20201109 № 4627/ІПК/99-00-07-05-01-06 Щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій (публічної оферти)

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 9 листопада 2020 року

Державна податкова служба України

№ 4627/ІПК/99-00-07-05-01-06

Щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій

Індивідуальна податкова консультація

Державна податкова служба України розглянула звернення ТОВ «…» від … про надання індивідуальної податкової консультації щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) і в порядку ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) повідомляє.

Згідно із запитом суб’єкт господарювання сфери роздрібної торгівлі (мережа супермаркетів) (далі – Продавець) планує реалізовувати товари кінцевим споживачам (далі – Клієнти) у мережі Інтернет шляхом розміщення інформації про товар та публічної оферти (пропозиції укласти договір купівлі–продажу) на веб-сайті Кур’єрської служби. Кур’єрська служба надаватиме Клієнтам послуги доставки придбаних у Інтернет-магазині у Продавця товарів на підставі договорів про надання послуг доставки, укладених між Кур’єрською службою та Клієнтами, шляхом акцепту публічної оферти (пропозиції укласти договір про надання послуг доставки), розміщеної на сайті.

Для можливості приймання платежів за Товари та Послуги доставки Продавець і Кур’єрська служба (кожен окремо) планують укласти договори з приймання та переказу платежів з небанківською фінансовою установою – ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» (далі – Фінансова компанія).

З урахуванням вимог законодавства Продавець в момент відпуску товарів з супермаркету буде друкувати на РРО фіскальні касові чеки на товар із зазначенням форми оплати: «з відстрочкою платежу» або «в кредит» і передавати їх Кур’єрській службі для вручення їх клієнтам разом із товарами.

Також Кур’єрська служба буде друкувати на РРО фіскальні касові чеки за послуги доставки, із зазначенням форми оплати: «з відстрочкою платежу» або «в кредит» і вручати їх споживачам разом із доставленим товаром та фіскальним чеком продавця.

1. Чи буде Продавець вважатись таким суб’єктом господарювання, що виконав вимоги пунктів 1 та 2 абзацу першого ст. 3 Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон № 265) у випадку надання Клієнту фіскального касового чеку, що підтверджує факт реалізації товарів із зазначенням форми оплати: «з відстроченням платежу» або «в кредит»?

Згідно з пп. 1 і 2 ст. 3 Закону № 265 суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані:

1) проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій або через зареєстровані фіскальним сервером контролюючого органу програмні реєстратори розрахункових операцій зі створенням у паперовій та/або електронній формі відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок;

2) надавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, при отриманні товарів (послуг) в обов’язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми та змісту на повну суму проведеної операції, створений в паперовій та/або електронній формі (у тому числі, але не виключно, з відтворюванням на дисплеї реєстратора розрахункових операцій чи дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор розрахункових операцій QR-коду, який дозволяє особі здійснювати його зчитування та ідентифікацію із розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому міститься, та/або надсиланням електронного розрахункового документа на наданий такою особою абонентський номер або адресу електронної пошти).

Відповідно до п. 2 розділу ІІ Положення про форму і зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 13, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11.02.2016 за № 220/28350 (далі – Положення № 13), фіскальний чек має містити такий обов’язковий реквізит, як зокрема, позначення форми оплати (готівкою, електронним платіжним засобом, у кредит, тощо), суму коштів за цією формою оплати та валюту операції.

Враховуючи викладене, продавцем (суб’єктом господарювання) будуть виконані вимоги пп. 1 і 2 ст. З Закону № 265 у разі надання споживачу разом із придбаним товаром фіскального касового чека на товар, встановленої форми та змісту, на повну суму проведеної операції, створеного у паперовій та/або електронній формі зареєстрованим, опломбованим у встановленому порядку та переведеним у фіскальний режим роботи РРО/ програмним РРО, зареєстрованим фіскальним сервером контролюючого органу, зазначена у якому форма оплати буде відповідати фактичній формі, здійсненій покупцем.

