20201106 ІПК № 4598/ІПК/99-00-04-02-02-06: Щодо визначення доходу платника єдиного податку третьої групи

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 06.11.2020 р. № 4598/ІПК/99-00-04-02-02-06

Щодо визначення доходу платника єдиного податку третьої групи

Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі — Кодекс) надає індивідуальну податкову консультацію на звернення Товариства щодо перебування на спрощеній системі оподаткування та визначення доходу платника єдиного податку третьої групи.

Товариство повідомило, що здійснило операцію з передачі частки в статутному капіталі у I кварталі 2020 року, та просить надати консультацію: чи є доходом та підлягає обкладенню єдиним податком в другому кварталі 2020 року надходження грошових коштів на поточний рахунок Товариства в сумі 612 000 гривень, які зараховані в якості розрахунку за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі.

Особливості застосування спрощеної системи оподаткування регламентовано розділом XIV Кодексу.

Пунктом 291.5 ст. 291 Кодексу визначені види діяльності, при здійсненні яких суб’єкти господарювання не можуть бути платниками єдиного податку першої — третьої груп, це зокрема діяльність у сфері фінансового посередництва та діяльність з управління підприємствами.

Умовою, за якою суб’єкт господарювання не може перебувати на спрощеній системі оподаткування, є обрані цим суб’єктом види діяльності, зазначені у пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 Кодексу, які заявлені ним при державній реєстрації.

Підпунктом 14.1.90 п. 14.1 ст. 14 Кодексу поняття корпоративних прав тлумачиться як права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Згідно з пп. 2 п. 292.1 ст. 292 Кодексу доходом платника єдиного податку юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 цієї статті.

Відповідно до вимог п. 292.6 ст. 292 Кодексу датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

Участь у формуванні статутного капіталу іншої юридичної особи є господарськими операціями, що передбачають внесення коштів або майна в обмін на корпоративні права, емітовані юридичною особою при їх розміщенні такою особою, тобто здійсненням прямих фінансових інвестицій (пп. 14.1.81 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Відповідно до Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. N 290, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.12.1999 р. за N 860/4153, дохід визначається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Отже, продаж Товариством корпоративних прав визнається доходом та є об’єктом оподаткування єдиним податком.

Стосовно вартості корпоративних прав Товариства, що продають зазначаємо, що відповідно до п. 3 п. 291.4 ст. 291 Кодексу для платників єдиного податку третьої групи — юридичних осіб будь-якої організаційно-правової форми встановлено обмеження річного обсягу доходу у розмірі 7 млн. гривень.

Податкова консультація відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку