20201026 № 4402/ІПК/99-00-05-05-02-06: Щодо відповідності вимогам для перебування у статусі неприбуткової організації

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

від 26 жовтня 2020 року
Державна податкова служба України
№ 4402/ІПК/99-00-05-05-02-06

Щодо відповідності вимогам для перебування у статусі неприбуткової організації

Індивідуальна податкова консультація

ВИСНОВКИ:

Обов’язковими умовами для неприбуткових організацій є, зокрема, використання своїх доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених їх установчими документами (абз. перший п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу), а також заборона розподілу доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів таких організацій, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб (абз. третій п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).

Отже, якщо лікарнею, що внесена до Реєстру, проводиться оплата навчальних курсів з тематичного удосконалення та отримання додаткової спеціалізації окремим медичним працівникам, що перебувають у штаті такої неприбуткової організації, і такі операції здійснюються в межах статутної діяльності та направлені на реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами цієї неприбуткової організації, то проведення зазначених операцій не є підставою для виключення неприбуткової організації з Реєстру.


Державна податкова служба України розглянула звернення щодо відповідності вимогам для перебування у статусі неприбуткової організації та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), у межах повноважень повідомляє.

Заявник звернувся з питанням щодо відповідності вимогам для збереження статусу неприбуткової організації комунальним некомерційним підприємством, що є лікарнею, у разі проведення операцій з оплати навчальних курсів з тематичного удосконалення та отримання додаткової спеціалізації окремим медичним працівникам, що перебувають у штаті такої лікарні.

Неприбуткові підприємства, установи та організації – неприбуткові підприємства, установи та організації, які не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до п. 133.4 ст. 133 Кодексу (п.п. 14.1.121 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Пунктом 133.4 ст. 133 Кодексу встановлено, що не є платниками податку на прибуток підприємств неприбуткові підприємства, установи та організації у порядку та на умовах, встановлених цим пунктом.

Згідно з п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу неприбутковим підприємством, установою та організацією для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств є підприємство, установа та організація (далі – неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

— утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

— установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу;

— установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів), або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельні кооперативи;

— внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр).

Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (абз. перший п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).

Перелік організацій та інших юридичних осіб, які можуть бути віднесені до неприбуткових організацій, що відповідають вимогам п. 133.4 ст. 133 Кодексу і не є платниками податку, встановлено п.п. 133.4.6 п. 133.4 ст. 133 Кодексу.

Обов’язковими умовами для неприбуткових організацій є, зокрема, використання своїх доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених їх установчими документами (абз. перший п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу), а також заборона розподілу доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів таких організацій, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб (абз. третій п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).

Отже, якщо лікарнею, що внесена до Реєстру, проводиться оплата навчальних курсів з тематичного удосконалення та отримання додаткової спеціалізації окремим медичним працівникам, що перебувають у штаті такої неприбуткової організації, і такі операції здійснюються в межах статутної діяльності та направлені на реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами цієї неприбуткової організації, то проведення зазначених операцій не є підставою для виключення неприбуткової організації з Реєстру.

У разі недотримання неприбутковою організацією вимог, встановлених п. 133.4 ст. 133 Кодексу, така організація підлягає виключенню з Реєстру з визначенням податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств відповідно до підпунктів 133.4.3 та 133.4.4 п. 133.4 ст. 133 Кодексу.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.