2. Чи вірно, що Продавець не зобов’язаний проводити операцію через РРО/ програмний РРО повторно, після ініціювання Клієнтом переказу коштів он-лайн із застосуванням електронного платіжного засобу якщо:

2.1. продавець вже провів через РРО операцію з реалізації Товарів в момент відпуску товарів з супермаркету та видав фіскальний чек із зазначенням форми оплати: «з відстроченням платежу» або «в кредит»?

2.2. кошти від Клієнта за реалізовані товари надійдуть на поточний рахунок Продавця з поточного рахунку Фінансової компанії?

2.3. фінансова компанія надала Клієнту відповідний документ, що визначений правилами платіжної системи, на підтвердження ініціювання переказу коштів з рахунку держателя електронного платіжного засобу (далі – ЕПЗ) Клієнта відповідно до п. 5.1 ст. 1 та ст. 25 Закону України від 05 квітня 2001 року № 2346-III «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» (далі – Закон № 2346)?

Розрахункова операція у розумінні Закону № 265 повинна бути проведена через РРО/ програмний РРО, та супроводжуватись видачею споживачу фіскального чека на товари встановленої форми та змісту, на повну суму операції, з зазначеним у такому чеку відповідної форми оплати, разом із придбаними товарами, незалежно від способу і форми оплати покупки.

При цьому, законодавством не передбачено дублювання перших розрахункових операцій при продажу товарів, наданні послуг.

3. Чи буде Кур’єрська служба вважатися суб’єктом господарювання, який виконав вимоги пунктів 1 та 2 абзацу першого ст. 3 Закону № 265 у випадку надання Клієнту зазначеного вище фіскального чеку, що підтверджує факт реалізації Послуг доставки із зазначенням форми оплати: «з відстроченням платежу» або «згідно замовлення»?

У разі доставки покупцю придбаних ним товарів кур’єрською службою, остання має видати фіскальний чек на товар, створений РРО/ програмним РРО продавця, а також фіскальний касовий чек на послугу доставки товару, створений РРО/ програмним РРО кур’єрської служби, встановленої форми та змісту на повні суми проведених продавцем і кур’єрською службою розрахункових операцій. При цьому у касових чеках має бути зазначено відповідну форму оплати («з відстроченням платежу», «в кредит», «передоплата», «згідно з замовленням» тощо).

4. Чи правильно ми розуміємо, що Кур’єрська служба не зобов’язана проводити операцію через РРО/програмний РРО повторно, після ініціювання Клієнтом переказу коштів он-лайн із застосуванням ЕПЗ, враховуючи, що:

4.1. кур’єрська служба вже провела через РРО операцію по реалізації Послуги доставки в момент початку Послуги доставки та видала фіскальний чек із зазначенням форми оплати: «з відстроченням платежу» або «згідно замовлення»?

4.2. кошти від Клієнта за реалізовану Послугу доставки надійдуть на поточний рахунок Кур’єрської служби з поточного рахунку Фінансової компанії?

4.3. фінансова компанія надала Клієнту відповідний документ, що визначений правилами платіжної системи на підтвердження ініціювання переказу коштів з рахунку держателя ЕПЗ (Клієнта) відповідно до п. 5. 1 ст. 1 та ст. 25 Закону № 2346?

Розрахункова операція за послугу доставки покупцю товарів, за вказаною ним адресою, відповідно до вимог Закону № 265 повинна бути проведена через РРО/ програмний РРО та супроводжуватись наданням споживачу фіскального чеку на отриману послугу доставки встановленої форми та змісту, на повну суму операції з зазначеним у такому чеку відповідної форми оплати, який має бути наданий покупцю разом із придбаними товарами, та фіскального чеку на товари, незалежно від способу і форми оплати ним послуги доставки товару.

При цьому, дублювання першої розрахункової операції на РРО різних суб’єктів господарювання не передбачено.

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Податкового кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.