20201026 № 4404/ІПК/99-00-05-06-02-06: Щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з надання субпідрядником послуг

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 26 жовтня 2020 року
Державна податкова служба України
№ 4404/ІПК/99-00-05-06-02-06

Щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з надання субпідрядником послуг

Ідивідуальна податкова консультація

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з надання субпідрядником послуг з виконання монтажу парової турбіни та її допоміжних систем, яка знаходиться за межами митної території України, надіслане до ДПС листом ГУ ДПС у Харківській області, та, керуючись статтею 52 розділу ІІ Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Як зазначено у зверненні, платник податку за договором субпідряду з резидентом планує надавати послуги із монтажу турбіни та її допоміжних систем за межами митної території України та отримує від резидента-генпідрядника оплату за виконані роботи в національній валюті.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).

Правові основи оподаткування податком на додану вартість (далі — ПДВ) встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Згідно з підпунктами «а» і «б» пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України.

Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ).

Пунктами 186.2-186.3 статті 186 розділу V ПКУ визначено категорії послуг, місце постачання яких визначається залежно від місця реєстрації постачальника або отримувача відповідних послуг або від місця фактичного надання відповідних послуг.

Місцем постачання послуг, крім послуг, зазначених у пунктах 186.2 і 186.3 статті 186 розділу V ПКУ, є місце реєстрації постачальника (пункт 186.4 статті 186 розділу V ПКУ).

Згідно з підпунктом 186.2.1 пункту 186.2 ст. 186 розділу V ПКУ місцем постачання послуг, пов’язаних з рухомим майном, є місце фактичного постачання таких послуг, а саме:

а) послуг, що є допоміжними у транспортній діяльності: навантаження, розвантаження, перевантаження, складська обробка товарів та інші аналогічні види послуг;

б) послуг із проведення експертизи та оцінки рухомого майна;

в) послуг, пов’язаних із перевезенням пасажирів та вантажів, у тому числі з постачанням продовольчих продуктів і напоїв, призначених для споживання;

г) послуг із виконання ремонтних робіт і послуг із переробки сировини, а також інших робіт і послуг, що пов’язані з рухомим майном.

Отже, порядок оподаткування ПДВ операцій з постачання зазначених у звернені послуг безпосередньо залежить від місця їх постачання.

Таким чином, якщо платник ПДВ постачає послуги, пов’язані з рухомим майном, яке розміщене за межами митної території України, то операції з постачання таких послуг не є об’єктом оподаткування ПДВ.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 розділу II ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.