20201111 № 4652/ІПК/26-15-04-04-11 Щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму витрат по нарахуванню роялті на користь неприбуткової організації

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 11 листопада 2020 року

Державна податкова служба України

№ 4652/ІПК/26-15-04-04-11

Щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму витрат по нарахуванню роялті на користь неприбуткової організації

Індивідуальна податкова консультація

Головне управління ДПС у м. Києві розглянуло звернення Товариства щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму витрат по нарахуванню роялті на користь неприбуткової організації, та керуючись ст. 52 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI, із змінами і доповненнями (далі – ПКУ), в межах своїх повноважень повідомляє.

Відповідно до інформації, наданої у зверненні, запитувач є провайдером програмної послуги та надає послуги кабельного телебачення кінцевим споживачам. З метою здійснення господарської діяльності та дотримуючись чинного законодавства, Товариство має сплачувати обов’язкові відрахування (роялті) на користь неприбуткової організації.

У Товариства виникло питання щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму витрат по нарахуванню роялті на користь неприбуткової організації.

Відповідно до п. п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ.

Згідно з п. п. 140.5.7 п. 140.5 ст. 140 ПКУ фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму витрат з нарахування роялті у повному обсязі, якщо роялті нараховані на користь юридичної особи, яка відповідно до Кодексу звільнена від сплати цього податку чи сплачує цей податок за ставкою, іншою, ніж встановлена у п. 136.1 ст. 136 Кодексу.

Пунктом 133.4 ст. 133 ПКУ встановлено, що не є платниками податку на прибуток неприбуткові підприємства, установи та організації (далі – неприбуткова організація) у порядку та на умовах, встановлених п. 133.4 ст. 133 ПКУ.

Неприбутковою організацією є підприємство, установа та організація, що одночасно відповідає вимогам, встановленим у п. п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 ПКУ, зокрема внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Перелік неприбуткових організацій, що відповідають вимогам п. 133.4 ст. 133 ПКУ і не є платниками податку, визначено п. п. 133.4.6 п. 133.4 ст. 133 ПКУ.

Отже, якщо платник податку на прибуток сплачує роялті неприбутковій організації, яка відповідає вимогам п.133.4 ст. 133 ПКУ та внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій, такий платник збільшує фінансовий результат до оподаткування на суму витрат з нарахування роялті у повному обсязі.

Крім того повідомляємо, що відповідно до п. 44.2 ст. 44 ПКУ для обрахунку об’єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування.

Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 375, Міністерство фінансів України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Водночас зазначаємо, що регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

Таким чином, з питання щодо формування витрат по нарахуванню роялті на користь неприбуткової організації в бухгалтерському обліку доцільно звернутись до Міністерства фінансів України.

Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податку, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).