20201203 № 4970/ІПК/99-00-04-05-03-06: єдиний податок курсової різниці

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 3 грудня 2020 року

Державна податкова служба України

№ 4970/ІПК/99-00-04-05-03-06

Щодо оподаткування доходу, отриманого фізичною особою, підприємцем, платником єдиного податку третьої групи

Індивідуальна податкова консультація


Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) розглянула звернення щодо оподаткування доходу, отриманого фізичною особою – підприємцем – платником єдиного податку третьої групи, який виникає при продажу банком іноземної валюти та з урахуванням фактично викладених обставин повідомляє наступне.

Щодо включення до доходу фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку третьої групи позитивної різниці при продажу банком іноземної валюти

Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлені главою 1 розділу XIV ПКУ.

Відповідно до пункту 292.1 статті 292 ПКУ доходом для фізичної особи – підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 статті 292 ПКУ. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату отримання такого доходу (пункт 292.5 статті 292 ПКУ).

Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) (пункт 292.6 статті 292 ПКУ).

Зважаючи на викладене, для фізичної особи – підприємця усі вартісні показники, що включаються до доходу, відображаються у національній валюті України. Показники, виражені в іноземній валюті перераховуються у національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на дату їх отримання. При цьому, розрахунок курсової різниці, яка виникає при продажу іноземної валюти фізичної особи – підприємця, та включення такої курсової різниці до доходу платника єдиного податку, нормами ПКУ не передбачено.

Щодо включення до доходу фізичної особи доходу у вигляді позитивної різниці при продажу банком іноземної валюти, отриманої фізичною особою – підприємцем – платником єдиного податку третьої групи

Відповідно до підпункту 165.1.51 пункту 165 статті 165 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків не включаються доходи від операцій з валютними цінностями (крім цінних паперів), пов’язаних з переходом права власності на такі валютні цінності, за виключенням доходів, оподаткування яких прямо передбачено іншими нормами розділу IV Кодексу.

Таким чином, дохід у вигляді позитивної різниці, яка виникає внаслідок продажу банком іноземної валюти, не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи, тобто не оподатковується податком на доходи фізичних осіб.

Зазначаємо, що відповідно до пункту 52.2 статті 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.