20201102 № 4510/ІПК/99-00-04-01-03-06 щодо окремих питань складання податкових накладних у зв’язку зі змінами кодів

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 2 листопада 2020 року

Державна податкова служба України

№ 4510/ІПК/99-00-04-01-03-06

щодо окремих питань складання податкових накладних у зв’язку зі змінами кодів товарів згідно з українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності

Індивідуальна податкова консультація

Державна податкова служба України розглянула звернення ФОП щодо окремих питань складання податкових накладних у зв’язку зі змінами кодів товарів згідно з українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі – УКТ ЗЕД) та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) повідомляє.

Як зазначено у зверненні, платник податків у зв’язку із набранням чинності Закону України від 04.06.2020 № 674-ІХ «Про Митний тариф України» (далі – Закон №674) просить надати роз’яснення щодо визначення кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД при складанні податкових накладних та їх подальшої реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) після набрання чинності Закону № 674, а також стосовно порядку зупинки реєстрації в ЄРПН таких податкових накладних.

Згідно зі статтею 1 Закону № 674, Митний тариф України є невід’ємною частиною Закону № 674 та містить перелік ставок загальнодержавного податку – ввізного мита на товари, що ввозяться на митну територію України і систематизовані згідно з УКТ ЗЕД, складеною на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів.

Коди товарів згідно з УКТ ЗЕД (версії 2017 року), затверджені Законом № 674, застосовуються, починаючи з 03.07.2020.

Окремі позиції кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД (версії 2017 року), визначених у митному тарифі України, встановленому Законом № 674, відрізняються від тих кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД (версії 2012 року), які були визначені у митному тарифі України, встановленому Законом України від 19 вересня 2013 року N 584-VII «Про Митний тариф України» (далі – Закон № 584), чинному до 02.07.2020 (включно).

Наказом Державної митної служби України від 01.07.2020 № 234 затверджено Перехідні таблиці від УКТ ЗЕД версії 2012 року до УКТ ЗЕД версії 2017 року, які є довідковим матеріалом для зручнішого використання УКТ ЗЕД (версії 2017 року).

Правила складання податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних і їх реєстрації в ЄРПН встановлено статтями 187 і 201 розділу V Кодексу. Порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за N 137/28267, зі змінами.

Перелік обов’язкових реквізитів, які зазначаються у податковій накладній, визначено у підпунктах «а» – «й» пункту 201.1 статті 201 розділу V Кодексу.

Зокрема, одним із таких реквізитів є код товару згідно з УКТ ЗЕД (підпункт «і» пункту 201.1 статті 201 розділу V Кодексу).

Починаючи з 03.07.2020, при здійсненні операцій з постачання товарів на митній території України, графа 3.1 (код товару згідно з УКТ ЗЕД) розділу Б податкової накладної має заповнюватися з урахуванням таких особливостей:

– у разі здійснення операції з постачання товару, придбаного на митній території України або ввезеного на митну територію України до 02.07.2020 (включно), у графі 3.1 (код товару згідно з УКТ ЗЕД) розділу Б податкової накладної зазначається код відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД (версії 2012 року), що був вказаний у митній декларації, оформленій при його ввезенні на митну територію України або у податковій накладній, отриманій від постачальника при придбанні такого товару;

– у разі здійснення операції з постачання товару, придбаного на митній території України або ввезеного на митну територію України, з 03.07.2020, у графі 3.1 (код товару згідно з УКТ ЗЕД) розділу Б податкової накладної зазначається код відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД (версії 2017 року);

– у разі здійснення операції а постачання одночасно товару, придбаного на митній території України або ввезеного на митну територію України як до 02.07.2020 (включно), так і починаючи з 03.07.2020, а саме з однаковим найменуванням, але з різними кодами згідно з УКТ ЗЕД, у розділі Б податкової накладної заповнюються два окремі рядки, зокрема у графі 3.1 (код товару згідно з УКТ ЗЕД) яких зазначається:

  1. в одному – код відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД (версії 2012 року), придбаного/ввезеного до 02.07.2020 (включно);
  2. в другому – код відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД (версії 2017 року), придбаного/ввезеного, починаючи з 03.07.2020.

При цьому джерелом інформації про дати придбання відповідних партій товару мають бути митні декларації та зареєстровані в ЄРПН податкові накладні, отримані платником податку. За такого підходу, товар, ввезений постачальником та розмитнений до 02.07.2020 року, фактично отриманий платником ПДВ, наприклад, після 3 липня 2020 року, і податкова накладна на який складена на дату отримання товару, після 3 липня 2020 року із застосуванням коду УКТ ЗЕД версії 2012 року, надалі постачається із застосуванням коду УКТ ЗЕД версії 2012 року, оскільки такий код зазначено у податковій накладній, отриманій від постачальника такого товару.

Щодо порядку зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних в ЄРПН слід зазначити наступне.

Відповідно до пункту 201.16 статті 201 Кодексу реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Кабінетом Міністрів України з метою реалізації норми пункту 201.16 статті 201 Кодексу видано постанову від 11 грудня 2019 року № 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» (далі – Постанова № 1165).

Постановою № 1165 затверджено Порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – Порядок).

Порядком визначено механізм здійснення автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків. Податкові накладні/розрахунки коригування, що подаються для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, перевіряються щодо відповідності таким ознакам безумовної реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування згідно з пунктом 3 Порядку.

Пунктом 7 Порядку визначено, що у разі, коли за результатами автоматизованого моніторингу податкової накладної/розрахунку коригування встановлено, що відображена в них операція відповідає хоча б одному критерію ризиковості здійснення операції, крім податкової накладної/розрахунку коригування, складених платником податку, який відповідає хоча б одному показнику, за яким визначається позитивна податкова історія, реєстрація таких податкової накладної/розрахунку коригування зупиняється.

Враховуючи викладене, набрання чинності Законом № 674 не вплинуло на порядок зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних в ЄРПН.

Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.2 статті 52 Кодексу).