20201208 ІПК № 5037/ІПК/99-00-05-05-02-06 Щодо оподаткування податком на прибуток операцій

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 8 грудня 2020 року

Державна податкова служба України

№ 5037/ІПК/99-00-05-05-02-06

Щодо оподаткування податком на прибуток операцій

Індивідуальна податкова консультація

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо оподаткування податком на прибуток операцій з надання платником безповоротної фінансової допомоги іншим суб’єктам господарювання, що є резидентами та платниками податку на прибуток підприємств на загальних підставах, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) повідомляє.

Як зазначено у зверненні товариство має намір надати на підставі договору (або без укладення договору) безповоротну фінансову допомогу своєму контрагенту–резиденту – платнику податку на прибуток на загальних підставах.

У платника виникли наступні питання:

Питання 1: чи є обов’язковим укладання письмового договору для надання безповоротної фінансової допомоги іншому платнику податку на прибуток;

Питання 2: чи передбачено коригування фінансового результату до оподаткування платника податків, який надав безповоротну фінансову допомогу іншому платнику податку на прибуток на загальних підставах;

Питання 3: які податкові наслідки будуть у надавача та набувача безповоротної фінансової допомоги, які є платниками податку на прибуток на загальних підставах.

До питання 1.

Відповідно до п. 5 ст. 719 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) договір дарування валютних цінностей фізичних осіб між собою на суму, яка перевищує п’ятдесятикратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

Слід зазначити, що п. 3 ст. 720 ЦКУ встановлено, що підприємницькі товариства можуть укладати договір дарування між собою, якщо право здійснювати дарування прямо встановлено установчим документом дарувальника.

Відповідно до покладених функціональних повноважень ДПС надає індивідуальні податкові консультації з питань податкового законодавства або іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи (п.п. 191.1.28 п. 191.1 ст. 19-1 Кодексу.)

Таким чином, питання викладене у зверненні стосовно порядку укладення договорів стосується цивільного законодавства та не належить до компетенції ДПС.

До питання 2,3

Безповоротною фінансовою допомогою вважається сума коштів, передана платнику податків згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами або без укладення таких договорів (п.п. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств, на підставі абзацу першого п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу, є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

Підпунктом 140.5.10 п. 140.5 ст. 140 Кодексу встановлено, що фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) особам, що не є платниками податку (крім фізичних осіб), та платникам податку, які оподатковуються за ставкою 0 відсотків відповідно до п. 44 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» цього Кодексу, крім безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг), перерахованої неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг, для яких застосовується положення п.п. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 Кодексу.

Отже, не підлягає коригуванню фінансовий результат до оподаткування у разі надання безповоротної фінансової допомоги іншому платнику податку на прибуток на загальних підставах, який не оподатковується за ставкою 0 відсотків відповідно до п. 44 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу. Такі операції відображаються у надавача та отримувача безповоротної фінансової допомоги згідно з правилами бухгалтерського обліку.

При цьому, регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.