20201208 № 5051/ІПК/99-00-05-06-02-06 ІПК Щодо покладення відповідальності за складання податкової накладної

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 8 грудня 2020 року

Державна податкова служба України

№ 5051/ІПК/99-00-05-06-02-06

Щодо покладення відповідальності за складання податкової накладної

Індивідуальна податкова консультація

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо покладення відповідальності за складання податкової накладної та її реєстрації, в наведених у зверненні ситуаціях, та, керуючись статтею 52 розділу ІІ Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Як зазначено у зверненні, між Підприємством (Замовник) та нерезидентом ТОВ (Виконавець) укладено договір про капітальний ремонт автомобільної дороги згідно міжнародного договору між Урядом України та Урядом Республіка Польща, ратифікованого Законом України від 03 лютого 2016 року № 977-VIII. Виконавець здійснює свою діяльність на території України через своє Представництво, яке відповідно до чинного законодавства України є постійним представництвом.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).

Статтею 3 розділу І ПКУ визначено, що однією із складових податкового законодавства України є чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування. При цьому, якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору.

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу ХХ ПКУ.

Для цілей оподаткування ПДВ платниками податку є особи, перелік яких визначено підпунктом 14.1.139 пунктом 14.1 статті 14 розділу І та пунктом 180.1 статті 180 розділу V Кодексу, зокрема, постійне представництво.

Під постійним представництвом розуміється постійне місце діяльності, через яке повністю або частково проводиться господарська діяльність нерезидента в Україні, зокрема: місце управління; філія; офіс; фабрика; майстерня; установка або споруда для розвідки природних ресурсів; шахта, нафтова/газова свердловина, кар’єр чи будь-яке інше місце видобутку природних ресурсів; склад або приміщення, що використовується для доставки товарів, сервер (підпункт 14.1.193 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ).

Згідно з підпунктом «б» пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V Кодексу розташоване на митній території України.

Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності. При цьому продаж результатів робіт (послуг) — будь-які операції господарського, цивільно-правового характеру з виконання робіт, надання послуг, надання права на користування або розпоряджання товарами, у тому числі нематеріальними активами та іншими об’єктами власності, що не є товарами, за умови компенсації їх вартості, а також операції з безоплатного надання результатів робіт (послуг) (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ).

Пунктами 186.2 — 186.4 статті 186 розділу V ПКУ визначено категорії послуг, місце постачання яких визначається залежно від місця реєстрації постачальника або отримувача відповідних послуг або від місця фактичного надання відповідних послуг.

Місцем постачання послуг, визначених у підпункті 186.2.2 пункту 186.2 статті 186 розділу V ПКУ, є фактичне місцезнаходження нерухомого майна, у тому числі що будується, для послуг, які пов’язані з нерухомим майном, зокрема:

1) послуг з підготовки та проведення будівельних робіт (підпункт «б» підпункту 186.2.2 пункту 186.2 статті 186 розділу V ПКУ);

2)( інших послуг за місцезнаходженням нерухомого майна, у тому числі що будується (підпункт «в» підпункту 186.2.2 пункту 186.2 статті 186 розділу V ПКУ).

Місцем постачання послуг є місце реєстрації постачальника, крім операцій, зазначених у пунктах 186.2 і 186.3 цієї статті (пункт 186.4 статті 186 розділу V ПКУ).

Отже, порядок оподаткування ПДВ операцій платника податку з постачання послуг безпосередньо залежить від виду послуг та місця постачання таких послуг.

Статтею 208 розділу V ПКУ встановлено правила оподаткування ПДВ у разі постачання особою-нерезидентом, яку не зареєстровано як платника податку, послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, особі, яку зареєстровано як платника ПДВ, чи будь-якій іншій юридичній особі-резиденту.

Оскільки в розглянутій у зверненні ситуації: Нерезидент як виконавець контрактів, що фінансуються відповідно до положень Договору від 09.09.2015, діє на митній території України через своє постійне представництво, яке зареєстровано як платник ПДВ, то на звільнені від оподаткування ПДВ операції Нерезидента, що діє через постійне представництво, з постачання товарів/послуг (робіт) Замовнику, місцем постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ визначено митну територію України, здійснювані у рамках вказаних у Договорі від 09.09.2015 проектів, норми статті 208 розділу V ПКУ у розглянутій ситуації не поширюються, тому податковий обов’язок щодо обчислення та декларування ПДВ, у тому числі складання податкових накладних та їх реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, за звільненими від оподаткування ПДВ операціями Нерезидента, покладається на постійне представництво.

Додатково ДПС інформує, що Верховною Радою України 01.12.2020 прийнято Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з окремих операцій на період реалізації Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги та інших питань державного боргу» (реєстр. номер законопроєкту 3039 а від 28.08.2020) згідно з яким внесено зміни до ПКУ, зокрема передбачивши, що тимчасово, на період реалізації Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги від 09 вересня 2015 року, ратифікованого Законом України «Про ратифікацію Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги», за нульовою ставкою ПДВ оподатковуються операції з постачання товарів/послуг на митній території України, які здійснюються безпосередньо виконавцями, зареєстрованими в Республіці Польща, та їх представництвами, зареєстрованими на митній території України, відповідно до контрактів, укладених на виконання зазначеного Договору із замовниками проєктів з розбудови та облаштування підрозділів охорони державного кордону, міжнародних автомобільних пунктів пропуску, проєктів з будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг західного регіону.

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.2 статті 52 розділу ІІ ПКУ).