20201105 № 4551/ІПК/99-00-05-05-02-06 Щодо окремих питань ведення бухгалтерського обліку для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 5 листопада 2020 року

Державна податкова служба України

№ 4551/ІПК/99-00-05-05-02-06

Щодо окремих питань ведення бухгалтерського обліку для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств

Індивідуальна податкова консультація

Державна податкова служба України розглянула звернення Товариства з обмеженою відповідальністю «_____» (далі – Товариство) щодо окремих питань ведення бухгалтерського обліку для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), у межах повноважень повідомляє.

Згідно із запитом Товариство планує надавати послуги з розміщення відеоматеріалів на інформаційних електронних панелях у під’їздах житлових будинків. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, з яким планується укласти договір на розміщення електронних панелей, пропонує Товариству укласти договір про участь у витратах на утримання та ремонт багатоквартирного будинку (далі – договір). Згідно із договором передбачається, що об’єднання співвласників багатоквартирного будинку зобов’язується надати у тимчасове користування місця для розміщення інформаційних електронних панелей з відеоматеріалами, а Товариство зобов’язується сплачувати внески на ремонт та утримання багатоквартирного будинку. Сума внеску за договором складається із суми за користування місцем під електронну панель та компенсації за використану електроенергію.

Питання Товариства полягає у тому, чи можна вважати суми внесків на ремонт та утримання багатоквартирного будинку за договором операційними витратами такого Товариства, та чи можна такі витрати включати до складу господарських витрат, що зменшують фінансовий результат до оподаткування та відповідно об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств.

Слід звернути увагу, що відповідно до п.п. 191.1.28 п. 191.1 ст. 191 Кодексу до функцій контролюючих органів належить, зокрема, надання індивідуальних податкових консультацій з питань податкового та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи.

Питання оформлення договірних відносин між суб’єктами господарювання та укладення відповідних договорів регулюються нормами цивільного законодавства та не належать до компетенції ДПС, як і питання ведення бухгалтерського обліку.

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (частина друга ст. 6 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зі змінами та доповненнями).

Отже, питання включення Товариством сум внесків на ремонт та утримання багатоквартирного будинку до складу витрат у бухгалтерському обліку належать до компетенції Міністерства фінансів України.

Водночас зазначаємо, що правові та організаційні засади створення, функціонування, реорганізації та ліквідації об’єднань власників жилих та нежилих приміщень багатоквартирного будинку, захист їхніх прав та виконання обов’язків щодо спільного утримання багатоквартирного будинку визначаються Законом України від 29 листопада 2001 року № 2866-ІІІ «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 2866).

Згідно з частиною четвертою ст. 4 Закону № 2866 основна діяльність об’єднання співвласників багатоквартирного будинку полягає у здійсненні функцій, що забезпечують реалізацію прав співвласників на володіння та користування спільним майном співвласників, належне утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, сприяння співвласникам в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов’язань, пов’язаних з діяльністю об’єднання.

Перелік складових коштів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку встановлено статтею 21 Закону № 2866, до якого віднесено, зокрема: внески і платежі співвласників; кошти, отримані об’єднанням у результаті здавання в оренду допоміжних приміщень та іншого спільного майна багатоквартирного будинку; добровільні майнові, у тому числі грошові, внески фізичних та юридичних осіб; кошти, отримані з інших джерел, що спрямовуються на виконання статутних цілей об’єднання.

Порядок сплати, перелік та розміри внесків і платежів співвласників, у тому числі відрахувань до резервного та ремонтного фондів, встановлюються загальними зборами об’єднання відповідно до законодавства та статуту об’єднання.

Об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств, на підставі абз. першого п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу, є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

Відповідно до п.п. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів (крім активів з права користування за договорами оренди), робіт та послуг (крім операцій, зазначених у пункті 140.2 та підпункті 140.5.6 п. 140.5 ст. 140 Кодексу, та операцій, визнаних контрольованими відповідно до ст. 39 цього Кодексу), придбаних, зокрема, у неприбуткових організацій, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого придбання, крім випадків, коли сума вартості товарів, у тому числі необоротних активів (крім активів з права користування за договорами оренди), робіт та послуг, придбаних у таких організацій, сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує 25 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, та крім бюджетних установ, Накопичувального фонду, недержавних пенсійних фондів і неприбуткової організації, яка є об’єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому об’єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону.

Підпунктом 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 Кодексу встановлено, що фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг (крім неприбуткової організації, яка є об’єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому об’єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону, та неприбуткових організацій, до яких застосовуються положення п.п. 140.5.14 п. 140.5 ст. 140 Кодексу), у розмірі, що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Тобто у разі, якщо Товариство на підставі відповідних підтверджуючих документів (актів виконаних робіт (послуг) тощо) отримує послуги у вигляді платного користування місцями для розміщення інформаційних електронних панелей від об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, яке є неприбутковою організацією, що внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій, то відповідно до п.п. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу фінансовий результат податкового (звітного) періоду такого Товариства збільшується на суму 30 відсотків вартості робіт та послуг, придбаних у таких неприбуткових організацій, крім випадків, коли сума вартості товарів, робіт та послуг, придбаних у таких організацій, сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує 25 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

Якщо ж Товариство не є співвласником багатоквартирного будинку та безоплатно перераховує об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку у статусі неприбуткової організації кошти у вигляді внесків на ремонт та утримання багатоквартирного будинку, то таке Товариство на підставі п.п. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 Кодексу збільшує фінансовий результат податкового (звітного) періоду на суму коштів, безоплатно перерахованих протягом звітного (податкового) року відповідним неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, у розмірі, що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Разом з тим наголошуємо, що кожен конкретний випадок податкових взаємовідносин потребує комплексного аналізу документів та матеріалів, що дозволяють ідентифікувати предмет запиту.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.