20201113 № 4689/ІПК/99-00-05-06-02-06 Щодо порядку нарахування податкових зобов’язань та складання зведеної податкової накладної

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 13 листопада 2020 року

Державна податкова служба України

№ 4689/ІПК/99-00-05-06-02-06

Щодо порядку нарахування податкових зобов’язань та складання зведеної податкової накладної

Індивідуальна податкова консультація

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо порядку нарахування податкових зобов’язань та складання зведеної податкової накладної за операціями, які мають безперервний (ритмічний) характер, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Як вбачається із звернення, платник податку є покупцем згідно з договором поставки товару. Умовами договору передбачено, що покупець сплачує продавцю попередню оплату за доставку товару (послуги залізниці), а оплата вартості товару здійснюється після його отримання покупцем. За операцією, про яку йдеться у зверненні, покупцем перераховано постачальнику плату за послуги з доставки у розмірі більшому, ніж фактична вартість такої доставки. Оплата вартості товару була здійснена покупцем у повному обсязі після його отримання.

Відповідно до пункту 187.1 статті 187 ПКУ датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

1) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку — дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої — дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

2) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів — дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг — дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Пунктом 201.1 статті 201 ПКУ встановлено, що на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) у встановлений ПКУ термін. Зазначеною нормою ПКУ також визначено перелік обов’язкових реквізитів, які підлягають відображенню у податковій накладній.

Відповідно до пункту 201.10 статті 201 ПКУ при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку — продавець товарів/послуг зобов’язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в ЄРПН та надати покупцю за його вимогою.

Податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс) (пункт 201.7 статті 201 ПКУ).

Згідно з пунктом 201.4 статті 201 ПКУ платники податку в разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер, зокрема, покупцям — платникам податку, можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведені податкові накладні на кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням усього обсягу постачання товарів/послуг відповідному платнику протягом періоду, за який складається така податкова накладна, протягом такого місяця.

У разі якщо станом на дату складення зазначених податкових накладних сума коштів, що надійшла на поточний рахунок продавця як оплата (передоплата) за товари/послуги, перевищує вартість поставлених товарів/послуг протягом місяця, таке перевищення вважається попередньою оплатою (авансом), на суму якої складається податкова накладна у загальному порядку не пізніше останнього дня такого місяця.

Для цілей цього пункту ритмічним характером постачання вважається постачання товарів/послуг одному покупцю два та більше разів на місяць.

Податкова накладна, складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту (пункт 201.10 статті 201 ПКУ).

Щодо питання 1

Згідно з пунктом 44.1 статті 44 ПКУ для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим пункту 44.1 статті 44 ПКУ.

Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов’язані самостійно декларувати свої податкові зобов’язання (стаття 36 ПКУ) та повинні самостійно визначати відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ.

Таким чином, платник податку самостійно ідентифікує сутність здійснюваної ним операції та самостійно визначає об’єкт оподаткування (товар чи послуга) на підставі первинних (бухгалтерських) документів, оформлених за такою операцією.

З питання порядку відображення у бухгалтерському обліку господарських операцій платника податку пропонуємо звернутися до Міністерства фінансів України як до головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку. Зокрема, Міністерство фінансів України здійснює нормативно-правове регулювання у сфері бухгалтерського обліку та визначає єдині методологічні засади бухгалтерського обліку обов’язкові для всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування (крім банків).

Щодо порядку визначення дати виникнення податкових зобов’язань та складання податкових накладних за операціями з постачання товарів/послуг, слід зазначити, що з урахуванням норм пунктів 185.1 статті 185;187.1 статті 187; 198.1, 198.2,198.3 статті 198; 201.1,201.7 та 201.10 статті 201 ПКУ податкова накладна за операцією з постачання товарів/послуг повинна складатися і реєструватися в ЄРПН особою, яка здійснює постачання таких товарів/послуг, на особу, якій здійснюється постачання товарів/послуг, на дату «першої події» за операцією та лише за умови, що така господарська операція мала місце або було здійснено перерахування авансу в рахунок оплати вартості товарів/послуг, постачання яких буде здійснено у майбутніх звітних періодах.

При цьому звернення не містить інформації, достатньої для однозначної ідентифікації умов та суттєвих обставин операцій, що здійснюються платником податку, зокрема, не деталізовано суть послуг залізниці, оплата за які покупцем товару передбачена договором, ким і кому надаються такі послуги та яка особа безпосередньо здійснює перевезення (надає послуги з перевезення). При цьому надання будь-яких конкретних висновків щодо кожного окремого випадку виникнення податкових взаємовідносин, у тому числі й тих, про які йдеться у зверненні, можливе за результатами аналізу документів та матеріалів, що дадуть змогу чітко ідентифікувати предмет запиту.

Щодо питання 2

Якщо товари/послуги постачаються одному покупцю два та більше разів на місяць, то згідно з пунктом 201.4 статті 201 ПКУ вважається, що операції з їх постачання мають ритмічний характер. За такими операціями постачальник товарів/послуг може складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено постачання, зведену податкову накладну на покупця, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням усього обсягу постачання товарів/послуг такому покупцю протягом місяця.

При цьому сума попередньої оплати не підлягає відображенню у такій зведеній податковій накладній. Якщо станом на дату складення зведеної податкової накладної сума коштів, що надійшла від покупця як оплата / попередня оплата за товари/послуги, перевищує вартість поставлених товарів/послуг протягом місяця, на суму такого перевищення (попередньої оплати) складається податкова накладна у загальному порядку не пізніше останнього дня такого місяця.

Водночас повідомляємо, що відповідь на питання щодо порядку визначення постачальником товарів/послуг податкових зобов’язань та складання податкових накладних за операціями, про які йдеться у зверненні, може бути надана такому платнику податку — постачальнику на підставі його відповідного звернення із детальним описом здійснюваних господарських операцій та зазначенням суттєвих умов та обставин здійснення таких операцій.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.