20201102 № 4513/ІПК/99-00-04-01-03-06 Щодо порядку відображення у податковій звітності з ПДВ розрахунків коригування до податкових накладних

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 2 листопада 2020 року

Державна податкова служба України

№ 4513/ІПК/99-00-04-01-03-06

Щодо порядку відображення у податковій звітності з ПДВ розрахунків коригування до податкових накладних

Індивідуальна податкова консультація

Державна податкова служба України розглянула листи Товариства, які надійшли до ДПС електронною поштою та поштою з повідомленням щодо порядку відображення у податковій звітності з ПДВ розрахунків коригування до податкових накладних (далі – розрахунок коригування), у тому числі у разі зупинення його реєстрації, та щодо обрахунку показника ΣПеревищ в системі електронного адміністрування ПДВ (далі – СЕА ПДВ) і, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

У листі Товариством повідомлено, що ним було складено та зареєстровано в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) податкову накладну, після повернення покупцю передплати за товар, складено розрахунок коригування на зменшення та направлено на реєстрацію в ЄРПН. Реєстрацію розрахунку коригування було зупинено в порядку визначеному пунктом 201.16 статті 201 Кодексу.

Товариством до контролюючого органу були надані пояснення та копії документів щодо підтвердження інформації, яка зазначена в розрахунку коригування. Після чого контролюючим органом було прийнято рішення про реєстрацію в ЄРПН розрахунку коригування та зареєстровано в ЄРПН датою його подання на реєстрацію.

Враховуючи зазначене Товариство просить надати роз’яснення, яким чином йому відобразити у податковій звітності з ПДВ розрахунок коригування після його реєстрації в ЄРПН, та повідомити порядок виправлення показника ΣПеревищ в СЕА ПДВ, який виник внаслідок включення платником податку розрахунку коригування, який зареєстровано в ЄРПН, до складу податкової декларації з ПДВ за червень 2020 року.

Відповідно до пункту 192.1 статті 192 Кодексу, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в ЄРПН.

Розрахунок коригування до податкової накладної складається також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов’язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.

Якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку – постачальника, то:

а) постачальник відповідно зменшує суму податкових зобов’язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок;

б) отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду в разі, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення коригування, а також збільшив податковий кредит у зв’язку з отриманням таких товарів/послуг.

Постачальник має право зменшити суму податкових зобов’язань лише після реєстрації покупцем розрахунку коригування до податкової накладної в ЄРПН (підпункт 192.1.1 пункту 192.1 статті 192 Кодексу).

Відповідно, до пункту 201.10 статті 201 Кодексу реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних в ЄРПН повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків:

– для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, – до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;

– для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, – до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені.

Відповідно до пункту 15 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1246 (далі – Порядок № 1246) у квитанції зазначаються дата та час її формування, реквізити податкової накладної та/або розрахунку коригування та результат перевірки. Якщо у податковій накладній та/або розрахунку коригування за результатами проведення перевірок, визначених пунктом 12 Порядку (крім абзацу десятого), виявлено порушення, платнику податку надсилається квитанція про неприйняття податкової накладної та/або розрахунку коригування із зазначенням причини такого неприйняття.

У разі зупинення реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування формується квитанція про зупинення реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування. Така квитанція одночасно надсилається постачальнику (продавцю) та отримувачу (покупцю) – платнику податку (пункт 17 Порядок № 1246).

За результатами таких перевірок формується квитанція про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування, яка надсилається платнику податку разом з відповідним рішенням (абзац другий пункту 18 Порядок № 1246).

Податкова накладна та/або розрахунок коригування, реєстрацію яких зупинено, реєструється у день настання однієї з таких подій:

– прийняття в установленому порядку та набрання чинності рішенням про реєстрацію податкової накладної та/або розрахунку коригування;

– набрання рішенням суду законної сили про реєстрацію податкової накладної та/або розрахунку коригування (у разі надходження до ДФС відповідного рішення);

– неприйняття та/або відсутність реєстрації в установленому порядку рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування.

Отже, якщо відбувається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг, платник податку – постачальник може зменшити податкові зобов’язання лише після реєстрації покупцем в ЄРПН відповідного розрахунку коригування.

У разі зупинення реєстрації в ЄРПН такого розрахунку коригування платник податку – постачальник може зменшити податкові зобов’язання на суму ПДВ, зазначену у ньому, після припинення процедури такого зупинення:

– у разі своєчасної реєстрації в ЄРПН такого розрахунку коригування – у податковій декларації з ПДВ того звітного (податкового) періоду, в якому його складено;

– у разі несвоєчасної реєстрації в ЄРПН – у податковій декларації з ПДВ того звітного (податкового) періоду, в якому його зареєстровано в ЄРПН.

Отже оскільки розрахунок коригування було зареєстровано в ЄРПН, тобто без порушення граничних строків реєстрації, визначених пунктом 201.10 статті 201 Кодексу, такий розрахунок коригування мав бути відображений в податковій декларації з ПДВ за звітний (податковий) період, в якому його було складено, тобто за травень 2020 року.

Правові основи функціонування системи електронного адміністрування ПДВ регулюються статтею 2001 Кодексу та регламентуються Порядком електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 569.

Відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 Кодексу показник ΣПеревищ є складовою формули, за якою обраховується сума податку, на яку платник податку має право зареєструвати в ЄРПН податкові накладні та/або розрахунки коригування до податкових накладних.

Показник ΣПеревищ відображає загальну суму перевищення податкових зобов’язань, зазначених платником ПДВ у поданих податкових деклараціях з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, над сумою ПДВ, що міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до них, зареєстрованих в ЄРПН.

Показник ΣПеревищ розраховується ДПС автоматично після прийняття звітності від платника податку та/або реєстрації в ЄРПН податкової накладної/ розрахунку коригування, та при обрахунку позитивного значення вказаного показника на таке значення зменшується реєстраційна сума такого платника. Такий розрахунок здійснюється окремо за кожний звітний (податковий) період без наростаючого підсумку.

У випадку виникнення невідповідності між показниками податкової звітності з ПДВ та даними ЄРПН з метою правильного обрахунку показника ΣПеревищ платнику податку необхідно виправити таку невідповідність шляхом подання уточнюючих розрахунків за відповідні звітні періоди згідно з пунктом 50.1 статті 50 Кодексу.

Разом з тим повідомляємо, що відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.