20201113 № 4687/ІПК/99-00-05-05-02-06 Щодо відповідності вимогам для перебування у статусі неприбуткової організації

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 13 листопада 2020 року

Державна податкова служба України

№ 4687/ІПК/99-00-05-05-02-06

Щодо відповідності вимогам для перебування у статусі неприбуткової організації

Індивідуальна податкова консультація

Державна податкова служба України розглянула звернення комунального підприємства щодо відповідності вимогам для перебування у статусі неприбуткової організації та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), у межах повноважень повідомляє.

Заявник звернувся з питанням щодо відповідності вимогам для перебування у статусі неприбуткової організації комунального підприємства, що є закладом охорони здоров’я, у разі спрямування до бюджету міста за рішенням міської ради коштів у вигляді отриманої орендної плати за надання в оренду комунального майна (частина будівлі), враховуючи, що засновником такого підприємства є районна, а не міська рада, і зазначене підприємство є балансоутримувачем наданого в оренду комунального майна, що є власністю міської об’єднаної територіальної громади в особі міської ради.

Відповідно до п.п. 14.1.121 п. 14.1 ст. 14 Кодексу неприбуткові підприємства, установи та організації – це неприбуткові підприємства, установи та організації, які не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до п. 133.4 ст. 133 Кодексу.

Пунктом 133.4 ст. 133 Кодексу встановлено, що не є платниками податку на прибуток підприємств неприбуткові підприємства, установи та організації у порядку та на умовах, встановлених цим пунктом.

Так, згідно з п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу неприбутковим підприємством, установою та організацією для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств є підприємство, установа та організація (далі – неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

— утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

— установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу;

— установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів), або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельні кооперативи;

— внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр).

Постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 440 (зі змінами та доповненнями) затверджено Порядок ведення Реєстру, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру.

Слід зазначити, що доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (абзац перший п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).

Тож, обов’язковими умовами перебування комунального некомерційного підприємства у статусі неприбуткової організації є, зокрема, заборона розподілу доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів таких організацій, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб та використання своїх доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Отже, якщо комунальне підприємство у статусі неприбуткової організації як балансоутримувач комунального майна, що є власністю міської об’єднаної територіальної громади в особі міської ради, спрямовує кошти у вигляді отриманої орендної плати за надання в оренду комунального майна до бюджету міста за рішенням міської ради, за умови, що така рада не є засновником такого підприємства або пов’язаною із засновником особою, і такі операції здійснюються в межах реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами цього комунального підприємства, то у такому випадку проведення зазначених операцій не є підставою для виключення його з Реєстру.

У разі недотримання неприбутковою організацією вимог, встановлених п. 133.4 ст. 133 Кодексу, така організація підлягає виключенню з Реєстру з визначенням податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств відповідно до підпунктів 133.4.3 та 133.4.4 п. 133.4 ст. 133 Кодексу.

Разом з тим наголошуємо, що кожен конкретний випадок податкових взаємовідносин потребує комплексного аналізу документів та матеріалів, що дозволяють ідентифікувати предмет запиту.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.