20201113 № 4685/ІПК/99-00-04-03-03-06 Щодо визначення об’єкта оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 13 листопада 2020 року

Державна податкова служба України

№ 4685/ІПК/99-00-04-03-03-06

Щодо визначення об’єкта оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Індивідуальна податкова консультація

Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі − Кодекс), на звернення Товариства, надіслане листом ГУ ДПС у Донецькій області щодо визначення об’єкта оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – Податок), повідомляє.

Товариство повідомило, що для провадження господарської діяльності з розведення свійської птиці (код 01.47 КВЕД) використовує об’єкти нерухомості (будівлі сільськогосподарського призначення, адміністративно-побутові будівлі, споруди), які належать йому на праві власності відповідно до витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

Товариство запитує які з об’єктів нерухомості є об’єктом оподаткування Податком.

Пунктом «ж» п.п. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 Кодексу з об’єкта оподаткування Податком виключено будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу «Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства» (код 1271 Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000 (далі – Класифікатор), та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку.

Таким чином, за об’єкти нерухомості, класифіковані у класі 1271 «Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства», які не здаються їх власником в оренду, лізинг, позичку, у Товариства не виникають податкові зобов’язання з Податку.

До об’єктів оподаткування Податком належать, зокрема, об’єкти нежитлової нерухомості (п.п. 266.2.1 п. 266.2 ст. 266 Кодексу) – будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду (п.п. 14.1.1291 п. 14.1 ст. 14 Кодексу) та є земельними поліпшеннями, що складаються з несучих та огороджувальних або сполучених (несуче-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення майна, тварин, рослин, збереження інших матеріальних цінностей, провадження економічної діяльності (п.п. 14.1.15 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Таким чином на об’єкти нерухомості, які не мають ознак будівель в значенні п.п. 14.1.15 п. 14.1 ст. 14 Кодексу та класифікуються у розділі 2 «Інженерні споруди» Класифікатора, не поширюється визначення об’єкта оподаткування Податком.

За всі інші об’єкти нерухомості у Товариства виникають податкові зобов’язання з Податку.

Оскільки органом, уповноваженим на ведення Класифікатора визначено Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем у будівництві Мінрегіону, то з метою уникнення невірного оподаткування Податком вважаємо за доцільне запропонувати Товариству звернутись до органу, уповноваженому на ведення Класифікатора, за отриманням експертного висновку щодо приналежності інвентарно описаних об’єктів нерухомості до певного класу будівель за Класифікатором.

Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).