20201111 № 4660/ІПК/99-00-05-05-02-06 Щодо визначення новоствореним платником податкового (звітного) періоду для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 11 листопада 2020 року

Державна податкова служба України

№ 4660/ІПК/99-00-05-05-02-06

Щодо визначення новоствореним платником податкового (звітного) періоду для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств

Індивідуальна податкова консультація

Державна податкова служба України розглянула звернення Товариства з обмеженою відповідальністю «______» (далі – Товариство) щодо визначення новоствореним платником податкового (звітного) періоду для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Згідно із запитом Товариство зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань у 2020 році та є платником податку на прибуток підприємств. Питання платника полягає у тому, чи можна використовувати звітний період менший, ніж 12 місяців для подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

Порядок обчислення та сплати податку на прибуток підприємств встановлено ст. 137 Кодексу.

Для платників податку на прибуток податковими (звітними) періодами, крім випадків, передбачених пунктом 137.5 ст. 137 Кодексу, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком. Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, крім встановлених пунктом 137.4 ст. 137 Кодексу особливостей (п. 137.4 ст. 137 Кодексу).

У разі, якщо особа ставиться на облік контролюючим органом як платник податку протягом податкового (звітного) періоду, перший податковий (звітний) період розпочинається з дати, на яку припадає початок такого обліку, і закінчується останнім календарним днем такого податкового (звітного) періоду (п.п. 137.4.2 п. 137.4 ст. 137 Кодексу).

На підставі п.п. «а» п. 137.5 ст. 137 Кодексу встановлюється річний податковий (звітний) період, зокрема, для платників податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році.

Отже, для платника податку на прибуток підприємств, який зареєстрований протягом 2020 звітного (податкового) року (новостворений), встановлюється річний податковий (звітний) період з цього податку, що розпочинається з дати, на яку припадає початок такого обліку, і закінчується останнім календарним днем такого податкового (звітного) періоду.

Форма податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі – Декларація) затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року № 897 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 квітня 2017 року № 467) зі змінами та доповненнями.

Декларація за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року, подається платниками податку на прибуток згідно з п.п. 49.18.6 п. 49.18 ст. 49 Кодексу протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Водночас зазначимо, що платник податку на прибуток (крім платників податку на прибуток, які відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом) подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог ст. 137 Кодексу (п. 46.2 ст. 46 Кодексу).

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.