно).

Наказом Державної митної служби України від 01.07.2020 р. N 234 було затверджено Перехідні таблиці від УКТ ЗЕД версії 2012 року до УКТ ЗЕД версії 2017 року, які є довідковим матеріалом для зручнішого використання УКТ ЗЕД (версії 2017 року).

Правила складання податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних і їх реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН) встановлено статтями 187 і 201 розділу V Кодексу. Порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. N 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 р. за N 137/28267, зі змінами.

Пунктами 201.1 і 201.10 статті 201 розділу V Кодексу визначено, що при здійсненні операцій з постачання товарів на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умов щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений Кодексу термін.

Перелік обов’язкових реквізитів, які зазначаються у податковій накладній, визначено у підпунктах «а» — «й» пункту 201.1 статті 201 розділу V Кодексу. Зокрема, одним із таких реквізитів є код товару згідно з УКТ ЗЕД (підпункт «і» пункту 201.1 статті 201 розділу V Кодексу).

Починаючи з 03.07.2020 р., при здійсненні операцій з постачання товарів на митній території України, графа 3.1 (код товару згідно з УКТ ЗЕД) розділу Б податкової накладної має заповнюватися з урахуванням таких особливостей:

у разі здійснення операції з постачання товару, придбаного на митній території України або ввезеного на митну територію України до 02.07.2020 р. (включно), у графі 3.1 (код товару згідно з УКТ ЗЕД) розділу Б податкової накладної зазначається код відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД (версії 2012 року), що був вказаний у митній декларації, оформленій при його ввезенні на митну територію України або у податковій накладній, отриманій від постачальника при придбанні такого товару;

у разі здійснення операції з постачання товару, придбаного на митній території України або ввезеного на митну територію України, починаючи з 03.07.2020 р., у графі 3.1 (код товару згідно з УКТ ЗЕД) розділу Б податкової накладної зазначається код відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД (версії 2017 року), що визначений у митному тарифі України, встановленому Законом N 674;

у разі здійснення операції з постачання одночасно товару, придбаного на митній території України або ввезеного на митну територію України як до 02.07.2020 р. (включно), так і, починаючи з 03.07.2020 р., а саме з однаковим найменуванням, але з різними кодами згідно з УКТ ЗЕД, у розділі Б податкової накладної заповнюються два окремі рядки, зокрема у графі 3.1 (код товару згідно з УКТ ЗЕД) яких зазначається:

в одному — код відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД (версії 2012 року), придбаного/ввезеного до 02.07.2020 р. (включно);

в другому — код відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД (версії 2017 року), придбаного/ввезеного, починаючи з 03.07.2020 р.

Якщо резидент — продавець, у якого платником придбано товар (лікарський засіб), придбав такий лікарський засіб або здійснив ввезення його на митну територію України до 03 липня 2020 року, то подальший продаж такого товару (лікарського засобу) здійснюватиметься з кодом УКТ ЗЕД 2012 і податкова накладна, складена на операції з постачання, коригуванню не підлягає за умови відсутності інших підстав для коригування.

Якщо резидент — продавець, у якого платником придбано товар (лікарський засіб), є виробником такого товару, або здійснив його ввезення після 03 липня 2020 року, або при його придбанні отримав податкову накладну, у якій вказано код УКТ ЗЕД версії 2017 року, то подальший продаж такого товару (лікарського засобу) має здійснюватися згідно з кодом УКТ ЗЕД 2017.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.