20201111 № 4667/ІПК/99-00-05-05-02-06 Щодо оподаткування доходів нерезидента – засновника, отриманих у вигляді повернених корпоративних прав

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 11 листопада 2020 року

Державна податкова служба України

№ 4667/ІПК/99-00-05-05-02-06

Щодо оподаткування доходів нерезидента – засновника, отриманих у вигляді повернених корпоративних прав

Індивідуальна податкова консультація

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо оподаткування доходів нерезидента – засновника, отриманих у вигляді повернених корпоративних прав внаслідок зменшення статутного капіталу, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), у межах компетенції повідомляє таке.

Як зазначено у зверненні, нерезидент – юридична особа, який придбав 100 % корпоративних прав резидента України у іншого нерезидента – юридичної особи, планує прийняти рішення про зменшення статутного капіталу такого резидента України. За наслідками такого рішення у резидента виникає обов’язок виплатити нерезиденту – засновнику відповідну вартість частки у статутному капіталі.

У зверненні запитується, чи підлягає оподаткуванню відповідно до вимог п. 141.4 ст. 141 Кодексу сума поверненої нерезиденту частки у статутному капіталі резидента України внаслідок його зменшення.

Відповідно до п.п. 14.1.90 п. 14.1 ст. 14 Кодексу корпоративні права – права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Фінансові інвестиції – господарські операції, що передбачають придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та/або інших фінансових інструментів (абзац «б» п.п. 14.1.81 п. 14. 1 ст. 14 Кодексу).

Доходом з джерелом їх походження з України вважається будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зон (п.п. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Особливості оподаткування доходів нерезидентів визначено п. 141.4 ст. 141 Кодексу. Зокрема, п.п. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу встановлено перелік доходів нерезидента з джерелом їх походження з України, які підлягають оподаткуванню.

Резидент, у тому числі фізична особа підприємець, фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, або суб’єкт господарювання (юридична особа чи фізична особа підприємець), який обрав спрощену систему оподаткування, або інший нерезидент, який провадить господарську діяльність через постійне представництво на території України, які здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок з таких доходів, зазначених у п.п. 141.4.1 цього пункту, за ставкою в розмірі 15 відсотків (крім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.4 — 141.4.6 та 141.4.11 цього пункту) їх суми та за їх рахунок, що сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності. Вимоги цього абзацу не застосовуються до доходів нерезидентів, що отримуються ними через їх постійні представництва на території України (п.п. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Кодексу).

До доходів нерезидента з джерелом їх походження з України належать інші доходи від провадження нерезидентом господарської діяльності на території України, крім доходів у вигляді виручки або інших видів компенсації вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, переданих, виконаних, наданих резиденту (постійному представництву іншого нерезидента) від такого нерезидента, у тому числі вартості послуг із міжнародного зв’язку чи міжнародного інформаційного забезпечення (п.п. «к» п.п. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу).

Термін «господарська діяльність» визначено у п.п 14.1.36 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, під яким розуміється діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

Отже в розумінні Кодексу повернення нерезиденту його частки в статутному капіталі товариства – резидента України не є господарською діяльністю та не вважається доходом нерезидента, що підлягає оподаткуванню відповідно до вимог п. 141.4 ст. 141 Кодексу за умови, якщо сума такого повернення не перевищує суму інвестиції такого нерезидента в корпоративні права товариства.

Сума, що перевищує суму інвестицій нерезидента при поверненні його частки в статутному капіталі товариства – резидента України, оподатковується відповідно до п.п. «к» п.п. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).