20201112 № 4673_ІПК_10-36-07-06-20 Щодо практичного використання норм податкового законодавства (послуги фотозйомки)

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 12 листопада 2020 року

Державна податкова служба України

№ 4673_ІПК_10-36-07-06-20

Щодо практичного використання норм податкового законодавства

Індивідуальна податкова консультація

Головне управління ДПС у Київській області розглянувши Ваш запит від … , на виконання вимог статті 52 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (далі — Податковий кодекс), надає індивідуальну податкову консультацію щодо практичного використання норм податкового законодавства.

ТОВ перебуваючи на спрощеній системі оподаткування надає послуги фотозйомки та розміщує результати такої фотозйомки в мережі Інтернет. Товариство має сайт з описом видів послуг та прикладів робіт. Послуги фотозйомки безпосередньо здійснюють фізичні-особи підприємці по всій території України на підставі укладених договорів. В договорі чітко прописується умова оплати «безготівкова оплата на розрахунковий рахунок Виконавця». Товариство виставляє рахунки в електронному вигляді, які надсилаються електронною поштою через мережу Інтернет. Фізичного контакту з Замовником товариство не має.

З приводу питань, викладених у Запиті надаємо наступну інформацію.

Законом України від 06 липня 1995 № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі — Закон №265) визначено правові засади застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Дія його поширюється на усіх суб’єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі.

Відповідно до статті 2 Закону №265 розрахункова операція — приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки — оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або, у разі повернення товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця.

Місце проведення розрахунків — місце, де здійснюються розрахунки із покупцем за продані товари (надані послуги) та зберігаються отримані за реалізовані товари (надані послуги) готівкові кошти, а також місце отримання покупцем попередньо оплачених товарів (послуг) із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо (стаття 2 Закону № 265).

Згідно з роз’ясненням Національного банку України (лист від 28.09.2020 №57-0009/53844) безготівкові розрахунки — перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді.

Готівкові розрахунки — платежі готівкою суб’єктів господарювання і фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов’язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна (пункт 3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (далі – Положення).

Закон України від 03 вересня 2015 року №675-VIII «Про електронну комерцію» (далі — Закон №675) визначає засади діяльності у сфері електронної комерції, встановлює порядок вчинення електронних правочинів із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних систем та визначає права і обов’язки учасників відносин, у сфері електронної комерції.

Так, згідно підпункту 14 пункту 1 статті 3 Закону №675, реалізація товару дистанційним способом — укладення електронного договору на підставі ознайомлення покупця з описом товару, наданим продавцем у порядку, визначеному цим Законом, шляхом забезпечення доступу до каталогів, проспектів, буклетів, фотографій тощо, з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, телевізійним, поштовим, радіозв’язком або в інший спосіб, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення покупця з товаром або із зразками товару, під час укладення такого договору.

Відповідно до абзацу другого пункту 1 статті 13 Закону №675 розрахунки у сфері електронної комерції можуть здійснюватися з використанням платіжних інструментів, електронних грошей, шляхом переказу коштів або оплати готівкою з дотриманням вимог законодавства щодо оформлення готівкових та безготівкових розрахунків, а також, в інший спосіб, передбачений законодавством України.

Під час здійснення операцій у сфері електронної комерції та системах дистанційного обслуговування, дозволяється формування, в електронній формі, документа, за операцією, з використанням ЕПЗ, за умови доставки його користувачу.

Разом з цим, згідно з роз’ясненням Національного банку України (лист від 28.11.2019 № 57-0007/62082) квитанція, отримана при здійсненні розрахунку за допомогою ЕПЗ, не є розрахунковим документом, у розумінні Закону №265 та не підтверджує факт продажу товару (отримання послуг), а лише підтверджує ініціювання переказу коштів з рахунку держателя ЕПЗ.

Отже, якщо товар або послуга придбавається за допомогою ЕПЗ, то кошти на рахунок торговця будуть надходити від еквайра, а не від держателя ЕПЗ. При цьому еквайр самостійно визначає порядок обліку торговців, з якими він має укладені договори.

Таким чином, розрахункові операції, із застосуванням ЕПЗ, не супроводжуються розрахунковими документами встановленої форми та змісту, що підтверджують факт продажу товарів чи/або надання послуг на відміну від виписок банківських установ про здійснення платежів через он-лайн систему банківських платежів.

Цю позицію ДПС підтвердив і НацБанк, листом від 24.04.2020 №57-0009/20338, де зазначив, що тільки операції здійснені шляхом переказу коштів з рахунку платника, без використання не банківського ЕПЗ, на рахунок отримувача, не належать до розрахункових операцій в розумінні Закону №265.

Враховуючи викладене та якщо, замовник, використовуючи мережу Інтернет, замовив послугу на сайті товариства, за результатами її надання, отримав товар на свою електронну адресу, у вигляді фоторгафій, а розрахунок за нього було здійснено із застосуванням платіжних карт, за допомогою ЕПЗ, такі операції суб’єктом господарювання здійснюються із обов’язковим застосуванням РРО та надсиланням на електронну адресу споживача, разом з фотографіями, розрахункового документу встановленої форми та змісту, в сканованому чи/або електронному вигляді.

Згідно з пунктом 1 статті 3 Закону №265 суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій або через зареєстровані фіскальним сервером контролюючого органу програмні реєстратори розрахункових операцій зі створенням у паперовій та/або електронній формі відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок.

Отже, виходячи з існуючих норм законодавства, керуючись вимогами ЗУ №265, повідомляємо, що не залежно від системи оподаткування, наявності або відсутності готівкових розрахунків, за умови проведення розрахункових операцій у безготівковій формі, через карткові термінали банківської установи та програмно-технічні комплекси самообслуговування (ПТКС) не банківської установи, застосування РРО для підприємств, установ, організацій всіх форм власності є обов’язковим, не залежно від річного обсягу їх проведення.

Проведення розрахункових операцій через РРО, якщо рахунок за послугу сплачено за допомогою спеціальних платіжних систем у позаробочий час товариства, вихідні чи святкові дні, необхідно здійснювати на наступний робочий день, на підставі виписки з фінансових установ про рух коштів на рахунку, до проведення поточних (операційних) розрахунків, із збереженням хронології їх отримання.

Згідно пункту 52.2 статті 52 Податкового кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.