202011111 № 4658/ІПК/26-15-04-08-18 Щодо порядку визначення доходу платника єдиного податку

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 11 листопада 2020 року

Державна податкова служба України

№ 4658/ІПК/26-15-04-08-18

Щодо порядку визначення доходу платника єдиного податку

Індивідуальна податкова консультація

Головне управління ДПС у м. Києві на звернення щодо порядку визначення доходу платника єдиного податку, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI, зі змінами (далі — Кодекс), повідомляє.

Товариство, що є платником єдиного податку третьої групи, ставка податку 5 відсотків доходу, планує здійснювати продаж товарів, які будуть отримані за договором комісії від інших юридичних та фізичних осіб – підприємців та які будуть реалізовуватись від свого імені та в інтересах комітента. Товариство запитує, яка сума буде вважатись сумою доходу та яку саме суму потрібно відобразити в книзі обліку доходів (загальну суму виручки, чи суму комісійної винагороди).

Особливості застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності визначено главою 1 розділу XIV Кодексу.

Доходом юридичної особи — платника єдиного податку третьої групи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст.292 Кодексу (п.п. 2 п. 292.1 ст. 292 Кодексу).

За договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов’язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента (п. 1 ст. 1024 Цивільного кодексу України).

Комісіонер має право на відшкодування витрат, зроблених ним у зв’язку з виконанням своїх обов’язків за договором комісії (п. 1 ст. 1024 Цивільного кодексу України).

У разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, комісії, транспортного експедирування або за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента) (п.п.292.4 п. 292 Кодексу).

Таким чином, Товариство за визначених умов, у разі надання послуг, зокрема, за договорами комісії, включає до складу доходу платника єдиного податку суми отриманої винагороди повіреного (агента) в дотримання п. 292.4 ст. 292 Кодексу.

Ведення книги обліку доходів платниками єдиного податку третьої групи – юридичними особами Кодексом не передбачено. Спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат ведеться такими платниками за методикою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику (п. 44.2 ст. 44, п.п.296.1.3 п.296.1 ст. 296 Кодексу).

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватись виключно платником податків, якому надано таку консультацію.