20201111 № 4659/ІПК/26-15-04-08-18 Щодо порядку визначення доходу платника єдиного податку

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 11 листопада 2020 року

Державна податкова служба України

№ 4659/ІПК/26-15-04-08-18

Щодо порядку визначення доходу платника єдиного податку

Індивідуальна податкова консультація

Головне управління ДПС у м. Києві на звернення щодо порядку визначення доходу платника єдиного податку, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI, зі змінами (далі — Кодекс), повідомляє.

Товариство, яке є платником єдиного податку третьої групи, основний вид діяльності якого 69.10 Дiяльнiсть у сферi права, повідомило про отримання за рішенням суду сум компенсації понесених видатків, пов’язаних з організацією надання послуг за Договором супроводження ведення бухгалтерського обліку, або збитків матеріальної шкоди, упущеної вигоди; штрафних санкцій; компенсацію судових витрат.

Товариство, посилаючись на норми чинного законодавства, запитує про порядок врахування вищезазначених сум при визначенні доходу платника єдиного податку.

Особливості застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності визначено главою 1 розділу XIV Кодексу.

Відповідно до п.п. 2 п. 292.1 ст. 292 Кодексу доходом платника єдиного податку для юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Кодексу.

Визначення доходу здійснюється для цілей оподаткування єдиним податком та для надання права суб’єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування (п. 292.14 ст. 292 Кодексу).

Статтею 292 Кодексу визначено перелік доходів та їх склад для юридичної особи – платника єдиного податку третьої групи.

Дохід визначається на підставі даних спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат (п. 292.13 ст. 292, п.п. 296.1.3 п. 296.1 ст. 296 Кодексу).

Дохід обліковується згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та/або іншими нормативно-правові актами Міністерства фінансів України з питань бухгалтерського обліку.

Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) (п. 292.6 ст. 292 Кодексу).

Разом з цим п. 292.15 ст. 292 Кодексу встановлено, що при визначенні обсягу доходу, що дає право суб’єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування в наступному податковому (звітному) періоді, не включається дохід, отриманий як компенсація (відшкодування) за рішенням суду за будь-які попередні (звітні) періоди.

Водночас якщо юридична особа — платник єдиного податку отримує суму коштів як компенсацію (відшкодування) за рішенням суду за будь-які попередні (звітні) періоди, то така сума, визначена згідно з бухгалтерським обліком як дохід, має включатися до об’єкта оподаткування єдиним податком у податковому (звітному) періоді, у якому така сума отримана.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.